Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Проблеми геології фанерозою України

2016-10-13-lgeology-04Упродовж 6-8 жовтня 2016 року на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка проходила VІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми геології фанерозою України», організаторами якої була кафедра історичної геології та палеонтології.
У роботі сесії та конференції взяли участь науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), члени Палеонтологічного товариства Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ), представники Національного науково-природничого музею НАН України (м. Київ) та інших наукових установ України.
З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи Університету, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський, який зазначив, що тематика конференції є актуальною в сьогоденні і має вагоме значення для вироблення нових критеріїв при пошуках і розвідці родовищ корисних копалин України. Роман Євгенович побажав усім присутнім цікавих дискусій і нових творчих досягнень у царині геології.
Декан геологічного факультету, професор Микола Павлунь окреслив сучасний стан розвитку геологічної науки та наголосив на доцільності проведення літолого-стратиграфічних досліджень, які є основою під час проведення місцевих і регіональних геологічних, тектонічних, розшукових та інших досліджень. Микола Миколайович розповів і про основні проблеми, з якими стикаються науковці на шляху до нових відкриттів.
У ході роботи конференції учасники заслухали цікаві наукові доповіді з проблемних питань у галузі палеонтології, тафономії, біостратиграфії, еволюції, палеоекології, палеогеографії, седиментології, нафтогазової геології та ін.
Тематично представлені наукові напрацювання охоплювали найновіші палеонтолого-стратиграфічні досягнення, які застосовують при вивченні осадових відкладів різних регіонів України та світу.
На сесії було розглянуто актуальні питання, пов’язані з пошуково-розвідувальними роботами на нафтогазових родовищах України.
Зазначимо, що у своїх доповідях учасники конференції намагалися окреслити актуальне коло питань, присвячених найважливішим проблемам розвитку палеонтолого-стратиграфічних досліджень та геології загалом.
Багато уваги науковці приділили й новим методологіям, що мають застосування у палеонтолого-стратиграфічних дослідженнях та є сучасним інструментом при вивченні осадового чохла фанерозою різних регіонів України під час розшуків корисних копалин.
На завершальному пленарному засіданні після обговорення стендових доповідей відбулось їхнє жваве обговорення у форматі дискусії.

Галина Гоцанюк