Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Факультет електроніки

У 2010 році прийом на перший курс для навчання за програмою бакалавра відбуватиметься на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного тестування навчальних досягнень випускників середніх загальноосвітніх закладів, підтвердженими сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів: математика; українська мова та література; за вибором абітурієнта – фізика або іноземна мова.
 Одне з найважливіших сьогодні завдань – підготувати фахівців, які володіли б широким обсягом знань у галузі електроніки. Електроніка – наука про взаємодію заряджених частинок (електронів, іонів) з електромагнітними полями й методи створення електронних приладів і пристроїв (вакуумних, газорозрядних, напівпровідникових), що їх використовують здебільшого для передавання, обробки й збереження інформації. Ця наука виникла на початку XX століття і спершу розвивалася як вакуумна електроніка. На її основі створено електровакуумні прилади. На початку 50-х років інтенсивно розвивається твердотільна електроніка, насамперед напівпровідникова. З початку 60-х років виникає один із найбільш перспективних напрямів – мікроелектроніка, яку ще називають інтегральною електронікою.
Зазначимо, що вчені нашого Університету ще в середині 60-х років минулого століття розпочали активні дослідження в галузі електроніки, створенні нових приладів, їх використанні в медицині, екології та електронному матеріалознавстві. У такому ж напрямі готували студентів. Зокрема, на кафедрі теоретичних основ електрорадіотехніки під керівництвом тодішнього ректора професора М. Максимовича розпочали роботу, пов’язану з передаванням і перетворенням інформації на основі використання радіочастотних електромагнітних коливань і хвиль. Основний наголос був на радіотехніці. Проведені в цій сфері роботи нині широко використовують у більшості галузей сучасної науки і техніки.
Водночас швидкий розвиток науково-технічного прогресу поставив перед вищою школою завдання діяльнішого розвитку досліджень у галузі електроніки та підготовки спеціалістів, які володіли б широким обсягом знань у цій сфері. Це, зокрема, передбачає розуміння нових фізичних принципів і вміння застосовувати їх для створення різноманітного електронного обладнання, сенсорів фізико-технічних параметрів, медичного устаткування, приладів для моніторингу екологічного стану навколишнього середовища. Крім того, виникають нові галузі електроніки на стику з іншими науками. Зокрема, уже нікого не здивуєш такими назвами, як біоелектроніка, наноелектроніка, комп’ютерна електроніка, сенсорна електроніка та ін.
Електроніка, комп’ютери, нанотехнології, інформаційні технології… Ці та багато інших слів упевнено увійшли в повсякденну лексику сучасників, особливо молоді. На побутовому рівні все здається зрозумілим, однак проаналізувавши глибше, важко відповісти на прості, здавалося б, запитання: “Як працює комп’ютер?”, “Що таке інформація?”, “Що таке томографія?”… Відповідь на ці та чимало інших запитань Ви отримаєте, вступивши на факультет електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка. Щороку на перший курс факультету електроніки зараховують 120 студентів на бюджетну форму навчання та стільки ж на платну форму навчання
Навчаючись на факультеті, студенти здобувають ґрунтовні знання з дисциплін фізико-математичного профілю, підготовку з багатьох сучасних проблем прикладної фізики, радіофізики, електроніки, а це – комп’ютери, цифровий радіо- і телезв’язок, лазери, різноманітні методи опрацювання та запису інформації, новітні методи медичної діагностики.
На факультеті діють шість кафедр: фізики напівпровідників, радіофізики, нелінійної оптики, радіоелектронного матеріалознавства, електроніки, фізичної і біомедичної електроніки.
Навчальний процес забезпечують понад п’ятдесят викладачів, зокрема 12 професорів і 34 доценти. Серед них – три лауреати Державних премій України, п’ять заслужених професорів ЛНУ ім. Івана Франка. Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, інших наукових і виробничих установ. Студенти факультету здобувають фундаментальну підготовку з курсів загальної і теоретичної фізики, вищої математики, обчислювальної техніки і програмування, радіоелектроніки, іноземних мов, економіки та дисциплін гуманітарного профілю.
За обраною спеціальністю та спеціалізацією студенти факультету електроніки здобувають ґрунтовну фахову підготовку на відповідних кафедрах. Курсові і дипломні роботи студентів факультету охоплюють різноманітні галузі сучасної електроніки, що мають фундаментальне і прикладне значення, зокрема, такі новітні, як комп’ютерне моделювання фізичних процесів, комп’ютерні мережі і системи, фізика медико-біологічних систем, матеріали напівпровідникової електроніки, високотемпературна надпровідність, лазерні вимірювальні системи, оптичний зв’язок, науково-технічна експертиза і радіоекологія.
Щороку відбуваються студентські наукові конференції, конкурси наукових праць. Найкращих студентів відзначають іменними стипендіями. При факультеті працює аспірантура та докторантура. Студенти факультету електроніки – часто найкращі у спортивних змаганнях, конкурсах веселих і кмітливих, організації вечорів відпочинку.
 Випускники факультету електроніки працюють:
– у навчальних закладах різних рівнів акредитації (університетах, інститутах, коледжах, ліцеях, школах) – викладачами фізики, електроніки, інформатики;
– у науково-дослідних організаціях (інститутах, лабораторіях, конструкторських бюро) – науковими співробітниками, інженерами-програмістами, інженерами з обслуговування медичної апаратури;
– на підприємствах малого та середнього бізнесу – менеджерами;
– в організаціях екологічного моніторингу – експертами;
– на промислових підприємствах (заводах, фірмах) – інженерами;
– у банківських, страхових та податкових установах – спеціалістами з комп’ютерних технологій і програмного забезпечення.
При факультеті працює аспірантура.
Опанувавши обраний фах, Ви сприятимете збереженню та зміцненню науково-технічного потенціалу України.
Науковці та викладачі факультету підтримують тісні зв’язки із багатьма університетами та науковими інститутами і в нашій країні, і за її межами, зокрема Віденським, Вроцлавським, Ліонським, Гданським, Московським та іншими відомими університетами. Наші науковці часто беруть участь у різноманітних міжнародних конференціях. Конференції з проблем сучасної електроніки проводять і у Львові. Отже, найкращі студенти мають змогу поспілкуватися з видатними вченими в галузі електроніки, пройти стажування або навчатися в престижних навчальних закладах Європи.
 Ґрунтовна підготовка з фундаментальних, гуманітарних та економічних дисциплін разом зі знанням іноземних мов дасть Вам у майбутньому значні переваги у працевлаштуванні. Широка міжнародна співпраця дає змогу студентам і випускникам факультету продовжувати навчання та працювати за кордоном.
Набуті на факультеті електроніки вміння володіти комп’ютерною технікою, методами програмування, інформаційними технологіями, знання електроніки та фізичних основ роботи складної апаратури створить для Вас найкращі умови для успішної праці в усіх сферах високотехнологічного суспільства XXI сторіччя.
Не змарнуйте свого шансу долучитися до найперспективніших науково-технічних напрямів діяльності людства. За всіма прогнозами, попит на фахівців цієї галузі в майбутньому зростатиме.