Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Дорогі студенти, аспіранти, викладачі та працівники Львівського національного університету імені Івана Франка!

Сердечно вітаю Вас із Великодніми святами!

У час Христового Воскресіння кожен із нас замислюється над вічними цінностями християнської моралі. З настанням Великодня оновлюється природа й усі людські надії та сподівання на добру долю.

Нехай ці світлі свята принесуть любов у Ваші родини, щирість і добро у взаємини, сповнюють Ваші серця радістю, дарують гармонію зі світом і собою.

Бажаю кожному з Вас Божого захисту, здоров’я, добробуту, духовного відродження та злагоди задля зміцнення духу української нації і ствердження Української Держави.

Ректор Іван Вакарчук

Засідання конференції трудового колективу Університету

25 квітня 2012 року в Актовій залі Університету відбулося засідання конференції трудового колективу за участю 235 делегатів. Розпочали роботу конференції із обрання президії, складу мандатної, лічильної комісій і секретаріату. Декан факультету іноземних мов Володимир Сулим, який головував під час конференції, ознайомив присутніх із порядом денним і запросив до виступу Ректора Університету. Професор Іван Вакарчук представив звіт за період з червня 2012 року до квітня 2013 року.

“Університет постійно намагається відстоювати свої позиції як на ринку освітніх послуг, так і на ринку праці активно співпрацюючи з підприємствами, установами й організаціями. Завдяки високим рейтингам Університету, системним заходам, спрямованим на підвищення якості навчання, за минулі роки середній конкурс до Університету залишається стабільно високим”, – розпочав свій виступ Ректор Університету.

Іван Олександрович розповів про інституційне зростання, якісне збільшення професорсько-викладацького складу Університету. Про досягнення Університету в науковій і виховній роботі, зокрема про лідерські позиції в українських і міжнародних рейтингах, про успіхи студентів і науково-педагогічних працівників, їхню участь у різноманітних програмах обміну, наукових конкурсах, олімпіадах, про виступи мистецьких колективів в Україні та за кордоном, проведення культурних заходів та акцій йшлося у звіті Ректора. Окрему увагу Іван Олександрович звернув на міжнародну діяльність Університету, мобільність викладачів і студентів та їхню участь у міжнародних освітніх проектах і програмах. Продовження

В Університеті обрали нового голову профспілки

28 березня 2013 року в Актовій залі відбулася ХІХ звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників Університету, роботу якої відкрили вшануванням пам’яті голови профспілки ЛНУ ім. Івана Франка (2005-2012 років) Анатолія Бородчука хвилиною мовчання.

У конференції взяли участь представники адміністрації Університету, керівництво Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України та 195 делегатів від профбюро підрозділів Університету.

Голова комісії Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Галина Долішня поінформувала делегатів про результати роботи комісії щодо оцінки організаційної та фінансової діяльності Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників Університету за період з 22 березня 2010 року до 27 березня 2013 року.

Учасники засідання заслухали звіт в.о. Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників Університету Володимира Качмара за період з 25 грудня 2012 року до 27 березня 2013 року й ухвалили затвердити звіт і визнати роботу профспілкової організації задовільною. Продовження

Кафедрі геометрії і топології – 10 років

Геометричні й топологічні методи є важливою складовою сучасної математичної освіти. Сфера їхніх застосуваннь поширюється далеко за межі математики й охоплює також інформатику, теоретичну фізику, механіку, біологію, економіку та інші науки.

Кафедру геометрії та топології на механіко-математичному факультеті відкрито 1 лютого 2003 року з ініціативи Ректора І. Вакарчука, який у своєму зверненні до декана і Вченої ради факультету пропонував таким чином забезпечити належні умови для розвитку топологічної наукової школи. Символічно, що день відкриття кафедри збігся з виходом у світ спеціального випуску відомого міжнародного часопису “Topology and its Applications”, присвяченого працям Львівського топологічного семінару, засідання якого відбуваються на факультеті.

Упродрвж десяти років силами працівників кафедри зроблено чимало добрих справ: проведення щорічних літніх шкіл із топології та суміжних математичних дисциплін, організація міжнародних конференцій із геометрії та топології, на яких доповідають математики з усього світу.

Останніми роками кафедра впевнено лідирує серед математичних кафедр як за кількістю наукових журнальних публікацій, так і за публікаціями у виданнях зі списку ISI. Продовження

Про революцію у навчанні

“Революція в навчанні” – назва книги американських авторів Ґордона Драйдена та Джанетт Вос, що побачила світ у 1993 р. і стала однією з найбільш читаних у світі. Книга для тих, хто любить вчитися й допомагає в цьому іншим, приваблює читача зовнішнім виглядом. Цікаві таблиці, схеми, афоризми, якими пронизана кожна розгортка видання, підсумовують зміст написаного, а водночас ілюструють дієвість запропонованих обґрунтованих методик і сприяють запам’ятовуванню найважливішого.

Поява перекладів багатьма європейськими та східними мовами, світовий рекорд у книговиданні (10 мільйонів проданих примірників за рік; упродовж п’яти місяців у Новій Зеландії тричі довидавали цю книгу) посприяли популяризації зібраних у виданні простих і водночас глибоких ідей, які, на думку авторів, можуть вплинути на майбутнє людини, зокрема змінити її ставлення до життя, виховання, навчання, освітнього процесу загалом. А український переклад, що вже в декількох перевиданнях з’явився друком у видавництві “Літопис”, допоміг і українському читачеві познайомитися з баченням школи майбутнього. Продовження

Сучасна геологія: науковий зміст і прикладне значення

Є непоодинокі думки, що існує три природничі науки – астрологія, геологія, біологія, а всі інші – методи пізнання світу. Дехто в якості найближчої родички геології – науки про Землю, здебільшого про тверду Землю – вирізняє географію, що зай­мається описом земної поверхні та її взаємодією з океаном і атмосферою. На межі астрології (астрономії) і геології лежить розуміння просторового положення Землі й умов її існування в Сонячній системі, а також з’ясування походження цієї системи і разом з нею нашої планети, геологічної будови земної кори й геологічної історії її формування: еволюції процесів тектоно- і магмогенезу, петрології і геодинаміки, седиментології, діагенезу і метаморфізму, рудоутворення, геохімії та фізико-хімії зародження, міграції й акумуляції рудогенних компонентів в анізотропному геологічному середовищі тощо.

Геологія й біологія мають загальне спільне завдання – розкрити умови появи життя на Землі та подальшого розвитку органічного світу – пласти земні вміщують своєрідне літочислення еволюції тварин і рослин, а їхні рештки (фосилії й фітолейми) допомагають геологам визначати відносний вік пластів, в яких вони знаходяться, що є основою стратиграфії – альфи й омеги реконструкції палеогеотектонічних умов осадконакопичення й інших спряжених геологічних процесів.

Загалом геологічні знання сьогодні дуже розгалужені – вкрай необхідна й важлива ланка наукового світогляду. Значення геології в цьому сенсі значно збільшилося після вивчення інших планет Сонячної системи; геологія стала частиною значно ширшої науки – планетології (астрології), але часто традиційно кажуть про “геологію” тієї чи іншої планети, а не марсо- чи юпітерологію. Продовження

Дні соціолінгвістики у Львівському університеті

4-5 квітня 2013 року на філологічному факультеті відбулися Дні соціолінгвістики, які об’єднали два заходи: II тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики і X Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар науковців. У вітальному слові здобутки ювілейного семінару відзначила проректор з науково-педагогічної роботи Марія Зубрицька, а декан філологічного факультету проф.Ярослав Гарасим підкреслив важливість зустрічі двох поколінь: авторитетних науковців та тих, хто тільки входить в науку. Керівник заходу, професор Галина Мацюк розповіла про роль семінару для розвитку соціолінгвістики в Україні.

Соціолінгвістика виникла на межі мовознавства, соціології, соціальної психології, етнографії і вивчає мову в її соціальних контекстах або ж соціальне життя крізь призму лінгвістичних категорій. Сьогодні це все ще новий предмет в навчальних планах українських університетів. Тому конкурс сприяє формуванню запиту на предмети соціолінгвістичного циклу в студентському середовищі. У конкурсі взяли участь студенти із 11 університетів, зокрема Львова, Івано-Франківська, Острога, Києва, Кривого Рогу, Сум, Харкова, Луганська, Миколаєва, Житомира. Роботи 28 учасників присвячені розвиткові теорії та методики соціолінгвістичних досліджень, мовній ситуації в Україні, формам існування мови в суспільстві, мовленню міста, мові в соціогрупі, соціальним аспектам тексту і комунікації. Оцінювали роботи члени галузевої конкурсної комісії, до якої увійшли викладачі із чотирьох мовознавчих кафедр університету, зокрема професор Г.  Мацюк, професор І. Кочан, доцент Т. Шмігер, доцент Н. Захлюпана та науковці профільних відділів, зокрема завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови професор С. Соколова та завідувач відділу філології Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, кандидат філологічних наук А. Пономаренко. Продовження

Посада і роль завліта в театрі

Інтерв’ю з Ніною Бічуєю

Мар’яна Станіславчук: Ніно Леонідівно, розкажіть, будь ласка, в якому середовищі Ви росли, навчалися?

Ніна Бічуя: Родина, школа, університет, книги. У шести-семирічному віці знала від батьків про Голодомор, Володимира Винниченка, Симона Петлюру, Юрія Тютюнника. Читала Лесю Українку, Панаса Мирного, Стендаля, Шекспіра, Золя, Меріме, Бальзака, Достоєвського, Толстого – одним словом, вся “гримуча” літературна суміш ще до Університету, це було основне “середовище”, присутність персонажів і їхніх творців. Закінчила школу у Львові, не знаючи, що її приміщення вибудували на гроші Іллі та Іванни Кокорудзів, педагогів і громадських діячів, і що вони навчали дітей у цій школі. Приватна дівоча гімназія “Рідної школи” Українського педагогічного товариства імені Іллі та Іванни Кокорудзів у Львові. Я закінчила цю школу, не відаючи також, що серед моїх учителів були й такі, які закінчили цю школу до “Золотого вересня” 1939 р. (математик Стефанія Миколаївна Базилевич), й такі, які викладали тут також до того самого “вересня”, – досконалий знавець німецької мови Петро Ілліч Мечник – випускник Віденського університету. Але вони нам не розповідали. Так як і про те, що учнями цієї школи були дівчатка, яких засудили до смертної кари у “Процесі 59-ти” за участь у національній боротьбі проти сталінського режиму. Поряд зі мною сиділа в класі дівчинка Іринка Трусь. Одного дня я залишилася без подруги: її вивезли. Дякувати Богові, вона повернулася за багато літ до Львова. А от про вивезену також вчительку співів не знаю, чи повернулась. В Університеті (авт.– Ніна Бічуя закінчила факультет журналістики у Львівському державному університеті ім. І. Франка – нині Львівський національний університет ім. І. Франка) теж було “мовчання”, недовіра й зневіра. Були педагоги, які навчали натяками, але й були такі, що змушували доносити й “продавати” друзів. На курсі зі мною вчилися Михайло Осадчий, Ігор Сандурський. Продовження

У вінок шани Василю Барвінському

2013 рік позначений кількома пам’ятними датами, критично важливими для історії української музики,– це ювілей фундатора української опери Семена Гулака-Артемовського, творців галицької музичної сецесії Остапа та Нестора Нижанківських. Та окреме місце займає 125-літній ювілей Василя Барвінського – багатолітнього директора-співтворця Вищого музичного інституту імені М. Лисенка (по суті, української консерваторії у передвоєнному Львові), який в часи німецької окупації врятував не тільки інституцію як таку включно з бібліотекою Галицького музичного товариства, парком унікальних інструментів, але й сотні студентів, приречені на вивіз у Рейх для примусової праці. Зберіг Василь Барвінський і польське вище музичне шкільництво, запросивши 1939 року як ректор щойно організованої Львівської державної консерваторії професорів приватної консерваторії ім. К. Шимановського та Інституту музикології Львівського університету (Адольфа Хибінського, Леопольда Мюнцера, Зоф’ю Ліссу, Мчислава Солтиса й інших). Не зміг порятувати тільки себе, коли 1948 року після газетного пасквілю “Під чужими прапорами” із сфальшованими звинуваченнями у колабораціонізмі, був засуджений (разом з дружиною – донькою видатного фізика Івана Пулюя) до 10 років каторжних робіт у мордовських таборах. Для шістидесятилітньої хворої людини такий присуд був рівнозначний смертному вироку. Та знищували не просто людину – вбивали композитора, уся творчість якого була публічно спаленою на подвір’ї консерваторії. Здається, в історії світової культури такого ще не було: на площах європейських міст час від часу спалахували вогнища з книжок (особливо полюбляв їх рейх міністр з пропаганди доктор Геббельс), та нот не спалював жодний диктатор! (ще один “винахід” Сталіна). Продовження