Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Символи Львівського національного університету імені Івана Франка

У світі символів люди живуть ще з прадавніх часів. Деякими символами ми користуємося свідомо, деякими – несвідомо чи підсвідомо. А що таке символ? У перекладі з грецької слово “символ” означає “з’єднувати”, “зливати”, “пов’язувати”; “знак, пізнавальна ознака”. У ширшому значенні символ – образ в аспекті своєї знаковості, це знак, наділений усією органічністю та невичерпною багатозначністю образу. Предметний образ і глибинний смисл у структурі символу – невіддільні один від одного. А чи завжди ми замислюємося над сутністю символів, що нас оточують? Чи задумувалися ми над смислом, який закладено у символах нашого Університету?
Газета “Каменяр” розпочинає рубрику “Символи”, у якій, поряд із зображеннями символів, подамо пояснення до них. У цьому номері озна­йомимо Вас із головними символами Університету і символами деяких факультетів.

У березні 1999 р. Вчена рада Університету затвердила символи Львівського національного університету імені Івана Франка: герб, великий герб та хоругву. У 2007 р. розроблено проекти символів для всіх факультетів і коледжів.

Герб на щиті, вписаному в декоративний картуш, тримають жінки: справа – алегорія науки і мудрості (Афіна), зліва – алегорія пильності (жінка з дзеркалом, у яке заглядає змія); під щитом – розгорнута книга з девізом “Раtriаe dесоri сіvibus еducаndis” (“Освічені громадяни – окраса Батьківщини”).

Головний символ Львівського національного університету імені Івана Франка: на синьому тлі золотий лев (земельний знак Західної України – вказує на регіональне значення Університету), який тримає в лапі трисвічник (знак із печатки Українського таємного університету – символ науки й освіти). Герб подано на щиті, вписаному в декоративний картуш, на якому є Державний герб України (свідчить про національний статус) та дата заснування Університету (1661; тоді – єзуїтської колегії). У великому гербі використано алегоричні фігури з печатки Університету кінця XVIII ст., які фігурували у дипломі 1784 р. із краєвим гербом Галичини).

Біологічний факультет
AD MCMХL (1940 р.)
NATURA EST SEMPER INVICTA
Природа завжди
непереможна
Жаба – основний піддослідний матеріал для біології,
також уособлює зоологію,
квіти – ботаніку й екологію.

Географічний факультет
AD MDCCCLXXXII (1882 р.)
ORBIS TERRARUM DOMUS HUMANITATIS
Земля – дім людства
Земна куля символізує
географічну науку.
Зірки та півмісяць –
знаки постійності,
уособлюють день і ніч.
Геологічний факультет
AD MCMXLV (1945 р.)
MENTE ET MALLEO
Думкою
та молотом
Перехрещені молотки
та девіз –
символи
Міжнародної
спілки геологів.
Економічний факультет
AD MCMLXVI (1966 р.)
PRUDENTER AGAS ET RESPICE FINEM
Роби розумно
й думай про результат
Срібні гривні означають
фінанси, ріг достатку –
економічну діяльність.
Факультет електроніки
AD MMIII (2003 р.)
EXPERIMENTA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA
Досвід –
найкращий учитель
Символи атома та транзистора – емблеми електроніки та ядерної фізики.
Факультет журналістики
AD MCMLIII (1953 р.)
SINE IRA ET STUDIO
Без гніву й упередженості
Гусяче перо уособлює
фах журналістів.

Підготував
Андрій Гречило

Категорія: №6, жовтень 2008 р.