Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

АБІТУРІЄНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка – документ, який регламентує порядок вступу абітурієнтів до нашого Університету. Із правилами можна ознайомитися у цьому випуску газети “Каменяр” та на веб-сторінці Університету: www.lnu.edu.ua (www.franko.lviv.ua). Приймальна комісія звертає Вашу увагу на окремі важливі питання, які постають перед абітурієнтами.

Навчання в Університеті відбувається:
– на бюджетній основі (тобто з видатків державного та місцевих бюджетів);
– на контрактній основі (тобто за кошти фізичних і юридичних осіб та державних пільгових довгострокових кредитів).
Громадянам України гарантовано здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.
За кошти пільгових довгострокових кредитів мають право навчатися абітурієнти, які посіли відповідне місце в рейтингу балів для рекомендації на платну форму навчання, але яких не зараховано на бюджетне навчання.
Той, хто хоче навчатися за кошти державних пільгових кредитів, після оголошення підсумкової рейтингової таблиці подає відповідну заяву до Приймальної комісії Університету. Зарахування проводять на конкурсній основі.
Документи для вступу абітурієнти подають особисто у такі терміни:
– на факультети і в коледжі Університету на перший курс – з 29 червня до 29 липня включно;
– на старші курси факультетів Університету – з 2 липня до 22 липня включно.
Перелік документів, які необхідно подати для вступу до Університету, перераховано в п. 5 Правил прийому.
Звертаємо Вашу увагу на те, що під час вступу на перший курс обов’язково подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання. Документи від абітурієнтів із сертифікатами нижче встановленого рівня (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) Університет не приймає.
Вступних іспитів, окрім творчих конкурсів, в Університеті не проводитимуть.
В Умовах прийому до вищих навчальних закладів України передбачено можливість подавати документи відразу до декількох навчальних закладів або на різні напрями підготовки в одному навчальному закладі. Для цього абітурієнти під час вступу на перший курс можуть подавати копії документів про повну загальну середню освіту та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів УЦОЯО. Копію може завірити особа, яка має право чинити нотаріальні дії, наприклад, нотаріус, голова сільської ради та ін. Подаючи копії документів, абітурієнт зобов’язаний пред’явити працівникові Приймальної комісії оригінал відповідного документа.
Шість фотокарток розміром 3?4 см треба подавати в кожному комплекті документів.
Абітурієнти, яким виповнилося 16 років, подають паспорт, ті, кому не виповнилось 16 років, – свідоцтво про народження. Документи, що дають право на пільги для вступу, подають лише в оригіналі. Якщо абітурієнт змінює прізвище, він має подати копію відповідного документа та пред’явити оригінал цього документа.
Прийом до Університету абітурієнтів на перший курс для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра проводять на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджених сертифікатами УЦОЯО з дисциплін, які відповідають переліку вступних випробувань для відповідних напрямів (спеціальностей). Творчі конкурси проводять відповідно до п. 8 Правил прийому.
Вступники з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди), які не проходили тестування в Українському центрі оцінювання якості освіти з відповідних предметів, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених у п.8 правил прийому за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. Осіб, які проходили тестування в Українському центрі оцінювання якості освіти, до вступних випробувань з відповідних предметів в Університеті не допускають.
Під час вступу на старші курси вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі, додають:
1) документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до ­нього;
2) медичну довідку за формою 086-о з повним календарем щеплень, за особистим вибором оригінали або їх завірені в установленому порядку ксерокопії;
3) 6 фотокарток розміром 3х4 см.
Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додатка до нього, оригінал медичної довідки (у разі подання їхніх копій) вступники пред’являють особисто.
Прийом до Університету на старші курси на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, маґістр на основі здобутого в Педагогічному коледжі Університету, у попередні роки в Університеті, в іншому вищому навчальному закладі ос­вітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр проводять на конкурсній основі за результатами фахових вступних випробувань за програмами державних іспитів для присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідного напряму в Університеті.
Прийом до Університету на старші курси абітурієнтів, які є випускниками вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації і мають диплом молодшого спеціаліста, проводять на напрями підготовки (спеціальності), які відповідають здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, на заочне навчання тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб (платне навчання). Прийом проводять понад план державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за результатами фахових вступних випробувань.
Прийом на старші курси випускників навчальних закладів, які є в структурі Університету або в комплексі з ним, проводять за результатами співбесіди на денну та заочну форми навчання. Співбесіди проходитимуть згідно з розкладом на відповідні напрями.
Прийом до Університету на старші курси на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня маґістр на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст проводять тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб (платне навчання) понад план державного замовлення у межах ліцензованого обсягу. Прийом проводять на конкурсній основі за результатами фахових вступних випробувань.
Фахові вступні випробування проводять згідно з розкладом на відповідні напрями (спеціальності) з 23 липня 2009 року.
З програмами фахових вступних випробувань можна ознайомитися на веб-сторінці Університету.
Особи, які беруть участь у конкурсі на відповідний напрям (спеціальність), упродовж п’ятиденного терміну після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на перший курс на навчання за державним замовленням, а також за кошти державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати до Приймальної комісії Університету на відповідний напрям (спеціальність) оригінали документа про повну загальну середню освіту і додаток до нього (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього), медичної довідки, сертифікатів (сертифіката) Українського центру оцінювання якості освіти.
Особи, які не подадуть у встановлений термін (п’ять днів) до Приймальної комісії Університету оригіналів відповідних документів, втрачають право на зарахування на навчання на місця дер­жав­ного замовлення, а також на навчання за кошти пільгових довгострокових кредитів на відповідний напрям (спеціальність).
Подаючи документи, абітурієнт отримує розписку про здані документи.
Абітурієнти, які вступають за співбесідою (п. 10 Правил прийому), отримують повідомлення про час проведення співбесіди.
У разі складання вступних випробувань, які визначені Правилами прийому, абітурієнт зобов’язаний ознайомитися з їх розкладом, який оголошують до початку прийому документів. Перепусткою на вступні випробування є екзаменаційний листок та паспорт. Екзаменаційний листок можна отримати за кілька днів до початку вступних випробувань.
Вступні випробування для абітурієнтів, які вступають на перший курс, відбуваються в головному корпусі Університету за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1.
Фахові вступні випробування відбуваються згідно з розкладом.
Осіб, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування в зазначений у розкладі час, які одержали незадовільну оцінку або забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в конкурсі не допускають.
Під час вступного випробування в аудиторії заборонено користуватися підручниками, навчальними посібниками, калькуляторами, ноутбуками, пейджерами, мобільними телефонами.

Бажаємо Вам успіху!

Ад­ре­са Прий­маль­ної ко­мі­сії:
79602, м. Львів,
вул. Сі­чо­вих стріль­ців, 14
тел. 272-20-68