Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Заслужені професори ЛНУ ім. Івана Франка

Звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка” – офіційна відзнака та вшанування особистих заслуг професорів перед Університетом: їхнього внеску в розвиток науки й освіти, довголітньої наукової, освітньої та громадської діяльності в ЛНУ ім. Івана Франка. Це почесне звання присвоюють щороку до Дня Університету. Окрім диплома “Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка”, який вшанованим професорам вручатимуть на урочистому засіданні Вченої ради Університету 10 жовтня, їм встановлено щомісячну доплату розміром 30 відсотків посадового окладу. Цього року звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка” присвоєно чотирьом професорам: Г. Г. Цегелику, О. А. Сербенській, М. І. Крупці, З. В. Стасюку.

Григорій Григорович Цегелик – завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів факультету прикладної математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор. Працює в Університеті з 1967 року. Опублікував 503 праці, з них три монографії, один підручник і два посібники з грифом МОН України.

Олександра Антонівна Сербенська (1.03.1929, Золотий Потік Бучацького р-ну Тернопільської обл.) – дійсний член НТШ, акад. АН вищої освіти України, мовознавець, відмінник освіти України, канд. філол. наук (“Розвиток української юридичної термінології після жовтневої революції”, 1965), д-р філол. наук (“Мова газети і мовотворчість журналіста в аспекті соціально-культурного розвитку суспільства”, 1992).
1947–1948 – бібліотекар, 1948–1951 – учитель. Закінчила Львів. держ. пед. ін-т (1959), аспірантуру на кафедрі укр. мови цього навч. закладу. 1959 – ст. лаборант, викладач, 1969 – доц. каф. укр. мови філол. ф-ту Львів. ун-ту. 1974 – доц., 1987–1997 – зав. каф. стилістики і редагування ф-ту журналістики, 1992–1993 – викладач укр. мови в Ін-ті східнослов’янських мов Ягеллон. ун-ту, 1998 – в Ін-ті слов’янських мов Вроцлав. ун-ту, з 1998 – проф. каф. радіомовлення і телебачення ЛНУ ім. Івана Франка.
Автор понад 300 наукових праць, автор і співавтор окремих видань: “Українська мова: Практикум. Навчальний посібник для студентів факультетів журналістики” (1983, 1990), “Словник паронімів української мови” (1986), “Словник труднощів української мови” (1989), “Мовотворчість журналіста в інтерпретації Івана Франка” (1993), “Антисуржик” (1994), “Украинский язык для начинающих” (2000), “Актуальне інтерв’ю з мовознавцем” (2001), “Культура усного мовлення: практикум” (2003), “Словник-довідник з культури української мови” (2006), “Мовний світ Івана Франка. Статті, роздуми, матеріали. Монографія” (2006), “Словник-довідник з культури української мови” (2006), “Основи телетворчості. Практикум. Навчальне видання” (2007).

Михайло Іванович Крупка – заві­ду­вач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, доктор економічних наук, професор (17.10.1951, с. Тучне Перемишлянського р-ну Львівської обл.). 1973–1978 – навчався на економічному ф-ті Львівського державного університету імені Івана Франка. 9 червня 1983  р. у Московському фінансовому інституті захистив кандидатську дисертацію на тему “Питання вдосконалення розподілу прибутку виробничих об’єднань” за спеціальністю 08.00.10 – фінанси, грошовий обіг і кредит. 23 квітня 2003 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію на тему “Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України” за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
 22 квітня 1987 р. рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР М. Крупці присвоєно звання доцента кафедри фінансів, бухгалтерського обліку і статистики, а 23 квітня 1998 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти України – професора кафедри фінансів, кредиту і статистики. Посади впродовж наукової та навчальної діяльності:
1978 – інженер НДС Львівського державного університету імені Івана Франка, 1979–1980 – асист. кафедри фінансів, бухгалтерського обліку і статистики. 1980–1983 – аспірант Московського фінансового інституту. 1983–1985 асист., 1985–1988 – доцент, 1988–1993 – завідувач кафедри фінансів, бухгалтерського обліку і статистики, з 1998 – завідувач кафедри фінансів і кредиту, а з 2003 – завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З вересня 1984 – директор курсів підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів                        народного господарства Львівського державного університету імені Івана Франка, з 1987 – декан факультету підвищення кваліфікації працівників Міністерства фінансів УРСР (у 1991 реорганізовано у фінансово-економічний факультет), 1993–2003 – директор Інституту післядипломної освіти Університету, 2000–2004 – проректор з фінансово-економічних питань Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зиновій Васильович Стасюк – заві­ду­вач кафедри фізичної і біомедичної електроніки, доктор фізико-математичних наук, професор (15.04.1941, с. Красне Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл.). 1962 – закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Працює у Львівському університеті з 1962 року (1962–1970 – асистент, 1970–1971 – старший викладач, 1971–1995 – доцент, 1995 – професор, завідувач кафедри загальної фізики, з 2003 і дотепер – завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки). 1970 – захистив кандидатську, а 1994 – докторську дисертації. Звання доцента кафедри загальної фізики присвоєно 31 січня 1973, звання професора – 25 грудня 1996. Коло наукових інтересів – фізична електроніка та фізика тонких плівок. Автор понад 150 наукових праць. Член експертної ради з електроніки та енергетики ДАК України, член експертної ради Міністерства освіти і науки з наукової проблеми “Фізичне матеріалознавство”. Співавтор галузевого стандарту з підготовки фахівців за напрямом “Фізика”, опублікував 3 навчальні посібники із загальної фізики та фізичної електроніки.

Категорія: №6, жовтень 2008 р.