Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Інформаційні технології в бібліотеці

У рамках завершальних заходів відзначення 400-річчя Наукової бібліотеки відбулася презентація комплексної системи автоматизації бібліотечних процесів АБІС “ГАЛС” у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка. Цю систему автоматизації бібліотечних процесів, яка є надбанням Наукової бібліотеки, створив “Центр нових інформаційних технологій”.
У 1998 р. Наукова бібліотека отримала ґрант від Міжнародного фонду “Відродження” для створення автоматизованого бібліотечного модуля в фонді “Україніка”. Підсистема “Україніка” стала прототипом під час створення автоматизованої бібліотечної інформаційної системи “ГАЛС” для забезпечення потреб Наукової бібліотеки, а також факультетських книгозбірень.
Вибрано саме систему “ГАЛС”, оскільки:

  1. Система, на відміну від подіб­них закордонних систем, підтримує український стандарт бібліотечного обліку (UkrMARC);

  2. Сумісна зі світовими стандартами USMARC, UNIMARC, ДСТУ 3578-97, ISO 2018-1978 (ISBN), ISO 3297-1975 (ISSN), ГОСТ 7.1-84.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ
Проект реалізовано за тісної співпраці Наукової бібліотеки та ТзОВ “Центр нових інформаційних технологій”

МЕТА ПРОЕКТУ
Створення АБІС, яка забезпечить автоматизацію усіх бібліотечно-бібліографічних процесів та відповідатиме зокрема таким вимогам:

  • підтримка єдиної бази даних електронного каталогу бібліотеки та її підрозділів;

  • забезпечення можливості обслуговування читачів через мережу Internet;

  • можливість пошуку за всіма елементами бібліографічного опису;

  • повна сумісність із міжнародними комунікаційними форматами UNIMARC, USMARC, UkrMARC;

  • підтримка багатомовного інтерфейсу, із забезпеченням можливості використання різних мов під час формування опису окремих частин одиниці літератури.