Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Британський центр

У центрі безкоштовно можна одержати інформацію про освіту в Британії: тут є довідники університетів та інших навчальних закладів у Сполученому Королівстві, довідники короткотривалих та повних курсів англійської мови у Британії.
Центр також адмініструє проекти британського уряду в Україні у різних сферах освіти, науки та культури. При центрі функціонує бібліотека англійської наукової, навчальної, довідкової та художньої літератури, аудіо- та відеотека.
Усі студенти мають змогу користуватися унікальними електронними виданнями для поглиб­лення вивчення англійської мови, а також для наукової роботи в будь-якій галузі.
Зареєструватися для користування ресурсами Британської ради у Львові можуть студенти всіх курсів Університету.

Ад­ре­са: вул. Уні­вер­си­тетсь­ка ,1, ауд. 237
Те­ле­фон: 239-45-52

Категорія: Першокурсник-2009