Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Ювілей видатного перекладознавця

8 листопада 2009 р. виповнилося 75 років видатному перекладознавцеві, докторові філологічних наук, заслуженому працівникові освіти України, академікові Академії наук вищої школи України, дійсному членові та членові Президії Наукового товариства імені Шевченка, членові Національної спілки письменників України – професорові Роксолані Петрівні Зорівчак.
Роксолана Зорівчак належить до тих особистостей , які творять образ та історію нашого національного Університету в загальноукраїнському та міжнародному контексті. Про неї говорять і пишуть статті як про видатного науковця, досвідченого педагога, вимогливого та доброзичливого учителя.
Головна ідея, яку Р. Зорівчак утверджує своїм життям і своєю працею, самовіддано і з великою любов’ю, – ідея вільного розвою рідної мови і культури, того чистого струмочка, котрий, витікаючи з власне національних потреб, вливається в океан мовного універсуму. Своїм розумом і серцем професор-перекладознавець осягнула всю гаму пахощів рідного слова. Вона вболіває за нього, навчає інших плекати його і дорожити рідною мовою, як дитячою колискою, як добрим ім’ям своєї родини. Бо саме родина, а особливо мати – Лідія Юліанівна Мінко, довголітній Учитель Рідної Словесності –  навчала великої правди національного самоусвідомлення, формувала засади філологічного світогляду майбутнього ученого.
Народилася Р. Зорівчак у Львові 8 листопада 1934 р. у родині інтелігентів: батько – юрист, мати – педагог, український словесник.
За плечима – захист у 1976 році кандидатської дисертації на тему “Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка англійською мовою)” під керівництвом проф. Ю. Жлуктенка, яка стала стимулом і підґрунтям для всіх подальших досліджень фразеології в Україні; у 1987 році – докторської дисертації на тему “Лінгвостилістичні характеристики художнього тексту і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)”.
Працювала, викладаючи англійську мову в групах інтенсивного вивчення, на кафедрі іноземних мов Львівської державної консерваторії імені М. Лисенка: старший викладач (1956–1978), доцент (1978–1989), професор (1989–1991). З 1992 до 1998 рр. – професор кафедри англійської філології Львівського державного університету імені Івана Франка, де читала цикл пере­кла­до­знав­чих дисциплін. 1994 р. заснувала методологічний семінар з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. проф. Ю. Жлуктенка – цьогоріч минає 15 років діяльності семінару. Завдяки чималим зусиллям Р. Зорівчак, у березні 1998 р. Вчена рада ЛНУ ім. Івана Франка ухвалила створити кафедру перекладознавства і контрастивної лінгвістики, а у вересні 1998 р. надала кафедрі ім’я Григорія Кочура. Як перший завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського державного (з жовтня 1999 р. – національного) університету імені Івана Франка, Р. Зорівчак читає (у різні навчальні роки) теоретичні курси зі вступу до перекладознавства, вступу до філології, теорії перекладу, історії художнього перекладу, техніки перекладу на конференціях, контрастивної лінгвістики, контрастивної фразеології, соціолінгвістики, рецепції англійської літератури в Україні, лінгвокраїнознавства для студентів відділів “Переклад (англо-український переклад)” постійно і “Англійська філологія” (у 1992–2007 роках). Під її уважним і зичливим керівництвом написано дев’ять кандидатських дисертацій; 40 разів вона виступала опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій.
Від перших днів відновлення НТШ у Львові Р. Зорівчак бере участь й у його діяльності. З 1991 р. очолює Комісію всесвітньої літератури імені Миколи Лукаша, де організовує роботу перекладознавчої секції в рамках щорічної наукової шевченківської конференції, популяризує діяльність видатних діячів НТШ – Г. Кочура, А. Содомори, В. Річ; опікувалася укладанням бібліографії західноукраїнських перекладів 1914–1939 рр.
Серед дослідницьких зацікавлень Р. Зорівчак – англійська фразеологія, теоретичні проблеми перекладу, історія та лінгвостилістичні своєрідності сприйняття українського художнього слова в англомовному світі (зокрема, творів Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, О. Довженка, О. Підсухи, пісенного та казкового епосу) й англомовних авторів в українській літературі (творів В. Шекспіра, Джека Лондона, Дж. Ґ. Байрона, Г. В. Лонгфелло). Активно працює над утвердженням англомовної шевченкіани як окремої дослідницької галузі, вивчає націєтворчі концепції І. Франка та Ю. Шевельова, розвиває кочурознавство й лукашезнавство. Чимало зусиль Р. Зорівчак докладає до випрацювання концепції вишколу перекладачів та удосконаленню методики викладання пере­кла­до­знав­чих дисциплін.
Науковий доробок Р. Зорівчак: монографії “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою)” (Львів, 1983) та “Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)” (Львів, 1989), мовний порадник “Боліти болем слова нашого…” (Львів, 2005; друге вид., допрацьоване і доповнене – Тернопіль, 2008), розділ “Українсько-англійські літературні взаємини” (у кн.: “Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті”: У 5 т. – Київ, 1988. – Т. 3), приблизно 900 розвідок з перекладознавства, конт­рас­тив­ної лінгвістики та англістики в колективних монографіях, енциклопедичних виданнях (зокрема в УРЕ, УЛЕ, ЕСУ, компендіумі “Українська мова”), матеріалах конференцій і симпозіумів, в українській та англомовній лінгвістичній пресі.
Р. Зорівчак належить ініціатива низки перекладознавчих бібліографій Наукової бібліотеки нашого Університету. Саме вона – науковий редактор та автор передмови біо­біб­ліо­гра­фіч­ного покажчика “Григорій Кочур” (Львів, 1999; друге видання, доопрацьоване і доповнене – 2006), першої персональної бібліографії перекладача і перекладознавця в Україні; науковий редактор та спів­ав­тор передмови біобібліографічного покажчика “Микола Лукаш” (Львів, 1999); науковий редактор і автор передмови бібліографічного покажчика “Чужоземне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914 – 1939)” (Львів, 2003). Роксолана Петрівна – член редколегії та автор передмови до фундаментального двотомового видання теоретичних праць Г. Кочура “Література та переклад” (Київ, 2008).
З 2002 р. на кафедрі перекладо­знавства і контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура досліджують держбюджетні теми, незмінний науковий керівник яких – проф. Р. Зорівчак: “Дослідження перекладацьких поглядів Григорія Кочура та використання їх у практиці сучасного українського художнього перекладу” (2002–2005), “Український художній переклад як націєтворчий чинник” (2006–2008) та “Англомовна Шевченкіана як перекладознавча дисципліна: Обґрунтування методики досліджень та викладання” (2009–2011).
Р. Зорівчак чимало зробила для співпраці українських філологів із філологами англомовного світу, викладаючи українську мову та переклад в Інституті славістики Лондонського університету як стипендіат Британської ради (1991/92 н. р.) і в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн (штат Іллінойс) як стипендіат наукових обмінів імені В. Фулбрайта (1997), де читала лекції з перекладознавства і фразеології.
За вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки в Україні її нагороджено Почесними грамотами Верховної Ради України (2004) та Міністерства освіти і науки України; 2002 р. – почесним знаком “Відмінник освіти України”, а 2004 р. Роксолана Петрівна стала лауреатом нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки АН ВШ України.

Ганна Кость
Тарас Шмігер

Високоповажна Роксолано Пет­рівно! Декан, заступники декана, викладачі та співробітники факультету іноземних мов сердечно вітають вас із ювілеєм! Нехай всепереможні життєдайні мажори наповнюють Вашу поетичну душу радістю, натхненням, вірою та добром! Здоров’я Вам та довголіття на благо Рідного Народу і Рідного Слова.

Категорія: №8, грудень 2009 р.