Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Екологічна освіта: реалії та перспективи

17 грудня 2008 року в Дзеркальній залі Університету відбувся круглий стіл на тему “Екологічна освіта регіону”, на якому розглянуто питання підготовки “Програми екологічної освіти Львівщини” як демонстраційної моделі регіональної екоосвіти.
Екологічна криза, що тепер набула загальнопланетарного характеру, створює реальну загрозу виживанню людства. Складається враження, що вже немає жодного місця на планеті, яке було б екологічно безпечним. Тому визначальним для розвитку екологічних проблем сучасності є формування екологічної свідомості, культури суспільства. Наше суспільство зазвичай бореться не з причинами, а з наслідками екологічної кризи, а часто й екологічних катастроф різних рівнів, тому необхідна істотна світоглядна переорієнтація. Сучасна екологічна ситуація, кризові явища в природі наштовхують учених на думку про необхідність вимагати нової ціннісної орієнтації у стосунках людини з природою, перегляду певних моральних норм, які регулюють поведінку людини в природі. У вирішенні цих завдань провідну роль має відігравати неперервний процес екологічної освіти і виховання, який має починатися в ранньому дитинстві (дошкільний рівень), коли закладаються основи свідомого ставлення до навколишнього середовища, і тривати впродовж усього життя людини – у школі, вищому навчальному закладі, після закінчення ВНЗ – й охоплювати всі вікові професійні групи.
Саме на таких основних концептах екологічної проблематики акцентували свою увагу учасники круглого столу.  Організатори заходу – Львівський національний університет імені Іван Франка, Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації, Львівське обласне управління охорони навколишнього середовища.
У рамках круглого столу розглянуто питання сучасного стану формальної екологічної освіти в Україні, інформаційно-методичного забезпечення її розвитку, ролі громадських, природоохоронних і релігійних організацій в екологічному вихованні молоді, українського та зарубіжного досвіду розвитку екологічної освіти на регіональному рівні. Оскільки на заході були присутні науковці із Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного лісотехнічного університету України, а також із Інституту екології Карпат Національної академії наук України та Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, на круглому столі порушили питання проблем і перспектив екологічної освіти в освітніх закладах Львівщини, нагальність підготовки “Програми екологічної освіти Львівщини” як демонстраційної моделі регіональної екоосвіти.
Окремо варто наголосити на дискусії навколо наукового термінологічно-понятійного апарату, яким потрібно послуговуватися в окресленні, дослідженні та обговоренні проблем екології. Адже навіть у саме поняття “екологічна освіта” кожний науковець вкладає свій зміст. Окрім того, уже сьогодні потрібно вводити такі поняття, як “екологічна культура”, “екологічна мораль”, “екологічна свідомість” у суспільно-науковий обіг. Хоча всі учасники зійшлися на тому, що ця проблема не є основною, порівняно з тією, яка вже давно існує у навчальних закладах, – відсутність нових доступних підручників і посібників для належного навчання і школярів, і студентів. У контексті цієї проблеми цікавими й слушними з погляду сьогодення є ідея й побажання навчатися за допомогою тематичних комп’ютерних ігор, фільмів і мультфільмів. Директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович зазначив, що в центрі, що його він очолює, функціонує бібліотека, де зібрано понад 250 таких фільмів і комп’ютерних програм.
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Звенислава Мамчур звернула увагу науковців на те, що впродовж тривалого часу екологічна складова освіти була другорядною і представленою лише в циклах біологічних, сільськогосподарських та інших предметів і дисциплін, наголосила на фактичній відсутності інформаційного забезпечення системи екологічної освіти населення.
Обґрунтовуючи необхідність створення “Програми екологічної освіти Львівщини” як демонстраційної моделі регіональної екоосвіти, старший науковий співробітник лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень Юрій Зінько у своїй доповіді зазначив, що такі регіональні програми екологічної освіти є стандартом у країнах Європейського Союзу. Щоб розробити програму для Львівщини, необхідно здійснити інвентаризацію кадрової і матеріально-технічної бази, подбати про належне інформаційне забезпечення (зробити загальнодоступними журнали та газети, кінопродукцію на екологічну тематику), наголосив він.
Студентський капелан Центру студентського капеланства о. Роман Кисіль погодився, що роль Церкви важлива в екологічному вихованні та освіті і Церкву потрібно залучати до діалогу в цьому контексті. Роль людини у світі, даному Богом, – не чинити гріха і шанувати природу, дбайливо ставитися до навколишнього середовища.
Підсумовуючи, можна говорити про розуміння цієї проблеми і з боку громадських організацій, і з боку науковців. Це по-перше. По-друге, зустріч засвідчила, що можна дійти консенсусу в термінологічному аспекті проблеми. По-третє, Церква має можливості та бажання долучитися до питання екоосвіти. По-четверте, що найголовніше, обговорення цієї проблеми засвідчило готовність усіх сторін – науковців, громадських організацій, Церкви – до продуктивного й активного діалогу в підготовці “Програми екологічної освіти Львівщини”.

Оксана Гоцур
Фото Олександра
Лавриновича

Категорія: №9, грудень 2008 р.