Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

На­у­ко­ва біб­лі­о­те­ка Львівсь­ко­го на­ці­о­наль­ного уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка

ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ
Наукову бібліотеку засновано 1608 р. при Львівському єзуїтському колегіумі, якому 1661 р. надали титул Університету. Вона є найдавнішою серед бібліотек вищих навчальних закладів України. Універсальні за змістом фонди становлять цінне зібрання української та чужоземної нау­кової, навчальної, художньої літератури – понад 3 мільйони одиниць зберігання 140 мовами та діалектами народів світу. Середньорічне попов­нення фондів становить приблизно 40 тисяч одиниць. Бібліотека передплачує українські та зарубіжні профільні періодичні видання. Підтримує книгообмін із провідними бібліотеками, науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами України та багатьох країн світу. Бібліотека має 195 партнерів, яким щороку розсилає понад 2 тисячі видань.
Фондами та інформаційними послугами біб­ліо­теки користуються студенти, викладачі, науковці, фахівці різних галузей господарства, науки та культури, органів державного управління, учні відділення Малої академії наук, а також вчені та студенти інших країн. Щороку бібліотека обслуговує понад 60 тис. читачів, яким видає у користування понад 1,2 мільйона книг та інших видань.
Автоматизована бібліотечна система “ГАЛС” інтегрована в загальноуніверситетське інформаційне середовище. Найцінніші документи переводять в електронну форму. Читачі Наукової бібліотеки отримують доступ до світових електронних ресурсів.


ПРАВИЛА ЗАПИСУ ТА ВИДАЧА ЧИТАЦЬКИХ КВИТКІВ

Першокурсники замовляють пластикові читацькі квитки в пункті реєстрації (вул. Драгоманова, 17, 1-й поверх) на підставі документа, що засвідчує особу. Під час запису вони повинні ознайомитися з Правилами користування Нау­ковою бібліотекою та підтвердити зобов’язання їх виконувати особистим підписом.
Читацький квиток – документ, що дає право користуватися всіма абонементами та читальними залами бібліотеки.
Після закінчення навчального року студент зобов’язаний повернути книги.
На початку кожного навчального року, упродовж вересня, у бібліотеці перереєстровують читацькі квитки. Користувачів із неперереєстрованими через заборгованість або інші порушення правил користування Науковою бібліотекою квитками не обслуговують.
Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
Підручники та навчальні посібники видають у бібліотеках факультетів на семестр або навчаль­ний рік.
На абонементах наукову та художню літературу студентам видають у кількості до 5 примірників терміном на один місяць.

ДЕ ЗНАЙТИ І ЗАМОВИТИ КНИГУ

Для пошуку потрібної літератури користувачі можуть звертатися до каталогів (вул. Драгоманова, 5; 2-й поверх):
а) електронного каталогу (надходження літератури з 1991 року);
б) карткових каталогів:

  • алфавітного каталогу книг;

  • алфавітного каталогу періодики;

  • алфавітного каталогу літератури іноземними мовами;

  • алфавітного каталогу видань до 1941 року;

  • систематичних каталогів (кирилиця, латинка).

Про нові надходження до бібліотеки можна дізнатися під час презентацій і на виставках у читальних залах та абонементах, на сайті Наукової бібліотеки в Інтернеті
(www.lnu.edu.ua/library) та на постійній виставці нових надходжень, яка працює у відділі комплектування (вул. Драгоманова, 17; 3-й поверх, кімн. 301).
У разі виникнення труднощів під час пошуку необхідних документів можна звернутися по допомогу до чергового у залі каталогів або скористатися послугами науково-бібліографічного відділу (вул. Драгоманова, 5; 3-й поверх).


ДЕ ОБСЛУГОВУЮТЬ ЧИТАЧІВ
Читальні зали (вул. Драгоманова, 5 та 17)
щодня: 9.00 – 20.00; вихідний – неділя.
Абонементи
щодня: 9.00 – 19.00; субота: 9.00 – 15.00;
вихідний – неділя.
Науково-бібліографічний відділ (вул. Драгоманова, 5)
щодня: 9.00 – 18.00; субота: 9.00 – 16.00;
вихідний – неділя.
Відділ україніки
щодня: з 9.00 – 18.00; субота: 9.00 – 16.00
вихідний – неділя
Факультетські бібліотеки:
біологічного – вул. Саксаганського, 1;

геологічного – вул. Саксаганського, 1;
гуманітарних наук – вул. Крушельницької, 5;
економічного – проспект Свободи, 18;
журналістики – вул. Університетська, 1;
математичного – вул. Університетська, 1;
міжнародних відносин – вул. Університетська, 1;
фізичного – вул. Драгоманова, 50;
хімічного – вул. Кирила і Мефодія, 6;
юридичного – вул. Січових Стрільців, 14;
Читальні зали:
економічного, юридичного факультетів – щодня: 10.00 – 19.00,
гуманітарних наук – щодня: 10.00 – 18.00
гуртожитків – з 13.00 до 21.00
абонементи – щодня: 10.00 – 18.00;
вихідні – субота, неділя
читальний зал гуртожитку № 2 (вул. Медової печери, 39-а) – з 13.00 до 21.00, вихідні – субота, неділя.

Адреса: 79601, Львів, МСП-601
вул. Драгоманова, 5 – корпус № 1;
вул. Драгоманова, 17 – корпус № 2
Телефони: 239-42-41, 239-41-89, 239-47-03
Веб-сайт: www.franko.lviv.ua/library

УВАГА!
ОСТАНІЙ ЧЕТВЕР МІСЯЦЯ – САНІТАРНИЙ ДЕНЬ

Категорія: Першокурсник-2009