Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Напрями наукової діяльності фізичного факультету

 У мальовничій частині Львова розташовані корпуси фізичного факультету з просторими аудиторіями, навчальними та науковими лабораторіями. До послуг студентів – Науково-технічний та навчальний центр низькотемпературних досліджень, Астрономічна обсерваторія, комп’ютерні класи, локальна комп’ютерна мережа з доступом до інтернету, бібліотека. Навчальний процес на факультеті передбачає насамперед глибоке й фахове вивчення фізики, вищої математики, інформатики, програмування, а також гуманітарних дисциплін, зокрема іноземних мов. Факультет має сучасну експериментальну апаратуру.
Студенти можуть опановувати на високому рівні фундаментальні проблеми фізики. Напрями наукової роботи фізичного факультету пов’язані з теоретичними та експериментальними дослідженнями:
суперсиметрія у квантовій механіці;
квантова інформація;
теорія квантових рідин;
бозеконденсація;
фізика плазми;
релятивістська статистична механіка;
теорія зоряних спектрів;
електронна будова, зонно-енергетична структура і фізичні властивості металів, напівпровідників і діелектриків;
нанотехнології;
швидкозмінні випромінювальні процеси в сцинтиляційних матеріалах;
трансформація, міграція, релаксація електронних збуджень, енергетична структура дефектів у кристалах;
кореляційні ефекти в металах і надпровідниках;
планетологія, великомасштабна структура Всесвіту.
Без опанування цих напрямів у фізиці й астрономії неможливо розуміти сучасну фізичну картину світу. Для студентів фізичного факультету читають лекції 16 професорів, докторів наук, 20 доцентів, кандидатів наук. Серед них – ректор, лауреат Державної премії професор І. Вакарчук. До навчального процесу на факультеті залучено провідних фахівців НАН України, інших наукових установ.
Студенти проходять навчально-виробничу практику в Науково-технічному та навчальному центрі низькотемпературних досліджень, Астрономічній обсерваторії Університету, Інституті фізики конденсованих систем НАН України, Львівському НВП “Карат”, Кримській астрономічній обсерваторії, де вивчають сучасні теоретичні методи досліджень, ознайомлюються з апаратурою для синтезу й досліджень нових матеріалів, приладами для лазерної локації, телескопами, системами реєстрації й опрацювання зображень та ін.
Щороку на фізичному факультеті проводять Міжнародну конференцію студентів і молодих науковців “Еврика”, конкурси студентських наукових праць та олімпіади, переможці яких мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у наукових журналах і збірниках. Команда студентів фізичного факультету – постійний призер Всеукраїнського турніру фізиків. Випускники факультету можуть працювати у таких сферах діяльності:
прогнозування, розробка, виробництво, застосування та поширення знань у галузі фізики і технології матеріалів та компонентів електронної промисловості, мікро- та наноелектроніки;
експлуатація та обслугову­ван­ня складних комп’ю­тери­зова­них науково-дослідних комплексів.
Можуть обіймати посади інженерів, наукових співробітників, працювати викладачами фізики, астрономії, інформатики в навчаль­них закладах різних рівнів акре­ди­тації.

Андрій Королишин,
заступник декана з виховної роботи фізичного факультету

Категорія: №4, квітень 2011 р.