Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

«На пошану Основника»

Символ єдності, національного та духовного відродження на­ро­ду, Учитель Церкви, полі­тик, громадський діяч, меценат Мит­­ро­­полит Андрей Шептицький, 150-річний ювілей від дня народження якого ми відзначаємо впродовж року, своїм улюбленим творінням у гуманітарній сфері вважав Націо­нальний музей у Львові.
Цьогоріч Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького, одна з найбагатших скарбниць укра­їн­ської культури та мистецтва в Укра­їні, що завдячує існуванням своєму фундаторові та багатолітньому Патронові, перегортає 110-ту сторінку своєї історії.
Церковний музей, закладений у 1905 р. як приватна фундація Митро­полита Шептицького, який у 1913 р. він урочистим актом дарував народові «на славу і в користь майбутности», відіграв непроминальну роль у справі українського духовно-культурного відродження.
Митрополит Андрей Шептицький спонукав виокремлювати локальні куль­турні риси й культурні особ­ли­вості, збирати матеріальні речі та давні свідоцтва духовно-культурного розвитку Галицької України-Руси, що в майбутньому допомогли б нащадкам зрозуміти національне минуле у світовому контексті й засвоїти необ­хід­ний історичний досвід.
За умов бездержавності, аби запо­біг­ти перериванню історичних і часо­вих зв’язків спадковості, Кир Андрей поклав на музей місію ланцюга культурної, духовної, інноваційно-творчої, консолідуючої трансмісії. Цю місію Національний музей у Львові виконує впродовж понад столітньої історії.
«На пошану Основника» – вистав­ка Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького (вул. Драго­манова, 42), приурочена до 150-річного ювілею від дня народження свого фундатора. Тематично вона поді­ля­ється на три частини: «Рід Митро­по­лита», «Митрополит і Національний музей у Львові», «Митрополит – ме­це­нат української культури». Свід­чення про важливу історичну постать є своєрідними колажами, що формуються з різних джерел, але збері­гають емоційну значущість.
У центрі першої зали – «Святий Юрій Змієборець» роботи Пінзеля. Це модель скульптурної композиції на фронтоні собору Св. Юра у Льво­ві. Величний Святоюрський ансамбль – спадок, який нам зали­ши­ли митрополити Атанасій та Лев Шептицькі. У залі – їхні портрети, літургійні ризи, розкішно розшиті золотом і сріблом, антимінси, пам’ятні медалі, рукописи і стародруки, доку­ментальні матеріали роду Шептиць­ких.
Окрім згаданих, рід Шептицьких дав й інших церковних ієрархів: греко-католицького єпископа Варлаама, Атанасія (єпископа Перемишльського), римо-католицького – Єроніма.
Про відомий рід, який упродовж своєї історії стояв на захисті віри й культури українців, давши плеяду найвищих ієрархів Української греко-като­лицької церкви, фундаторів мо­нас­тирів і воїнів-захисників, свідчить «Сертифікат шляхетського походження, отримання графського титулу та герба Іоаном Кантієм Ремі­гієм на Шептицях Шептицьким», надані Францом-Йосипом у Відні. А мамине «Генеалогічне дерево гра­фи­ні Софії Фредро» переплітається гіл­ками з генеалогічними деревами євро­пейських монархів.
Заворожує особлива магія чорно-білих родинних світлин Шептицьких-Фредрів, які закарбували миті ди­тин­ства та юності майбутнього Першо­ієрарха. Батьки, дідусі й бабусі, він у сімейному альбомі – в колі родини й друзів.
У цьому розділі виставки також представлені пам’ятки зі збірок Націо­наль­ного музею, пов’язані з періодом єпископства Митрополита Андрея в Станіславові.
Наступна частина експозиції пре­зентує особистий внесок Митро­полита в розвиток Музею і його збірок. Андрей Шептицький, знавець і шанувальник мистецтва, особисто придбав і пода­рував музею близько десяти ти­сяч одиниць збереження, серед них: пам’ятки давньоукраїнського мистецтва, рукописи і стародруки, пам’ятки народного мистецтва, архівні матеріали, археологічні знахідки, живопис, ікони тощо.
Професор Іларіон Свєнціцький, який майже півстоліття обіймав посаду директора музею, реалізовуючи настанови засновника, самовіддано та професійно укомплектовував музей­ні збірки. Відтак, безцінні твори старовини були врятовані, збережені, вивчені й нині експонуються в Національному музеї.
Органічну єдність закумульованої енергетики нашої минувшини ство­рю­ють унікальні рукописи та стародруки, найкращі взірці давньої декоративної тканини разом з українськими іко­на­ми. Нині експоновані ікони XVI ст. «Богородиця Одигітрія» і «Спас», сакральні тканини, предмети українського церковного гаптування могли бути спаленими, як і безліч інших культових предметів, що виходили з ужитку, якби не заклик Митрополита до місцевих парохів передавати церковні старожитності до музею і фінансування численних експедиції працівників музею по віддалених куточках нашого краю.
Поруч із традиційними укра­їн­ськи­ми іконами – хрест зі Святої Землі, картини та твори сакрального мистецтва з Італії та Греції, які Митро­по­лит привіз і подарував музею.
Тут представлена широка географія мистецьких творів, скажімо, серед іноземних колекцій – китайські аква­релі на рисовому папері невідомого художника. Цінність та окремішність рідного набуває особливої ваги в контексті сусідніх культур, відтак на виставці представлені білоруська, ро­сій­ська, південнослов’янська колекції.
Підбірку листів, грамот, дипломів, вітальних адрес, доповнюють старо­друки Євангелій та ілюстрованих Біблій. Є тут і Євангеліє з автографом Митрополита Андрея Шептицького та Папи Івана Павла ІІ.
Під впливом харизми Митрополита Андрея Шептицького перебували його сучасники, про що свідчать прижиттєві портрети Першоієрея та інтерпретація його образу згодом. Це підтверджують представлені художні твори нині відомих українських митців: Івана Труша, Олекси Новаківського, Мо­дес­та Сосенка, Олени Кульчицької, Іва­на Северина й інших. Назви ком­по­зиційних портретів «Князь Церк­ви», «Мойсей», «Владика» пензля Олек­си Новаківського чи гравюри «Пас­тир і вовки» Олени Кульчицької, «По­движ­ники Унії» Михайлини Степанович-Ольшанської, що пред­став­лені на експозиції, говорять самі за себе.
Митрополит завжди опікувався творчою долею обдарованих митців, він фінансував художню школу Олекси Новаківського, майстерні Модеста Сосенка та Осипа Куриласа, надавав стипендії молодим українським ху­дож­никам та фінансував їхнє навчання в мистецьких навчальних закладах Європи.
Про Митрополита як великого мецената української культури розпо­відає третя частина виставки. Нове українське мистецтво представлене художніми творами різної тематики стипендіатів Митрополита.
В експозицію сакрального й обра­зо­творчого мистецтва органічно впле­тені зразки народного мистецтва, зокрема гуцульського: натільні хрести і згарди з мосяжних хрестиків, порохів­ниці з оленячих рогів, шкіряні пояси, сумки, дерев’яні барчики, писанки та кераміка.
І знову переходимо до фотоархівних матеріалів – це широка добірка світлин Митрополита Андрея Шептицького. Цього разу – це його фото на офіційних заходах і неформальних зустрічах, серед студентів, духівників, місіонерів, під час відпочинку в літній резиденції і під час святкових Богослужінь. Із фотопортретів він посміхається стриманою, сповненою глибокої мудрості усмішкою. Символічною є світлина, на якій закарбована мить, коли Меценат української культури власноруч закладає перший камінь під час зведення нового корпусу музею.
Поміж світлинами – два твори – пейзаж і портрет гуцула пензля Митрополита. Ми пересвідчуємося, що обдарований Божою ласкою Андрей Шептицький був талановитим і успішним у кожній справі. Ми можемо перерахувати все, що він зробив, дбаючи про майбутнє свого народу, але чим довшою є часова дистанція, тим виразніше усвідомлюємо незбагненність феномена Людини.

Анастасія Коник.

Фото автора