Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Факультет міжнародних відносин

Становлення і зміцнення незалежності Української держави, розширення її міжнародних політичних і господарських зв’язків зумовлює потребу у висококваліфікованих спеціалістах з проблем зовнішньої політики, міжнародного права, із зовнішньоекономічних, зовнішньоторговельних та міжнародних валютно-фінансових зв’язків, з питань міжнародного бізнесу, маркетингу, менеджменту, захисту навколишнього сере­до­ви­ща, з міжнародної інформатики та інформації для роботи в державних представництвах і установах за кордоном, у міжнародних організаціях, навчальних і науково-дослідних закладах, державних і приватних спільних підприємствах.
Для підготовки таких фахівців у нашому Університеті створено факультет міжнародних відносин. Факультет готує спеціалістів у галузі зовнішньої політики, права, історії та економіки країн, що виникли внаслідок розпаду Радянського Союзу, країн Центральної і Східної Європи (Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, держав колишньої Югославії), країн, які мають численну українську діаспору (Канади, США, Німеччини, Аргентини, Великобританії, Франції), а також країн, із якими Україна має значні економічні інтереси (Австрії, Італії, Фінляндії, Туреччини, Швеції та ін.).
Факультет міжнародних відносин готує на денній формі навчання фахівців за напрямом “Міжнародні відносини” (програма підготовки бакалавра) та із шести спеціальностей: з міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, країнознавства, міжнародної інформації (програма підготовки маґістрів і спеціалістів).
Упродовж навчання студенти слухають базові та спеціальні курси, які мають забезпечити ґрунтовну теоретичну підготовку. Серед них – “Сучасна зовнішня політика країн світу”, “Історія міжнародних відносин і дипломатії”, “Історія зовнішньої політики України”, “Міжнародне публічне право”, “Міжнародне приватне право”, “Право Європейського Союзу”, “Політична, економічна і соціальна географія країн світу”, “Фінансово-кредитні і грошові системи”, “Світова економіка”, “Міжнародні економічні відносини”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю”, “Маркетинг”, “Дипломатичний протокол і мова дипломатичних документів”, “Етика і психологія ділового спілкування і переговорів” та ін.
Студенти факультету міжнародних відносин вивчають три іноземні мови. Студенти зможуть навчатися за однією із спеціалізацій: зі спеціальності “Міжнародні відносини” – дипломатична служба і міжнародні організації, зовнішня політика і національна безпека “Європейська політика”; зі спеціальності “Міжнародне право” – міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, право Європейського Союзу, міжнародна адвокатура, міжнародне екологічне право; зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” – міжнародні фінансові відносини “Міжнародний менеджмент”, митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, комерційна дипломатія “Економіка і фінанси Європейського Союзу”; зі спеціальності “Країнознавство” – економіка, політика і право країн Центральної і Східної Європи, економіка, політика і право країн Північної Європи, Європейський Союз, економіка міжнародного туризму і послуг.
До читання курсів залучено провідних професорів і доцентів Університету, учених із науково-дослідних установ Львова, працівників Міністерства закордонних справ, дипломатичних представництв і місій, викладачів університетів США, Канади, Німеччини, Польщі, Швеції, Великобританії, Австрії, Норвегії, Франції та інших країн. Окремі дисципліни на факультеті читають іноземними мовами.
Закріпити теоретичні знання і виробити необхідні навички студенти мають змогу під час навчальних та виробничих практик, зокрема в Міністерстві закордонних справ, у посольствах і консульствах України за кордоном.