Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукове осмислення геології фанерозою

Упродовж 24-26 вересня 2015 року на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась VІ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми геології фанерозою України» та XXXVІ Сесія палеонтологічного товариства НАН України «Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень».
Організаторами конференції та сесії були колектив кафедри історичної геології та палеонтології, а також члени Українського палеонтологічного товариства Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ)
У роботі сесії та конференції брали участь науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків), Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, члени Палеонтологічного товариства Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ), представники Національного науково-природничого музею НАН України (м. Київ) та інших наукових установ України.
З вітальним словом звернувся до учасників конференції проректор з наукової роботи Університету, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський, який наголосив на важливості винесених на обговорення проблем і побажав усім присутнім цікавих дискусій і нових творчих досягнень у царині геології.
Президент Українського палеонтологічного товариства НАН України, голова Національного стратиграфічного комітету України, директор Інституту геологічних наук НАН України, академік НАН України, професор Петро Гожик подякував Львівському університету, який уже вкотре є співорганізатором, за надану можливість у проведені сесії Палеонтологічного товариства НАН України. Особливу увагу професор Петро Гожик закцентував на висококваліфікованій праці колективу палеонтологів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Декан геологічного факультету професор Микола Павлунь окреслив сучасний стан розвитку геологічної науки й розповів про основні проблеми, з якими стикаються науковці на шляху до нових відкриттів. Також Микола Миколайович привітав учасників заходу й побажав усім хорошої праці та плідних наукових дискусій.
Під час пленарного засідання доцент кафедри історичної геології та палеонтології Антоніна Іваніна представила доповідь на тему: «Палеонтологія і стратиграфія в геологічній освіті України».
Про основні віхи понад 100-літньої історії Палеонтологічного музею Львівсього університету йшлося у виступі доцента кафедри історичної геології та палеонтології Галина Гоцанюк.
У ході роботи сесії та конференції учасники заслухали цікаві наукові доповіді в галузі палеонтології, тафономії, біостратиграфії, еволюції, палео­еко­логії, палеогеографії, седиментології та ін. Проблеми, на яких закцентували увагу науковці, викликали жваве обговорення та дискусії.
Тематично представлені наукові напрацювання охоплювали найновіші палеонтолого-стратиграфічні досягнення, які застосовують при вивченні осадових відкладів різних регіонів України та світу. Також на сесії було розглянуто актуальні питання, пов’язані з розвитком органічного світу і його зв’язком із геологічними процесами. У цілому у своїх доповідях учасники конференції намагалися окреслити актуальне коло питань, присвячених найважливішим проблемам розвитку палеонтолого-стратиграфічних досліджень та геології загалом.
Важлива наукова та прикладна інформація, представлена на сесії, є цінною в контексті подальших досліджень еволюційних змін біоти, що пов’язані з геологічними подіями глобального рівня.
Особливою актуальністю відзначались доповіді, присвячені різним групам палеоорганізмів з усіх часових інтервалів від докембрію до пізнього кайнозою, а також їхньому біостратиграфічному значенню. Багато уваги науковці приділили новим методологіям, що мають застосування у палеонтолого-стратиграфічних дослідженнях та є сучасним інструментом при вивченні осадового чохла фанерозою різних регіонів України під час розшуків корисних копалин.
До початку роботи сесії за матеріалами видано збірник наукових праць – Матеріали XXXVІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України, що вміщують тези доповідей понад 40-а учасників.
На завершальному пленарному засіданні після обговорення стендових доповідей відбулась загальна дискусія, у якій узяли участь доктори геол.-мін. наук В. Зосимович, М. Іванік, Р. Лещух, В. Полєтаєв, О. Сіренко, А. Андрєєва-Григорович, В. Огар, О. Ольштинська. У прийнятій ухвалі визнано кваліфіковану науково якісну працю колективу палеонтологів Львівського університету та запропоновано шляхи активізації роботи щодо популяризації палеонтологічних знань в Україні.
У рамках проведення сесії та конференції організовано геологічну екскурсію у Карпати територією НПП «Сколівські бескиди», де учасники ознайомились із геологічною будовою Скибової структурно-фаціальної одиниці Карпат та її палеонтолого-стратиграфічною характеристикою.

Галина Гоцанюк, кандидат геологічних наук, заступник декана з виховної роботи.

Фото Ігоря Мар’яша