Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Біологічний факультет

Біологію називають наукою XXI ст. Сучасна біологічна наука вирішує чимале коло проблем. Людство сягнуло небаченого прогресу у вивченні механізмів реалізації генетичного коду. Можливим стало практичне клонування живих істот, створення генетично модифікованих організмів і продуктів харчування. Людство хвилюють екологічні проблеми: зміна клімату, знищення природних ресурсів, руйнування екосистем. Це зумовлює прискіпливу увагу до вивчення і збереження біологічної різноманітності мікроорганізмів, грибів, тварин, рослин. Настала ера біології не лише як теоретичної науки, а й як галузі знань, що визначатиме технологічний розвиток і можливість виживання людства в майбутньому.
Біологічний факультет – один із найдавніших в Університеті, має багаті традиції. У різні роки тут працювали Б. Дибовський, А. Бек, Ф. Каменський, Я. Парнас, Р. Вейгль, А. Лазаренко, К. Леугський, В. Захваткін, П. Никифоровський, П. Ярошенко, П. Литвинов, Г. Козій, В. Здун, І. Шостаковська, Б. Сухомлінов, О. Гойда, М. Деркач, Г. Шавловський, С. Гребінський. Їхні дослідження стали надбанням світової науки.
Сьогодні на факультеті функціонують кафедри: ботаніки, зоології, біофізики та біоінформатики, біохімії, генетики та біотехнології, мікробіології, фізіології людини і тварин, фізіології та екології рослин; міжфакультетська лабораторія електронної мікроскопії, міжкафедральна лабораторія спектрофотометричних методів у біології, три науково-дослідні лабораторії, комп’ютерний клас. До послуг студентів – Зоологічний музей та гербарій – національні надбання України. Незабутніми є враження студентів від навчальних практик на базі Високогірного біологічного стаціонару в с. Кваси Рахівського району Закарпатської області, Шацького біолого-географічного стаціонару, Ботанічного саду Університету.
Навчальний процес на факультеті забезпечує високопрофесійний колектив науково-педагогічних кадрів, серед яких – одинадцять професорів і тридцять доцентів. Навчання на факультеті відбувається на денній і заочній формах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, маґістра. Бакалаврів готують за напрямами “Біологія” та “Екологія, охорона навколишнього се­ре­до­ви­ща та збалансоване природокористування”. Після другого року навчання студенти можуть вибрати блок навчальних дисциплін, що дасть їм змогу краще підготуватися до здобуття тієї чи іншої спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста або маґістра. Після чотирьох років навчання студенти одержать диплом бакалавра біології чи бакалавра екології із зазначеною кваліфікацією інженера-лаборанта в галузі біології чи екології. За результатами навчання та фаховими випробуваннями найкращі студенти матимуть змогу здобути освітньо-кваліфікаційний рівень маґістра за спеціальностями: “Ботаніка”, “Біохімія”, “Біофізика”, “Генетика”, “Зоологія”, “Мікробіологія та вірусологія”, “Фізіологія” (спеціалізації: “Фізіо­ло­гія людини і тварин” та “Фі­зіо­ло­гія рослин”). На заочній формі навчання готують фахівців за спеціальністю “Біологія” різних спеціалізацій: “Мікробіологія та імунологія”, “Біохімія людини і тварин”, “Молекулярна генетика”, “Молекулярна біофізика”, “Біоекологія”, “Фізіологія людини і тварин”, “Фізіологія рослин”, “Ботаніка”, “Зоологія”, “Гідробіологія”.
Підготовка фахівців з усіх спеціальностей факультету передбачає, крім глибокого і фахового вивчення біологічних наук, поглиблення знань із хімії, фізики, математики, іноземних мов, а також із гуманітарних дисциплін. Значну увагу на факультеті приділяють роботі зі сучасною обчислювальною технікою. Студенти вивчають текстові та графічні редактори, пакети прикладних біологічних програм. До їхніх послуг – добре обладнаний комп’ютерний клас.
Студенти мають змогу працювати в наукових гуртках за всіма спеціальностями, створюють товариства та клуби. Популярними є засідання Генетичного клубу, Мікробіологічного гуртка та Студентського екологічного товариства. Студенти факультету беруть участь в експедиціях, школах, літніх таборах. Для них організовують олімпіади з різних дисциплін, конференції, конкурси наукових робіт. Найкращих студентів нагороджують іменними стипендіями. На факультеті функціонує студентське самоврядування, яке очолює Студентська рада. Студенти створили команду КВК, організовують турніри “Що? Де? Коли?”, біологічний турнір, випускають газету “Вітамін”.
В аспірантурі на кафедрах факультету щороку навчається близько тридцяти аспірантів за дев’ятьма спеціальностями. Найкращі випускники виборюють право навчатися в аспірантурі провідних наукових установ світу. На факультеті створено спеціалізовану раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями “Фізіологія людини і тварин” та “Біофізика”.
Випускники біологічного факультету працюють не лише у школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, а й у провідних науково-дослідних установах України, США, Німеччини, Австрії, Франції, Великобританії, Чехії. Лише у Львові випускники факультету різних років формують колективи Інституту біології клітини НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, Державного науково-дослідного інституту ветпрепаратів та кормових добавок, Інституту біології тварин УААН, Львівського державного природознавчого музею НАН України. Щороку зростає можливість працевлаштування на підприємствах харчової та переробної промисловості різних форм власності. Актуальною є робота в установах природоохоронного спрямування та музеях. Перспективним є працевлаштування в діагностичних лабораторіях медичного профілю, санітарно-епідеміологічних станціях, лабораторіях із захисту рослин.
Біологічний факультет чекає освічених юнаків і дівчат, які не бояться труднощів, налаштовані на працю, мріють пізнавати таємниці живого світу.