Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

«Золоті мости» порозуміння

«Українсько-словенський тематичний словник», презентація якого відбулась 18 листопада, є першою спробою двомовного лексикографічного видання українською і словенською мовами.
Як відзначила модератор презентації Надія Заячківська, цей словник є першою ластівкою в культурі та мовленнєвих практиках у вищій школі, а його значення для студентів і всіх охочих вивчати словенську мову важко переоцінити.
З нагоди виходу у світ «Українсько-словенського тематичного словника» привітала учасників заходу проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Марія Зубрицька. Від імені ректорату Університету Марія Олексіївна подякувала авторам словника за копітку працю над виданням.
Вітаючи працівників кафедр слов’янської філології та прикладного українського мовознавства і словенських колег, в.о. декана філологічного факультету Святослав Пилипчук зазначив, що кожен словник є подією, адже це передусім налагодження комунікації між народами. «Презентоване видання є першим кроком у поступі до подальшої співпраці й зміцнення академічних зв’язків. Він підкреслив символічність того, що словник підготували саме в Університеті, що носить ім’я Івана Франка, адже класик своїми перекладами «будував «золоті мости» порозуміння між слов’янськими культурами», – сказав Святослав Пилипчук.
Про специфіку роботи над словником, його архітектуру й тематичні розділи розповів співавтор видання Прімож Лубей.
«Видання вміщує близько 10-ти тис. слів і словосполучень із різних галузей особистого та суспільно-політичного життя людини, загальновживані теми повсякденного й професійного спілкування», – зазначив Прімож Лубей.
На унікальній ролі словників як засобі навчання та засвоєння іноземної мови наголосила доктор філологічних наук, професор Людмила Васильєва.
«Українсько-словенський тематичний словник», побудований за принципом тематичної лексикографії, є цінним навчальним посібником, оскільки в Україні сьогодні майже немає підручників із вивчення південнослов’янських мов», – зауважила професор.
Людмила Васильєва повідомила, що вже завершується робота над укладанням «Українсько-хорватського тематичного словника», а також розповіла про підготований до друку у Видавничому центрі Університету «Українсько-сербський тематичний словник».
Робота над упорядкуванням різних типів словників і розмовників є фаховим обов’язком філологів, – переконаний доцент кафедри українського прикладного мовознавства Богдан Сокіл. У своєму виступі мовознавець також закцентував увагу на тій атмосфері, в якій працював колектив авторів словника.
Про специфіку роботи над тематичними словниками розповіла науковий редактор видання, професор кафедри українського прикладного мовознавства Ірина Кочан. Ірина Миколаївна зробила короткий екскурс в історію створення факультетських іншомовних видань, а зокрема словників і розмовників.
До привітань колег долучилась і професор Алла Татаренко, яка зі щирими побажаннями звернулась до колективу авторів.
Рецензентом «Українсько-словенського тематичного словника» була науковий співробітник, завідувач відділу української мови Інституту українознавства імені І. Крипякевича НАН України Наталія Хобзей.
Нагадаємо, що «Українсько-словенський тематичний словник» вийшов друком за фінансової підтримки Центру вивчення словенської мови як другої іноземної мови у співпраці філологічного факультету Львівського університету з філософським факультетом Люблінського університету (Словенія).
Згадана лексикографічна праця укладена в рамках міжкафедрального проекту кафедр слов’янської філології та прикладного українського мовознавства. Авторами «Українсько-словенського тематичного словника» є викладачі нашого Університету – доктор філологічних наук, професор Людмила Васильєва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства Богдан Сокіл, Яня Воллмаєр Лубей і Прімож Лубей.

Анастасія Коник
Фото Олега Вівчарика