Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Новинки видавництва Львівського університету

Новітня історія України. 1914–1945 рр.

Кондратюк Костянтин. Новітня історія України. 1914–1945 рр. : навчальний посібник / Костянтин Кондратюк. – Видання 2-ге, доповнене. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 340 с.

Подано систематичний виклад подій від початку Першої до закінчення Другої світових воєн. Значну увагу зосереджено на питаннях визвольних змагань українського народу і його державотворчої діяльності, трагічної долі України в умовах тоталітарного режиму, її боротьби з фашистською окупацією у роки Другої світової війни. Продовження

Ловець магічних зблисків слова

Про збірник наукових праць і матеріалів «Іван Денисюк: «Не попіл слів, а серця жар…». – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018.

Книга «Іван Денисюк: «Не попіл слів, а серця жар…», у якій згруповано здебільшого тексти виступів на конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження видатного філолога-україніста другої половини ХХ – початку ХХІ ст., заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Івана Овксентійовича Денисюка (1924–2009), вихідця із одного з найзатишніших закутків української землі – волинського Полісся, стане знаковим виданням і для метрів сучасної наукової гуманітаристики та майстрів художнього слова, і для аматорів словесності.

Продовження