Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Переосмислення філософії сьогодні

У вересні на філософському факультеті нашого Університету відбувся нау­ковий семінар, під час якого завідувач кафедри філософії професор Анатолій Карась доповів про свою участь у роботі ХХІІ Все­світнього філософського конгресу, на якому він представляв Україну. Участь у конгресі взяли близько 2000 філософів із 88 країн світу
Всесвітній філософський конгрес – найбільший світовий форум із філософії, на якому обговорюють актуальні проблеми сучасності. Започатковано конгрес у 1900 році в Парижі, а з 1948 року він регулярно відбувається щоп’ять років. Цьогорічний форум, уперше за свою історію, відбувся в Азії, а саме в Сеулі (Республіка Корея).
У межах конгресу проведено понад 500 засідань різного рівня, зокрема круг­лі столи, секційні засідання, лекції, присвячені визначним філософам.
Тема цьогорічного конгресу – “Переосмислення філософії сьогодні”. Тому йшлося не тільки про переосмислення філософської спадщини, а й про вироблення стратегії щодо того, як відповідати на нові виклики, які становлять загрозу всій світовій цивілізації.
Особливістю цьогорічного конгресу, уперше проведеного в Азії, є те, що саме на ньому східну філософію долучено до формальної структури світової філософії. Тому чимало питань, які піднімали на цьому філософському форумі, стосувалося міжкультурного діалогу Сходу і Заходу в напрямі їх зближення, переступання культурних кордонів.
Ще одна центральна тема, яку обговорювали на конгресі, – проблема євро­цент­ризму. За час роботи конгресу організовано кілька круглих столів на цю тему.
У контексті євроцентризму на конгресі обговорювали також суспільства пострадянського простору. Зокрема, професор А. Карась організував круглий стіл “Нове значення особи і суспільства в нових незалежних державах”. Він також прочитав доповідь “Український проект і його дискурсивно-етичні перешкоди” на секції “Соціальна і політична філософія”.
Відкриваючи роботу конгресу, голова конгресу данський філософ Пітер Кемп у своєму зверненні до його учасників зазначив, що філософія жива тільки тоді, коли є можливість організувати раціональну дискусію, звернену на першочергові проблеми, які постали перед людством. Така дискусія тривала на ХХІІ Всесвітньому філософському конгресі, значною мірою окресливши подальший розвиток філософської думки у тісному зв’язку із загальним розвитком людства.  Наступний захід такого масштабу відбудеться аж через п’ять років.

Оксана Березяк

Категорія: №6, жовтень 2008 р.