Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Універсальний інтелект нації

«Ми знаємо Івана Франка як титана праці, інтелектуала, унікального письменника, розбудовника української нації і великого європейця», – розпочав урочисту академію з нагоди вшанування пам’яті Івана Франка, виголошуючи доповідь «Ідеї й ідеали Івана Франка», докторант кафедри української літератури імені Михайла Возняка Олег Баган.
«Іван Франко був людиною, життя якого умовно поділилось на три етапи, що свідчить про багатогранність його особистості. Перший етап у житті Івана Яковича – це соціалістичні погляди, другий – прихильність до позитивістської науки, яка стала культовою для науковця і третій етап – націонал-романтичний. Це ті періоди життя Франка, упродовж яких він сам себе заперечує, утім водночас – це своєрідна світоглядна еволюція його поглядів», – зазначив Олег Баган. Продовження

Рік на посаді Ректора: про підсумки та здобутки Університету впродовж 2014-2015 навчального року

2014-2015 навчальний рік був пов’язаний із глибокими політичними й економічними змінами в житті України, які торкнулися всіх сфер діяльності суспільства: соціальної, наукової, культурної, освітньої. Цей період став особливим і для академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка. 27 травня 2014 року відбулися вибори Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. За результатами другого туру виборів більшістю голосів було обрано професора Володимира Мельника. Під час урочистого засідання Вченої ради Університету 13 червня 2014 року представник Міністерства освіти і науки України озвучив наказ про призначення доктора філософських наук, професора Володимира Мельника Ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Продовження

Новий Статут Львівського університету

Статут кожного університету, а Львівського зокрема, окреслює мету та статус ВНЗ, принципи його освітньої діяльності, права та обов’язки керівника, працівників, студентів, а також інші засади його успішного функціонування. Чинний статут Львівського національного університету імені Івана Франка було прийнято 2002 року. Від того моменту минуло тринадцять років, країна змінювалася, вища освіта щораз активніше розвивалася намагаючись досягнути загальносвітового стандарту, тяжіючи до автономії університетів, збільшення ролі студентського самоврядування в житті ВНЗ, інтенсифікації міжнародного співробітництва та інших процесів, які могли б додати динаміки роз­вит­ку освітнього й наукового життя. У контексті освітніх реформ змінювався і статут Університету – 5 разів за погодженням Конференції трудового колективу його доповнювали і редагували. Продовження

Візит делегації експертів зі США та Німеччини

У рамках одноденного візиту до Львова 25 травня 2015 року делегація експертів зі США та Німеччини, до складу якої увійшли: доктор Метью Рожанський, директор Інституту Кеннана при Міжнародному Центрі підтримки науковців ім. Вудро Вілсона у Вашингтоні; доктор Томас Грем, професор Йєльського університету, спеціальний радник Голови Ради національної безпеки США (у 2004-2007 рр.); доктор Кімберлі Мартен, заступник директора Інституту Гаррімана Колумбійського університету; доктор Джек Снайдер, професор кафедри міжнародних відносин Колумбійського університету; доктор Режджан Менон, декан факультету політології Сіті Коледжу в Нью-Йорку; доктор Клаус Сегберс, директор Центру глобальної політики Вільного університету міста Берлін та Катерина Смаглій, директор Інституту Кеннана у Києві відвідала Львівський національний університет імені Івана Франка, де відбулась зустріч із проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Марією Зубрицькою і директором Центру американських студій Романом Калитчаком, а згодом і з випускниками дослідницьких програм Інституту Кеннана у Львові, переважна більшість яких представляє наш Університет. Продовження

Українсько-французька співпраця

Представники Федерації обмінів Франція-Україна, з якою у 2013 році Університет підписав угоду про співпрацю, 23 квітня 2015 року відвідала факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
Французькі гості взяли участь у відкритті Всеукраїнської студентської наукової конференції та представили головні напрями діяльності Федерації у рамках підписаної угоди. Ів Гарес зазначив, що Федерація дуже цінує співпрацю з Університетом і, зокрема, з факультетом іноземних мов, оскільки студенти, які вже перебували на стажуванні у Франції за час після підписання угоди, показали високий рівень володіння французькою мовою, виявили загальнокультурну ерудицію та добре виховання. Цьогоріч Франція знову прийматиме 14 студентів, які проходитимуть різні види стажувань (у школі, на рецепції в готелі, в еко-музеї та туристичних центрах). Продовження

Погляд на сучасний світ: Японія з 70-х років до сьогодення» – виставка світлин, яку організувала кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича спільно з Посольством Японії в Україні та Японською Фундацією. Упродовж 5-20 травня 2015 року у Виставковій залі було розгорнуто експозицію, у якій представлено понад 30 робіт відомих японських фотографів, серед яких Хіромі Цучіда, Рісаку Судзукі, Масато Сето й інші.
Виставку поділили на дві тематичні частини: перша – «Суспільство, яке змінюється», у якій сфокусовано увагу на людині як частинці суспільства, та друга – «Ландшафти, що змінюються», що ілюструє життя в містах і передмістях, а також відображає красу природи.  Продовження

Міжінституційна кооперація

Делегація Львівського націо­наль­ного університету іме­ні Івана Франка на чолі з проректором із науково-педагогічної роботи, професором Ярославом Гарасимом, 24 квітня 2015 року відвідала місто Звєжинець (Люблінське воєводство, Республіка Польща), де взяла участь у міжнародній кон­ференції, присвяченій ство­рен­ню польсько-українського біосферного резервату «Роз­точчя». До складу делегації увій­шли: декан географічного фа­куль­тету Володимир Біланюк, завідувач кафедри геоморфології та палеогеографії Ярослав Кравчук, старший викладач кафедри геоморфології та палеогеографії Юрій Зінько, завідувач відділу науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи НДЧ Оксана Іваськевич. Окрім участі в наукових засіданнях, пред­ставники Університету озна­йо­мились із науково-освітньою та рекреаційною інфраструктурою Розточанського національного парку. Продовження

Сертифікати «Global Understanding»

Львівський національний університет імені Івана Франка спільно з колегами з країн інших трьох континентів (Північної Америки, Африки, Азії) успішно реалізував експериментальний проект із набуття унікального досвіду комунікації за допомогою новітніх інформаційних технологій, започаткований у рамках міжнародної ініціативи університетів світу «Global Academic Initiatives».
На факультеті міжнародних відносин для студентів різних спеціальностей було запроваджено навчальний курс «Global Understanding», метою якого є поглиблення знань про суспільні та культурні особливості країн і народів світу й удосконалення навичок із міжнародної комунікації.  Продовження

Практика студентів-філологів у Познані

Цього року п’ятеро студентів: Анна Садова, Юлія Сивоус, Соломія Ставнича, Ірина Телюх і Тетяна Химич під керівництвом доцента кафедри українського прикладного мовознавства Оксани Туркевич упродовж десяти днів перебували на практиці в Університеті ім. А. Міцкевича в Познані.
Основна мета поїздки – здобути досвід викладання української мови в польськомовній аудиторії. Усі студенти провели заняття для польських студентів II і III курсів на різні теми: «Релігія», «Праця», «Право», «Туризм. Сім чудес України», «Народна творчість». До проведення заняття студенти готувалися заздалегідь. Кожна студентка розробила конспект заняття, який ґрунтувався на системі граматичних і лексичних вправ, чотирьох видах мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, письмового й усного мовлення. Окрім традиційних вправ, використовували й інтерактивні методи подання матеріалу.  Продовження