Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Географічний факультет

Розв’язання проблем національного, політичного і культурного відродження України, удосконалення адміністративно-територіального устрою, розвитку і територіальної організації господарства, методів еколого-економічного оцінювання природних ресурсів, кадастру сільськогосподарських земель, моніторингу ландшафтної оболонки Землі, комплексного географічного картографування, інженерного оцінювання рельєфу та інших природних компонентів, організація міжнародного та внутрішнього туризму – для цього потрібні ґрунтовні знання із сучасної географії.
Сьогодні географічний факультет готує фахівців за такими напрямами: географія; менеджмент; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; туризм.
Навчально-науковий процес на факультеті забезпечують вісім кафедр: фізичної географії, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, геоморфології і па­лео­гео­гра­фії, економічної і соціальної географії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, конструктивної географії і картографії, туризму, науково-дослідні та навчальні лабораторії.
Студенти факультету мають змогу проходити навчальні та виробничі практики на Чорногірському географічному (смт. Ворохта Івано-Франківської обл.), Дністровському географічному (смт. Єзупіль Івано-Франківської обл.), Розтоцькому ландшафтно-геофізичному (смт. Брюховичі) та Шацькому біолого-географічному (смт. Шацьк Волинської обл.) стаціонарах.
Історія географічної науки в нашому Університеті починається від часу створення Інституту географії (1882–1883 рр.), першого не тільки у Львові, а й в Україні. З цією науковою установою пов’язані імена всесвітньо відомих географів Антоні Ремана, Григорія Величка, Степана Рудницького, Юрія Полянського.
Традиції львівської географічної школи сьогодні продовжують викладачі і співробітники факультету. Серед них – 12 професорів, докторів наук, 76 доцентів, кандидатів наук, 30 аспірантів, які навчаються за науковими спеціальностями. Працює географічна комісія НТШ, секції Українського географічного товариства, Студентське наукове товариство.
Наукові дослідження на факультеті здійснюють у межах потужних наукових шкіл та напрямів: Львівської школи ландшафтознавства (професори А. Мельник, С. Кукурудза), комплексної територіальної організації суспільства (професор О. Шаб­лій), інженерної та регіональної геоморфології (професор Я. Кравчук), генетичного ґрунтознавства (професор С. Позняк), географічного укра­їнознавства (професор Ф. Заставний), палеогеографії плейстоцену (професор А. Богуцький), географії та менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму (доцент М. Мальська).
На денній і заочній формах географічного факультету у 2007 – 2008 рр. навчалося близько 2000 студентів.
Студенти факультету мають змогу здійснювати науково-дослідницьку роботу разом зі студентами та викладачами українських і закордонних університетів, працівниками науково-дослідних інститутів. Обмінні навчальні і виробничі практики відбуваються на базах Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні й Педагогічної академії у Кракові.
Навчальні плани факультету розроблено так, щоб студенти мали змогу здобути кваліфікації вузького і широкого географічного профілів (географ-викладач, фізико-географ, економіко-географ, географ-геоморфолог, географ-ґрунтознавець, географ-еколог, менеджер природоохоронної діяльності, менеджер туризму, еколог). Випускники можуть працювати в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, коледжах, у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, у науково-дослідних та проектних інститутах, природоохоронних установах, у туристичних організаціях і фірмах.