Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Дорогі першокурсники!

 

Щиро вітаю Вас із високим званням студента Львівського національного університету імені Івана Франка, одного з найпрестижніших університетів України та Європи, освяченого іменами видатних учених, письменників, митців, політичних і громадських діячів, які зробили вагомий внесок у розвиток людської цивілізації.
У 2011 році відзначатимемо 350-річний ювілей Львівського університету. За різних історичних обставин Університет завжди був величним храмом освіти і науки, в якому панують високі ідеали духовності, гуманізму, постійного пошуку істини, прагнення пізна­вати навколишній світ і робити життя на Землі справедливішим і досконалішим.
Шановні студенти, Ви здобули право розвивати багаті академічні традиції Університету, які формувало не одне покоління студентів і вчених. Невдовзі і Ваші здобутки поповнять надбання визначних попередників. Продовження

ПРИСЯГА ПЕРШОКУРСНИКА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

 

У день, коли я стаю студентом Львівського національного університету імені Івана Франка, урочисто присягаю:
Бути відданим Україні
Наполегливо і сумлінно вчитися
Берегти українську мову – духовний скарб нашого народу
Шанувати і примножувати славні традиції Університету
Бути гідним високого звання студента Львівського національного університету імені Івана Франка

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Вакарчук Іван Олександрович,
Ректор
Телефон: 239-41-22

Височанський Василь Степанович,
перший проректор
Телефон: 239-43-22 

Зубрицька Марія Олексіївна,
проректор з науково-педагогічної роботи
Телефон: 239-41-46

Котур Богдан Ярославович,
проректор з наукової роботи
Телефони: 239-45-71, 239-41-09

Кирилич Володимир Михайлович,
проректор з науково-педагогічної роботи
Телефон: 239-44-55

Мамчур Звенислава Ігорівна,
проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи
Телефон: 239-42-61

Лозинський Мар’ян Володимирович,
проректор з науково-педагогічної роботи
та соціальних питань і розвитку
Телефон: 239-45-32

Власевич Віктор Петрович,
проректор з господарської роботи
Телефон: 239-41-06

Відділ кадрів:
Провідний спеціаліст у справах студентів
Телефон: 239-45-76 (каб. Продовження

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

 

Рік заснування?– 1661
Львівський національний університет імені Івана Франка – один із найдавніших вищих навчальних закладів Європи – уже четверте століття творить свою історію. Змінювалися епохи і політичний статус Галичини, а місто Львів і Університет завжди були дієвими осередками науки і культури.
Історія Львівського університету розпочалася ще в се­ре­дині XVII ст.: 20 січня 1661 р. польський король Ян Казимир підписав привілей, який надавав Львівській єзуїтській колегії “гідність академії і титул університету”. Привілей засвідчував право колегії викладати всі тогочасні університетські дисципліни та надавати вчені ступені. У новоствореній вищій школі працювали два відділи – філософський і теологічний.

Після входження Галичини до Австрійської імперії в 1773 р. орден єзуїтів розпустили, а Університет закрили. Продовження

Наукова бібліотека Університету

 

Наукову бібліотеку Львівського національного університету імені Івана Франка – найдавнішу серед бібліотек вищих навчальних закладів України – засновано у 1608 р. при Львівському єзуїтському колегіумі, якому 1661 р. надано титул університету. Ефективність організації навчання та бібліотечної справи в тогочасному Львівському університеті засвідчили й імена численних його вихованців, адже серед тодішніх читачів бібліотеки – і гетьман України Богдан Хмельницький, і, за припущеннями дослідників, митрополит Київський і Галицький св. Петро (Мо­гила), а також відомий мандрівник-прочанин Василь Григорович-Барський.
Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки, що нараховує приблизно 120 тисяч одиниць зберігання, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2008 р. Продовження

Між­на­род­на спів­пра­ця

Університет підтримує партнерські зв’язки на рівні угод із 74 навчальними закладами та установами світу.
В Університеті діють Австрійський центр, Британський центр, Центр італійської мови i культури, Центр країн Північної Європи, Центр грецької мови i культури iм. Арсенiя Еласонського. У центрах є сучасне аудiо- та відеоустаткування, функціонують бібліотеки, де співробітники і студенти Університету користуються науковою та методичною літературою, періодикою, вивчають іноземні мови. Центри надають значну кількість стипендій для навчання та стажування за кордоном.
Також понад 300 студентів скеровуємо щороку за кордон на навчання, стажування, мовно-ознайомчу практику, для участі у семінарах, конференціях, літніх школах.
Студенти навчаються у вищих навчальних закладах Великої Британії, Німеччини, Польщі, США, Швеції, Канади, Португалії, Литви, Туреччини, Австрії, Естонії. Студенти географічного, історичного, філологічного факультетів i факультету міжнародних відносин проходять навчальні практики в Польщі, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині та Австрії. Продовження

Центр вив­чен­ня ні­мець­кої мо­ви

 

Центр вивчення німецької мови засновано 2002 року відповідно до угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Ґете-інститутом (Київ).
Центр вивчення німецької мови запрошує студентів та всіх зацікавлених (віком від 15 років) на курси вивчення і поглиблення знань із німецької мови.
Пропонуємо курси німецької мови на 8 різних рівнях:
базовий рівень А1, А2, В1;
середній рівень В2.1, В2.2, С1.1;
вищий рівень С1.2, С2.1.
Рівень володіння мовою майбутніх слухачів курсів визначаємо на основі тестування, запропонованого Ґете-інститутом.
Заняття відбуваються тричі на тиждень у зручний вечірній час (з 18.00 до 20.00), у невимушеній атмосфері і для слухачів є приємним доповненням навчального і робочого дня. Продовження

Британський центр

 

Центр адмініструє проекти уряду Великобританії в Україні у різних сферах освіти, науки та культури. При центрі функціонує біб­ліо­тека англійської наукової, навчальної, довідкової та художньої літератури, аудіо- та відеотека.  У центрі безкоштовно можна одержати інформацію про освіту в Британії: тут є довідники університетів та інших навчальних закладів у Сполученому Королівстві, довідники короткотривалих та повних курсів англійської мови у Британії.
Усі студенти мають змогу користуватися унікальними електронними виданнями для поглиб­лення вивчення англійської мови, а також для наукової роботи в будь-якій галузі.
Зареєструватися для користування ресурсами Британської ради у Львові можуть студенти всіх курсів Університету.
Ад­ре­са: вул. Уні­вер­си­тетсь­ка, 1, ауд. Продовження

Центр італійської мови і культури

Центр італійської мови і культури Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує студентів та всіх зацікавлених на курси вивчення і поглиблення знань з італійської мови та культури.
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 339
Телефон: 239-44-22
Е-mail: centro@franko.lviv.ua
http://www.franko.lviv.ua/italcentr