Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Проф­ком сту­ден­тів Львівсь­ко­го на­ці­о­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка

Профспiлковий комітет студентів Львівського національного університету імені Івана Франка – громадська органiзацiя студентів Унiверситету, мета якої – представництво та захист навчальних, соціальних прав та iнтересiв своїх членiв. Вступити до профспiлки студенти можуть на добровiльних засадах, без будь-якого обмеження через нацiональнiсть, расову належнiсть, стать, партійнiсть або релiгiйнi переконання.
На кожному факультеті Університету працює профспілкове бюро студентів, склад якого обирають студенти на звітно-виборчих конференціях факультетів (коледжів).
Профком сприяє навчанню студентів, створює необхідні умови для проживання та відпочинку, дбає про оздоровлення (у спортивно-оздоровчому таборі “Карпати” та санаторії-профілакторії), співпрацює зі студентськими організаціями (зокрема, профспілковими комітетами) інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями.
Спільно з адміністрацією Університету проф­ком студентів надає цільові допомоги студентам пільгових категорій: оздоровлення в санаторії-профілакторії з оплатою 10% вартості путівки, а студентам-сиротам – безкоштовно; літній відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі “Карпати” (с. Чинадієво Мукачівського р-ну Закарпатської обл.); подарунки до свята Миколая дітям студентських сімей; звільнення від оплати за проживання в гуртожитку сиріт, інвалідів; надання матеріальної допомоги в разі смерті батьків чи важкої хвороби студента; надання матеріальної допомоги студентам, які числяться у реєстрі малозабезпечених студентів (цей реєстр складає спільно з деканатом голова профбюро студентів відповідного факультету (коледжу) на підставі довідок про склад та доходи членів сім’ї студента).
Крім того, беручи участь у міжгалузевій програмі “Оздоровлення студентів”, яку організовує АПОС України, профком студентів Університету оздоровлює студентів пільгових категорій (сиріт, напівсиріт, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, інвалідів, студентів із малозабезпечених та багатодітних сімей, студентів зі студентських сімей) на морі (СОТ “Ікар” у с. Рибаче, бази відпочинку “Монтажник” в смт. Кирилівка та “Буревісник” у с. Лазурне).
Профком бере участь в організації святкувань днів факультетів, зустрічей студентів із професорсько-викладацьким складом Університету, літературних вечорів та конкурсу декламування творів Тараса Шевченка, всеукраїнської акції “Різдво разом” в Університеті, спортивних змагань, у яких беруть участь не лише студенти, а й викладачі. Таким чином, профком студентів робить дозвілля студентства насиченим, корисним, приємним і цікавим. Також студентський профком організовує щорічний конкурс команд КВН “Університетська осінь”.
У профкомі студентів можна отримати “Молодіжну картку/International Student Identity Card (ISIC)” та “EURO26” – міжнародні студентські посвідчення особи, що дають знижки для студентів та аспірантів і в Україні, і за кордоном на поселення, відвідання об’єктів історії, культури та дозвілля, харчування, купівлю, сервісне і медичне обслуговування, засоби комунікації тощо.

Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 125
Телефони: 239-42-71; 239-41-27

Категорія: Першокурсник-2009