Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

В. о. ректора В. Височанський про діяльність Університету в 2008 році

Відповідно до Статуту нашого Університету, ректор щороку звітує на Конференції трудового колективу про діяльність Університету.
24 квітня цього року на Конференції трудового колективу в.о. ректора Василь Височанський виголосив звіт про роботу Університету за 2008 рік.
У своєму виступі професор В. Височанський зосередив увагу на основних питаннях діяльності Університету: навчально-методичній роботі, науковій, бібліотечній та видавничій діяльності, виховній роботі, міжнародній співпраці, господарській, фінансовій та соціальній роботі, а також на проблемних питаннях.
У виступі в.о. ректора насамперед зазначив, що дуже актуальною сьогодні є проф­орі­єн­та­цій­на робота серед майбутніх абітурієнтів Університету, адже минулого року кількість випускників шкіл в Україні зменшилася на 20 тис., а цього року – на 23 тис. Тому на факультетах і в коледжах проведено по три дні відкритих дверей, факультет доуніверситетської підготовки постійно організовує виїзди науково-педагогічних працівників у школи різних областей.
З 2008–2009 навчального року в Університеті запроваджено уніфіковану систему оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою. Сьогодні за цією системою оцінюють усіх бакалаврів денного навчання та бакалаврів I–II курсів заочного навчання. Професор В. Височанський наголосив, що курсові роботи на III–IV курсах, державні іспити на четвертому курсі також потрібно оцінювати за цією системою.
Окремим пунктом у своєму виступі в.о. ректора В. Височанський розглянув питання аналізу зимової екзаменаційної сесії за успішністю та якістю знань у студентів. За Лісабонською конвенцією про визнання кваліфікацій з вищої освіти у Європейському регіоні, кількість студентів, які навчаються на “добре” та “відмінно”, має в середньому становити 65% їхньої загальної чисельності. Однак результати зимової екзаменаційної сесії засвідчують, що відсоток студентів, які навчаються на бюджетній формі та отримали середній бал 4 і вище, на факультеті журналістики становить 94,39, економічному – 90,69, культури і мистецтв – 83,87, географічному – 83,38, філологічному – 83,37.
На деяких факультетах стрімко зростає кількість таких студентів між першим і другим курсами, зокрема на біологічному – із 42,97% до 85,94%, географічному – з 58,11% до 83,45%, хімічному – із 33,33% до 58,82%.
Професор В. Височанський зазначив: “Згідно з Лісабонською конвенцією, якщо з певного предмета під час сесії більш ніж половина студентів одержує відмінні оцінки, це означає, що такий предмет або має лише пізнавальний характер, і тому іспит потрібно замінити на залік, або причина в тому, що предмет викладають поверхово”.
Щоб урізноманітнити форми академічного обміну між українськими університетами, наш Університет розширив рамки співпраці з Харківським на­ціо­наль­ним університетом імені В. Каразіна, Одеським національним університетом імені І. Мечникова, Горлівським педагогічним університетом, Державним університетом інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк) тощо.
Львівський національний університет імені Івана Франка разом із Донецьким національним університетом подав спільний проект у рамках програми TEMPUS, спрямований на досягнення ефективної кореляції між потребами на ринку праці та системою вищої освіти в Україні.
Плідною є видавнича діяльність працівників Університету. У 2008 р. порівняно із 2007 р. значно зросла кількість опублікованих монографій та навчальних посібників (84 і 131 проти 58 і 94 у 2007 р.). На високому рівні залишається кількість виданих підручників, опублікованих статей. Зокрема, 2008 р. вчені Університету видали 26 підручників та опублікували 3501 наукову статтю, що є рекордною кількістю за всю історію Університету. Варто наголосити, що кількість опублікованих статей у закордонних виданнях у 2008 році значно зросла і становить 670 (у 2007 році – 539), що свідчить про високий міжнародний рівень наукової продукції наших учених.
З нагоди відзначення 400?річчя Наукової бібліотеки відбулася низка заходів з участю представників науково-дослідних інститутів і наукових бібліотек України та закордону. Як повідомив професор В. Височанський, бібліотеці подарували понад 3000 видань від різних видавництв, організацій та фізичних осіб.
На високому рівні в Університеті – науково-дослідна робота студентів. Студенти більшості факультетів організовують уже традиційні наукові студентські конференції, у яких беруть участь студенти інших ВНЗ України та закордону.
Щодо виховної роботи, то у звітному році проведено чимало культурно-мистецьких, патріотичних заходів, відзначено пам’ятні дати історії українського народу та держави, ювілеї відомих українських письменників, громадських діячів, а також відбулися заходи з екологічного виховання та спортивні заходи.
Стосовно міжнародної діяльності, то у 2008 р. підписано угоди про співпрацю з Університетом м. Вітербо (Італія), Мелардаленським університетом (Швеція), Крагуєвацьким університетом (Сербія). Крім того, низка факультетів, кафедр мають свої угоди з відповідними підрозділами закордонних інституцій.
Наприкінці конференції професор В. Височанський виокремив проблемні питання, які у перспективі потрібно вирішити.
Насамкінець в.о. ректора В. Височанський подякував усій університетській спільноті за працю й закликав подальші кроки робити спільно і злагоджено на благо нашого Університету.

Підготувала Юлія Мілянич