Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова бібліотека Університету

 

Наукову бібліотеку Львівського національного університету імені Івана Франка – найдавнішу серед бібліотек вищих навчальних закладів України – засновано у 1608 р. при Львівському єзуїтському колегіумі, якому 1661 р. надано титул університету. Ефективність організації навчання та бібліотечної справи в тогочасному Львівському університеті засвідчили й імена численних його вихованців, адже серед тодішніх читачів бібліотеки – і гетьман України Богдан Хмельницький, і, за припущеннями дослідників, митрополит Київський і Галицький св. Петро (Мо­гила), а також відомий мандрівник-прочанин Василь Григорович-Барський.
Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки, що нараховує приблизно 120 тисяч одиниць зберігання, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2008 р. (№1345-р), внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.
Сьогодні універсальні за змістом фонди є цінним зібранням української та іноземної наукової, навчальної, ху­дожньої літератури. У бібліотечних фондах – понад 3 млн. одиниць зберігання, середньорічне поповнення – приблизно 40 тис. одиниць. Бібліотека передплачує українські та закордонні профільні періодичні видання, під­тримує книгообмін із провідними бібліотеками, науко­во-дослідними установами, вищими навчальними закла­дами України та багатьох країн світу. Бібліотека має 195 партнерів, яким щороку розсилає понад 2 тис. видань.
Фондами та інформаційними послугами Наукової біб­ліотеки користуються студенти, викладачі, науковці, фахівці різних галузей господарства, науки та культури, ор­ганів державного управління, слухачі Малої ака­демії наук, учені та студенти закордонних країн, а також – з 2010 р. – переможці конкурсу “Найкращий читач України”. Щороку бібліотека обслуговує понад 60 тис. читачів, яким видає у користування понад 1,2 млн. книг.
Автоматизована бібліотечна система “ГАЛС” інтегро­вана в загальноуніверситетське інформаційне середовище. Найцінніші документи переводять в електронну форму. Читачі Наукової бібліотеки отримують доступ до світових електронних ресурсів.

ПРАВИЛА ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ
Наукова бібліотека обслуговує читачів за єдиним читацьким квитком.
Пластиковий читацький квиток можна замовити у пункті реєстрації (вул. Драгоманова, 17) на підставі поданих документів (паспорт та сту­дент­ський / аспірантський квиток / службове посвідчення). Під час за­пису необ­хідно ознайомитися з Правилами користування Науковою біб­ліо­те­кою та особистим підписом підтвердити зобов’язання виконувати їх.
Користувач, який втратив читацький квиток, отримує дублікат після подання заяви про втрату та обхідного листа. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за літературу, отриману на його підставі.
Читацький квиток – документ, що дає право користуватися всіма абонементами (студентам і співробітникам нашого Університету) та чи­тальними залами бібліотеки.
Підручники й навчальні посібники видають студентам у бібліотеках факультетів на семестр або навчальний рік.
На час літніх канікул студенти зобов’язані здати отриману літературу.
Вибуваючи з Університету, користувачі зобов’язані повернути всі кни­ги та документи до бібліотек Університету, підписати обхідний лист і здати читацький квиток.

ДЕ ЗНАЙТИ І ЗАМОВИТИ КНИГУ?
Для пошуку потрібної літератури користувачі можуть звер­та­тися до каталогів (вул. Драгоманова, 5; вул. Драгоманова, 17):
а) електронного каталогу (надходження літератури з 1991 p.), доступного також із мережі “Інтернет”;
б) карткових каталогів:
алфавітного каталогу книг;
алфавітного каталогу періодики;
алфавітного каталогу літератури іноземними мовами;
алфавітного каталогу видань до 1941 р.;
систематичних каталогів (кирилиця, ла­тинка).
Також є можливість формувати електронне замовлення.
Про нові надходження до бібліотеки можете дізнатися на сай­ті Наукової бібліотеки
(http://library.lnu.edu.ua/bibl/), на вистав­ках нових надходжень у читальних залах і абонемен­тах та під час презентацій.
Якщо виникнуть труднощі в пошуку необхідних до­кумен­­тів, можна звернутися по допомогу до чергового у відділі ка­та­логів або ско­­ристатися послугами науково-бібліографічного від­­ді­лу (вул. Дра­­­гома­нова, 5; 3 поверх).

ДЕ ОБСЛУГОВУЮТЬ ЧИТАЧІВ?
Читальні зали (вул. Драгоманова, 5; вул. Драгоманова, 17): щоденно: 9.00-20.00; вихідний – ­неділя.
Абонементи: щоденно: 9.00-19.00; субота: 9.00-15.00; вихідний – неділя.
Науково-бібліографічний відділ (вул. Драгоманова, 5): щоденно: 9.00-18.00; субота: 9.00-16.00; вихідний – неділя.
Відділ україніки (вул. Драгоманова, 5):
щоденно: 9.00-18.00; субота: 9.00-16.00; вихідний – неділя.
Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка (вул. Драгоманова, 17): щоденно: 9.00-17.00; вихідні дні – субота, неділя.
Кабінет бібліотекознавства (вул. Драгоманова, 17): щоденно: 9.00-17.00; вихідні дні – субота, неділя.
Міжбібліотечний абонемент (МБА) (вул. Драгоманова, 5,
ел. пошта: lb_mba@.franko.lviv.ua):
щоденно: 9.00-18.00; вихідні дні – субота, ­неділя.
Телефон: 275-60-01

Категорія: Першокурсник-2010