Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Хіміки-неорганіки Франкового університету – втретє лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки

1967 року з ініціативи завідувача кафедри неорганічної хімії професора Євгена Черкашина та його перших учнів професора Євгена Гладишевського і доктора хімічних наук Петра Крип’якевича за підтримки видатних учених академіка АН СРСР М. Бєлова та академіка АН УРСР І. Францевича, на основі урядової постанови виділено цільові бюджетні асигнування на розвиток кристалохімії у нашому Університеті. Спершу створено науково-дослідну групу кристалохімії, яку 1981 року розширено та переформовано в окрему науково-дослідну проблемну лабораторію фізико-хімічного аналізу металічних систем і кристалохімії інтерметалічних сполук при кафедрі неорганічної хімії. Наукові досягнення працівників проблемної лабораторії та кафедри швидко набули широкого визнання в аналогічних центрах світу. Так було засновано Львівську кристалохімічну наукову школу. Наукове керівництво школою здійснювали завідувачі кафедри неорганічної хімії, професори Євген Черкашин (1945–1968 рр.), Євген Гладишевський (1968–1989 рр.) і Оксана Бодак (1990–2005 рр.). З 2006 року кафедрою та науковою школою керує професор Роман Гладишевський.
Унаслідок педагогічної та наукової діяльності школа стала осередком підготовки кваліфікованих фахівців. Серед випускників і аспірантів кафедри – 150 кандидатів і 25 докторів хімічних наук. Науковий доробок кристалохімічної школи – понад 3000 публікацій у наукових журналах і тезах наукових конференцій, 30 монографій та оглядових статей. Уперше досліджено хімічну взаємодію у 2500 потрійних системах, виявлено утворення і визначено кристалічну структуру понад 5000 сполук, з яких 550 кристалізуються у нових, раніше невідомих, структурних типах. Запропоновано систематику структурних типів інтерметалічних сполук за координацією атомів, систематизовано види спорідненості між окремими типами та способи перетворення одних типів на інші. Відкрито низку інших важливих кристалохімічних закономірностей. Науковці досліджують взаємозв’язки між кристалічною структурою та властивостями сполук. Наприкінці минулого століття на кафедрі зародилися та розвиваються два нові наукові кристалохімічні напрями: дослідження структури комплексних сполук з органічними лігандами та дослідження структури і властивостей високотемпературних надпровідників. Кафедра організувала десять наукових конференцій з кристалохімії, із них п’ять останніх – міжнародні. З 2008 року в нашому Університеті розпочато видання міжнародного журналу Chemistry of Metals and Alloys – “Хімія металів і сплавів” (головний редактор Роман Гладишевський). Вчені кафедри неорганічної хімії очолюють Комітет кристалографів України, що входить до Міжнародної спілки кристалографів. Окремі представники Львівської кристалохімічної школи, відомі науковці В. Яртись, В. Печарський, П. Завалій, Ю. Гринь, Я. Філінчук, О. Олексин та інші, успішно працюють в університетах і наукових установах інших країн.
Науковий доробок представників кафедри неорганічної хімії та Львівської кристалохімічної школи тричі відзначено Державними преміями України в галузі науки і техніки. У 1984 році лауреатами Державної премії України стали професори Оксана Бодак і Євген Гладишевський, а також фізики професор Роман Луців і доцент Євген Левін за роботу “Дослідження з хімії, кристалохімії та фізики силіцидів і германідів рідкісноземельних і перехідних металів, розробку на їх основі нових матеріалів електронної техніки”. 2007 р. група українських хіміків, у складі якої був професор Мар’ян Миськів, одержала Державну премію України за цикл наукових праць “Супрамолекулярні координаційні сполуки”. 2008 р. Президент України Віктор Ющенко і президент НАН України Борис Патон нагородили Державною премією України в галузі науки і техніки дев’ятьох науковців-хіміків (серед них – сім представників Львівської кристалохімічної школи: професори Роман Гладишевський, Ярослав Каличак, Богдан Котур, Володимир Павлюк, доцент Василь Заремба і провідний науковий співробітник Юрій Стадник) за роботу “Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів”.

Президент НАН України академік Борис Патон з хіміками – лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки (січень 2009 р.). Зліва направо: професори Богдан Котур, Ярослав Каличак, Володимир Павлюк, член-кореспондент НАН України Юрій Солонін, провідний науковий співробітник НАН України Ігор Завалій, академік Борис Патон, доцент Василь Заремба, член-кореспондент НАН України Анатолій Білоус, професор Роман Гладишевський, провідний науковий співробітник Юрій Стадник

Євген Гладишевський,
професор кафедри неорганічної хімії