Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Чичерінські читання

21–22 жовтня 2009 р. кафедра світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка провела VI Міжнародні Чичерінські читання “Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття”. Для участі в читаннях подали 109 заявок, зокрема 14 – доктори наук. Було представлено 6 країн – Білорусь, Литву, Польщу, Словенію, Росію, 20 міст України.
Відбулися 2 пленарні засідання, прочитано 12 доповідей. Працювали 4 секції: “Естетичні та поетологічні засади попередніх літературних епох у сучасному літературно-теоретичному та художньому дискурсі”; “Сучасний поетологічний аналіз класичних творів світової літератури. Сюжетні та оповідні моделі класичних творів у сучасній художній практиці”; “Проблеми літературної пам’яті: пам’ять жанру, інтертекстуальні зв’язки, біографічна пам’ять. “Транзитивність” літературних героїв. Поетика і міжтекстові взаємодії”; “Актуальна методика літературознавчого дискурсу. Поетика часу і простору”.
На пленарних засіданнях виголошено 3 доповіді (“Чичерінське слово живе і відкрите для читача та дослідника”, “Суголосність концепції світу Ф. М. Достоєвського і творчої особистості О. В. Чичеріна”, “Аналіз художнього стилю в евристичній системі О. В. Чичеріна”) про літературознавчі дослідження професора О. Чичеріна, завідувача кафедри світової літератури Львівського університету в 1948–1973 рр. Загалом на пленарних засіданнях виступило 10 літературознавців з різних міст України, науковець з Мінська. Також відбулося підсумкове засідання, звіти керівників секцій і затвердження ухвали VI Міжнародних Чичерінських читань. В ухвалі, зокрема, йдеться про необхідність видати однотомник друкованих у різний час на сторінках літературознавчих журналів статей науковця, перевидати найважливіші монографії професора О. Чичеріна багатотомним (двомовним) виданням. Вирішено опублікувати окремими науковими збірниками матеріали VI Міжнародних Чичерінських читань, наступні VІI Міжнародні Чичерінські читання провести у жовтні 2011 року.

Ярема Кравець, доцент, завідувач кафедри
світової літератури, дійсний член НТШ

Категорія: №8, грудень 2009 р.