Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Дні соціолінгвістики у Львівському університеті

4-5 квітня 2013 року на філологічному факультеті відбулися Дні соціолінгвістики, які об’єднали два заходи: II тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики і X Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар науковців. У вітальному слові здобутки ювілейного семінару відзначила проректор з науково-педагогічної роботи Марія Зубрицька, а декан філологічного факультету проф.Ярослав Гарасим підкреслив важливість зустрічі двох поколінь: авторитетних науковців та тих, хто тільки входить в науку. Керівник заходу, професор Галина Мацюк розповіла про роль семінару для розвитку соціолінгвістики в Україні.

Соціолінгвістика виникла на межі мовознавства, соціології, соціальної психології, етнографії і вивчає мову в її соціальних контекстах або ж соціальне життя крізь призму лінгвістичних категорій. Сьогодні це все ще новий предмет в навчальних планах українських університетів. Тому конкурс сприяє формуванню запиту на предмети соціолінгвістичного циклу в студентському середовищі. У конкурсі взяли участь студенти із 11 університетів, зокрема Львова, Івано-Франківська, Острога, Києва, Кривого Рогу, Сум, Харкова, Луганська, Миколаєва, Житомира. Роботи 28 учасників присвячені розвиткові теорії та методики соціолінгвістичних досліджень, мовній ситуації в Україні, формам існування мови в суспільстві, мовленню міста, мові в соціогрупі, соціальним аспектам тексту і комунікації. Оцінювали роботи члени галузевої конкурсної комісії, до якої увійшли викладачі із чотирьох мовознавчих кафедр університету, зокрема професор Г.  Мацюк, професор І. Кочан, доцент Т. Шмігер, доцент Н. Захлюпана та науковці профільних відділів, зокрема завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови професор С. Соколова та завідувач відділу філології Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, кандидат філологічних наук А. Пономаренко.

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія визначила переможців. Дипломом першого ступеня нагороджено Мар’яну Салецьку (студ. 4 курсу філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка) за наукову роботу на нову тему: “Розвиток категорійної бази сучасної соціолінгвістики: поняття “дискримінація за мовною ознакою” (на матеріалі нормативно-правових актів, соціологічних моніторингів, публікацій ЗМІ)”. Дипломами другого ступеня нагороджено студенток Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Токар Ольгу та Бобильову Тамару, студентку Сумського державного університету Коломієць Ніну та студентку Житомирського державного університету імені Івана Франка Залізницьку Юлію. Учасники конкурсу взяли участь у пленарному засіданні X Всеукраїнського семінару.

Проте не тільки викладачі з ВНЗ Львова, Києва, Сум, Тернополя, Луцька, Ужгорода, Миколаєва, Харкова, Хмельницького були учасниками семінару, але й представники академічних інституцій Києва та зарубіжних наукових осередків Польщі й Німеччини (57 доповідачів).

На пленарному засіданні із доповіддю “Держава і мова” виступив доктор фізико-математичних наук, народний депутат України кількох скликань, професор, академік НАН України Ігор Юхновський, з іменем якого пов’язана Хартія вільної людини, Ініціатива 1-го грудня. “Незалежність – найбільше завоювання українців на рідній землі за всю тисячолітню історію” – наскрізна думка-сентеція доповіді Ігоря Рафаїловича про шляхи боротьби за становлення української державності в історичному розрізі. Поділившись своєю життєвою мудрістю, констатуючи незворотність процесу унезалежнення України, академік звернувся до молоді: “питання лиш у тому, як ми будемо державу будувати. Це зусилля повинно лягати на кожного з нас”. Плекання української мови, за словами вченого, повинно йти в руслі усвідомлення своєї громадянської позиції (“мешканець України, який не володіє українською мовою, не може мати українського громадянства”).

У роботі семінару взяла участь і професор-славіст Фрайбурзького університету (Німеччина) Юліане Бестерс-Дільґер, науковий редактор та один із співавторів двох книг про мовну ситуацію та мовну політику в Україні. Цьогоріч її доповідь висвітлювала питання “Ставлення до української мови у різних регіонах України (на матеріалі дискусій вчителів)”. Доповідь розкривала результати обговорення питання про вплив Європейської хартії регіональних і міноритарних мов на формування суспільної свідомості респондентів із трьох міст: Чернігова, Львова і Донецька.

У доповіді професора С. Соколової “Типи мовної поведінки киян на тлі мовної ситуації в місті” розкрито питання білінгвізму жителів столиці на матеріалі анкетування різних прошарків населення та вікових груп респондентів. Оскільки категорійна база історичної соціолінгівстики ще не сформована, для учасників семінару цікавою була й доповідь “Багатомовність автора XVII століття: історичний підхід”, з якою виступив доцент В. Кметь, характеризуючи міжкультурну комунікацію конкретного історичного періоду в різножанрових пам’ятках.

На семінарі вперше розглядалося питання про труднощі і перспективи впровадження соціолінгвістичних дисциплін у навчальні плани українських університетів. Зазначалося, що програми лінгвістичних кафедр університетів Європи та США змінються із потребою наближення мовознавчої теорії до аналізу реальних проблем реальної мовної дійсності. Наповнення університетських програм новим змістом – це реакція західних університетів на виклики ХХІ століття, а тому лінгвістичні кафедри максимально зорієнтовані на проблеми суспільного життя і мають курси: мова й ідентичність, мова та соціальні практики, мовні політики у світі і под.

Одне із питань семінару стосувалося створення українських підручників, хрестоматій із соціолінгвістики. У звязку з тим, що у Львівському університеті соціолінгівстика є дисципліною спеціалізації, слухачі засідань обговорили концепцію предметів, які дадуть студентові системні знаня про мовну дійсність в Україні та у світі.

Загалом тематика секційних засідань науковців та студентів охопила питання, пов’язані із теоретичними засадами соціолінгвістичних досліджень, розвитком категорійного апарату, питаннями мовної політики, мовної ситуації, двомовності, проблемами соціальної комунікації, соціолінгвальними аспектами тексту та ін.

На семінарі працювали дві студентські секції. Відбувся також круглий стіл на тему: “Бронебійна публіцистика” як засіб пізнання мовного питання в сучасному суспільстві”, упродовж якого обговорювали питання: 1. Видання “Бронебійна публіцистика” – джерельна база з історії української соціолінгвістики. 2. Формування змісту соціолінгві­стичних категорій суспільні функції мови, держава, нація, народ, соціальні групи, культура. 3. Перспективи взаємодії мови та соціуму в Україні. Учасниками круглого столу були Батринюк Марта, Васильців Оксана, Васюкова Христина, Долінська Соломія, Ільницька Катерина, Старик Юлія, Цудна Василина, Шелемей Уляна, Шурко Галина.

Доповіді учасників конференції традиційно увійдуть у черговий випуск фахового збірника “Мова і суспільство”, який невдовзі стане ВАКівським виданням. Слова Ейн­штейна: “Без зміни способу мислення, неможливо вирішити проблеми, зумовлені наявним способом мислення” стали своєрідним заключним спонукальним підсумком семінару.

Прекрасним музичним вітанням для учасників заходу став виступ студентки ІV курсу філологічного факультету, учасниці конкурсу “Голос країни” Христини Соловій, неперевершений спів-одкровення якої проник у занімілі від зачарування мелодійностю голосу та глибиною народних пісенних традицій душі присутніх, підкресливши неймовірну магічну співучість українського Слова.

Олена КАРАБЧУК
Фото Олега ВІВЧАРИКА