Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Нова Концепція викладання іноземної мови

Соціально-економічні й політичні зрушення в українському суспільстві на тлі глобалізаційних викликів часу визначають необхідність вчасної модернізації системи вищої освіти. Євроінтеграційні прагнення України зумовлюють необхідність глибинного реформування національної освітньої системи задля її ідентифікації в європейському просторі. З огляду на це стратегічною метою є підготовка конкурентоспроможного фахівця та розширення спектра його професійних компетенцій, а це, своєю чергою, передбачає академічну мобільність студентства задля розширення можливостей навчання або підвищення освітнього рівня в різних європейських ВНЗ. А відтак, потреба вивчення іноземних мов набуває особливої гостроти й актуальності. Іноземна мова служить своєрідним містком між культурами різних народів і робить можливим обмін духовними цінностями. Без іноземної мови неможливі економічні, політичні та культурні відносини між країнами.
Англійська мова є найбільш поширеним засобом спілкування в країнах Європейського Союзу. Тож цілком очевидно, що у Львівському національному університеті імені Івана Франка вектор розвитку навчального процесу націлений саме на якісну підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, що базується на принципах забезпечення високої якості викладання іноземних мов, надання додаткових можливостей для студентів і викладачів, мотиваційному стимулюванні до вивчення мов інших народів як необхідної умови для інтеграції у європейський та світовий освітній простір.
З ініціативи Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, професора Володимира Мельника було створено комісію з підготовки Концепції викладання іноземних мов за професійним спрямуванням, яка базується на рівневому принципі викладання іноземних мов (від А1 до С2). Практичною метою впровадження нової Концепції є розвиток і вдосконалення міжкультурної комунікативної компетенції студентів, що в кінцевому результаті підтверджуватиметься успішним складанням кваліфікаційного іспиту.
Про дієві кроки впровадження нової Концепції викладання іноземних мов йшлося під час робочої зустрічі Ректора Університету, професора Володимира Мельника з деканом факультету іноземних мов Володимиром Сулимом і директором Агенції іноземних мов «Руна» Наталією Дячук.
Декан факультету іноземних мов наголосив, що рівень викладачів іноземних мов Львівського університету є настільки високий, що кожен із них без якихось додаткових студій може викладати іноземну мову на основі підручників і посібників Кембриджського університету. У цьому процесі важливу роль відіграватиме ще й бажання студентів досягти якомога вищого рівня володіння мовою як інструментарієм мислення й комунікації в ділянці свого фаху.
З цією метою 16 червня 2015 року в Університеті відбувся навчально-методичний семінар викладачів та зацікавлених студентів у форматі тренінгу за участю експертів і представників сертифікаційних центрів для ознайомлення слухачів із системою іспитів Cambridge English Language Assessment. Фахівці відповідних професійних галузей обговорили цілу низку можливостей підготовки до таких іспитів як студентів, так і викладачів. За результатами тестувань усі викладачі успішно склали цей кваліфікаційний іспит і тепер працюють над новою моделлю викладання іноземних мов, що передбачає відхід від загальних класичних європейських усталених принципів та переходу до новітніх методик і дидактик викладання.
У процесі підготовки до запровадження нової Концепції вивчення іноземних мов на гуманітарних і природничих факультетах факультет іноземних мов у співпраці з Агенцією іноземних мов Наталії Дячук «Руна» випрацювали програму, яка передбачає дворічне навчання студента за модерними методиками Кембриджського університету, по завершенні якого студенти матимуть можливість складати міжнародний іспит Cambridge English. Його успішні результати дадуть змогу отримати міжнародно визнаний сертифікат на підтвердження рівня володіння іноземною мовою, який дійсний протягом усього життя і визнається у 13 000 великих успішних компаніях і провідних установах усього світу. Зазначимо, що результати тесту TOEFL, до прикладу, чинні протягом двох років від дня складання іспиту, а результати тесту IELTS – упродовж року.
Таку систему навчання та проведення іспитів зі знання іноземної мови в Університеті планують запровадити вже з вересня цього року. Тож поруч із дипломами про вищу освіту Львівського національного університету імені Івана Франка та Diploma Supplement випускники зможуть отримати один із найбажаніших документів – сертифікат Cambridge Language Assessment, який відкриває можливості молодим людям обирати найкраще й у майбутньому мати переваги при працевлаштуванні і в Україні, і в Європі та США.

Тетяна Шемберко
Фото Олега Вівчарика