Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Філологічний факультет

Офіційний початок української філологічної науки у Львівському університеті – заснування 1848 року кафедри української словесності, яку очолив один із активних діячів “Руської трійці” – Яків Головацький. От уже понад як 160 років поспіль львівські вчені-філологи популяризують рідне слово, щоразу розкриваючи нові таємниці його сутності.
Сьогодні філологічний факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за напрямом “Філологія” із правом продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “маґістр” за такими спеціальностями: українська мова та література, фольклористика, мова та література (польська, чеська, словацька, хорватська, болгарська, сербська, російська, перська, арабська, японська). 2004 року створено кафедру польської філології, одним із пріоритетних напрямів діяльності якої є налагодження контактів із нашими польськими колегами, обмін студентами та викладачами. У 2005 році відкрито нові спеціальності – “Літературна творчість” і “Прикладна лінгвістика”, що свідчить про здатність розвивати на факультеті всі вектори сучасної філологічної науки. Систематична робота, спрямована на розширення мовних і літературних обріїв, є прагненням продовжувати і розвивати здобутки львівської філологічної школи, готуючи висококваліфікованих фахівців із різних галузей (літературознавства, мовознавства, фольклористики тощо).
Студенти філологічного факультету беруть активну участь в організації різноманітних наукових форумів (конференцій, читань, диспутів, семінарів) всеукраїнського та міжнародного рівнів. Щороку виступають з до­по­ві­дя­ми на науковій конференції молодих учених-філологів “Vivat academia”.
Мають змогу реалізувати власні зацікавлення у різних наукових гуртках. На кафедрі слов’янської філології діє гурток вивчення серболужицької мови (науковий керівник – професор В. Моторний). Кафедра загального мовознавства щосеместру під керівництвом професора Г. Мацюк проводить засідання студентського наукового соціолінгвістичного семінару. Студенти кафедри польської філології є учасниками проблемної групи, що вивчає методи і принципи укладання українсько-іншомовно-сло­в’ян­ських тематичних словників. Після відкриття на факультеті нової спеціальності “Літературна творчість” пожвавив роботу “Клуб поезії і прози” (керівник – доцент Г. Пехник).
Добра традиція факультету – участь найкращих студентів у літературних вечорах, наукових і мистецьких заходах університетського та загальноміського масштабу. Упродовж чотирьох років майже всі літературно-мистецькі акції в межах Університету відбуваються за участі Дівочого хору “Ліра” під керівництвом Оксани Мельничук.
На факультеті активно діє студентське самоврядування, спрямоване на самоорганізацію молодіжного середовища. Результатом нетривалої діяльності цього осередку енергійних людей – заснування “Клубу шанувальників кіно”, що організовує щотижневий перегляд класики світового кінематографа, а також створення театрального гуртка, у якому реалізують творчий потенціал студенти-сценаристи, режисери й актори нашого Університету. Учасники студентського самоврядування організовують численні екскурсії історичними місцями Львівщини, футбольні турніри між викладачами та студентами.
На факультеті працюють 164 викладачі, з них 18 професорів, докторів наук, 84 доценти, кандидати наук. Викладачі факультету читають лекції не тільки для наших студентів, а й для широкої аудиторії в багатьох університетах Європи: міст Кракова, Щеціна, Любліна, Вроцлава (Польща), в Українському вільному університеті (Мюнхен, Німеччина), в університетах США.
Наукова робота факультету спрямована на дослідження фундаментальних проблем філології, створення нових підручників і посібників, проведення наукових читань, конференцій, семінарів. Упродовж 2009 року викладачі факультету опублікували 17 монографій, 324 статті, 14 підручників і навчальних посібників, хрестоматії, словники, численну методичну літературу.
Філологічний факультет Університету один із перших в Україні запровадив нові навчальні курси, які повертають нашій культурі замовчувані факти, постаті, явища, представляють маловідому донедавна спадщину видатних українських учених і письменників.
Випускники факультету працюють у науковій та освітянській філологічних сферах. Філологи-бакалаври можуть обіймати посади в засобах масової інформації, творчих спілках, працювати вчителями в середніх школах. Спеціалісти і маґістри готуються до участі в наукових дослідженнях (академічні інститути мовознавчого та літературознавчого профілів), можуть викладати в середніх загальноосвітніх закладах і вищих навчальних закладах.
Серед випускників філологічного факультету – видатні письменники, політики, дипломати і правозахисники, редактори друкованих видань, керівники освіти, ті, хто щоденною вчительською працею плекає молоде покоління українців, виховуючи любов до рідного слова, до національної культури, підносячи національну гідність.