Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

“Від сховища знань до віртуального простору…”

Третій день роботи Конференції (17 жовтня) розпочався із презентації Відкритого гуманітарного архіву “Антропос” Центру гуманітарних досліджень та Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка “Від сховища знань до віртуального простору: відкритий електронний архів – для університетської бібліотеки”. Із проектом присутніх ознайомили: директор центру доцент Олена Галета, співробітники центру Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська та Наталя Бабалик. Цей електронний галузевий архів згромаджує, систематизує та залучає в активний обіг матеріали українських учених і доробок дослідницьких інституцій, долаючи обмеження тиражів, наукових сере­до­вищ і академічного спілкування. Архів містить різнотипні матеріали і пропонує широкі можливості для їх опрацювання та використання: каталогізацію та бібліографічний опис, пошук за окремими гаслами (ключовими словами), можливість рецензування матеріалів і редагування метаданих, пошук у межах архіву, окремих розділів та збірок, докладну статистику, вибіркові розсилки та ін. Архів “Антропос” відкритий для наукових інституцій і окремих дослідників, готових розміщувати власні монографії, статті, рецензії, джерельні матеріали і бази даних, музейно-архівні колекції, науково-культурні проекти, навчальні матеріали, каталоги тощо. Упродовж 2007–2008 років учасниками проекту стали Центр гуманітарних досліджень, Наукова бібліотека та факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, Наукове товариство імені Шевченка, наукові часописи “Україна модерна” і “Львівська медієвістика”, які надали для відкритого доступу понад 1000 ресурсів.