Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Між­на­род­на спів­пра­ця

Міжнародне співробітництво Університету відбувається на основі договорів з іноземними інституціями. Діє понад 60 угод про співпрацю з навчальними закладами та установами 20 країн світу.
Щороку відділ міжнародних зв’язків скеровує за кордон для участі в симпозіумах і конференціях, на стажування, наукову роботу, навчання понад 900 співробітників і студентів Університету. Більш ніж 130 студентів різних факультетів проходять практику в університетах Республіки Польща, зокрема в Люблінському, Жешівському, Варшавському і Вроцлавському. Приблизно 200 студентів щороку виїжджають на навчання до закордонних університетів, частина з них бере участь у літніх мовних школах. Улітку студенти Університету працюють у США та Великій Британії за програмою міжнародного студентського обміну.
Найкращі студенти Університету отримують стипендію з доброчинних приватних фондів США та Канади.
Випускники Львівського національного університету імені Івана Франка продовжують навчання у вищих навчальних закладах США, Польщі, Австрії, Великої Британії, Франції, Швейцарії.
Упродовж вересня – листопада до відділу міжнародних зв’язків надходить інформація щодо різноманітних студентських програм, в яких можуть брати участь наші студенти.
При Університеті функціонують Центри, де співробітники та студенти мають змогу користуватися науковою та методичною літературою, періодикою, вивчати іноземні мови.
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 209
Телефон: 239-44-01

Категорія: Першокурсник-2009