Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Механіко-математичний факультет

Сучасна математика значно розширила ареал свого застосування. Окрім традиційно важливої ролі математики в природничих науках (фізиці, механіці, хімії, біології тощо), сьогодні математичні методи проникають і в соціальні науки (економіку, політологію, психологію, лінгвістику). Завдяки застосуванню математики описові науки переходять у статус наук із розвиненою теоретичною базою. У всьому світі процес математизації наук настільки інтенсивний, що почали виходити спеціалізовані наукові часописи, назви яких свідчать самі за себе: “Bulletin of Mathematical Biology”, “Mathematical Social Sciences”, “Journal of Mathe­ma­tical Psy­cho­logy”, “Jour­nal of Ma­the­ma­ti­cal Economics” та ін.
У відомому міжнародному рейтингу професій п’ять із перших десяти позицій належать математикомістким професіям. Нинішній випускник механіко-математичного факультету може реалізувати себе не лише як учений чи викладач, а й як аналітик у сфері фінансів, банківської та страхової справи, фахівець із математичного моделювання та сучасних комп’ютерних технологій.
Механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – один з провідних наукових та освітніх центрів нашої держави в галузі математики і механіки. На факультеті готують бакалаврів, спеціалістів та маґістрів із математики, механіки і статистики. На всіх цих спеціальностях навчальний процес передбачає ґрунтовне вивчення математичних дисциплін, а також інформатики і програмування, іноземних мов.
Студенти спеціальності “Математика”, крім різних суто математичних напрямів, можуть вибирати як спеціалізацію математичну економіку та економетрику. 2006 року на факультеті відкрито кафедру математичної економіки та економетрії, викладачі якої нещодавно опублікували низку підручників із цього напряму. Наукові дослідження наших учених друкують у провідних світових економічних журналах. Кілька спеціалізацій тісно пов’язано з теоретичними основами інформатики. Принагідно варто зазначити, що викладач факультету О. Вербіцький видав навчальний посібник “Вступ до криптології”, що його свого часу авторитетні російські вчені назвали найкращою книгою з криптології, опублікованою слов’янськими мовами, і нині інтенсивно використовують у всіх університетах держави, де вивчають захист інформації і споріднені питання. Студенти-математики слухають курс психолого-педагогічних дисциплін, вони здобувають додаткову кваліфікацію викладача.
1997 року факультет розпочав підготовку фахівців зі спеціальності “Статистика”. Студенти-статистики вивчають цикл дисциплін з економіки та фінансів і спеціалізуються з фінансової та актуарної математики, прикладної статистики. Обіймаючи інженерно-наукові посади, вони розробляють, впроваджують і використовують статистично-ймовірнісні та математичні методи, інформаційне і програмне забезпечення комп’ютерної техніки, працюють фінансовими та актуарними аналітиками в різноманітних фінансових і страхових інституціях (банках, інвестиційних фондах, фондових біржах, страхових компаніях), консультантами, менеджерами, системними аналітиками у фірмах та організаціях, а також викладачами економіко-математичних дисциплін у спеціалізованих навчальних закладах.
Студенти спеціальності “Механіка”, крім ґрунтовної підготовки з математики та механіки, слухають чимало курсів комп’ютерного спрямування, завдяки чому здобувають кваліфікацію “Механік. Математик-прикладник”. Випускники цієї спеціальності працюють у науково-дослідних, адміністративних, фінансових установах, де використовують комп’ютерні технології. У наших планах – відкриття спеціалізації “Біомеханіка”.
З усіх спеціальностей діє аспірантура, яка на нашому факультеті одна з найчисленніших – аспірантами стають приблизно 15 від­сот­ків наших випускників. З наукової спеціальності “Математичний аналіз”, з якої на факультеті функціонує всесвітньо відома наукова школа, відкрито докторантуру.
На механіко-математичному факультеті викладають приблизно 20 професорів і 60 доцентів, серед яких низка вчених, відомих не лише в Україні, а й за її межами. Професор кафедри механіки О. Андрейків – член-кореспондент Національної академії наук. Наші учені мають досвід викладання в університетах США, Канади, європейських країн.
Математика – наука без кордонів. Факультет співпрацює з науковими центрами США, Канади, Франції, Польщі, Словенії, Росії, Швеції та інших країн. Відбувається інтенсивний обмін візитами, виконуємо спільні проекти.
До послуг студентів – 3 лабораторії (міцності елементів конструкцій, комп’ютеризації навчального процесу, механічна лабораторія), комп’ютерні лабораторії з приєднанням до мережі “Інтернет”, а також бібліотека математичної літератури з читальним залом.
Випускники нашого факультету продемонстрували високу конкурентоспроможність, продовжуючи навчання на різноманітних програмах університетів Європи і Північної Америки, зокрема й на програмах, що не належать до чистої математики, – у сфері фінансів, економіки, адміністрування тощо. Ми пишаємося нашими випускниками, що після закінчення механіко-математичного факультету здобули наукові ступені доктора філософії в престижних європейських університетах.
Звісно, навчання на факультеті не можна назвати надто легким, воно потребує наполегливої і систематичної праці, однак цілком доступне всім, хто любить математику і засвоїв шкільну програму. Такими бачимо наших абітурієнтів.
Здобуття освіти на механіко-математичному факультеті – серйозна інвестиція в майбутнє для випускника середньої школи.