Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 904/2008 Про відзначення 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка

Зважаючи на особливу роль Львівського національного університету імені Івана Франка у зміцненні та розбудові української державності, розвитку національної освіти, науки, культури й духовності, формуванні національної еліти, а також ураховуючи необхідність створення належних умов для дальшої успішної діяльності та з нагоди відзначення у 2011 році 350-річчя з дня його заснування постановляю:
1. Утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Організаційний комітет).
Главі Секретаріату Президента України внести пропозиції щодо персонального складу Організаційного комітету.
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити разом із Львівською обласною державною адміністрацією, з урахуванням пропозицій Організаційного комітету та затвердити до 1 грудня 2008 року заходи з підготовки та відзначення 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет), передбачивши, зокрема:
придбання для Університету сучасного навчально-наукового обладнання;
проведення реконструкції навчальних корпусів, наукової бібліотеки, гуртожитків, спортивного комплексу та стадіону, стаціонарних інженерних споруд і мереж Університету, визначивши при цьому порядок та строки виконання робіт;
карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети, випуск в обіг поштової марки та конверта, присвячених 350-річ­чю Університету, здійснення спецпогашення поштової марки;
2) розглянути в установленому порядку питання щодо:
підвищення на 100 відсотків розмірів оплати праці працівникам Університету;
встановлення для Університету співвідношення “викладач – студент” один до п’яти;
фінансування щорічного стажування 50 нау­ково-педагогічних і наукових працівників та 100 сту­дентів і аспірантів Університету у провідних закордонних навчально-наукових центрах, фінансування наукових досліджень в обсязі не менше 25 відсотків загального обсягу бюджетного фінансування Університету, передбачивши у проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки в необхідних обсягах для зазначених цілей;
3) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України – законопроект щодо надання Університету права приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів і вчених звань;
4) опрацювати разом із Львівською обласною державною адміністрацією питання щодо:
виділення в установленому порядку земельної ділянки для проектування та будівництва нового містечка під навчально-лабораторні корпуси, об’єкти соціально-культурного призначення, видавничий центр Університету;
будівництва жилого будинку на 50 квартир для співробітників Університету (до 2011 року) та гуртожитків для студентів не менш ніж на 1 тис. місць.
3. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити висвітлення заходів із підготовки та відзначення 350-річчя Університету.

Президент України
Віктор ЮЩЕНКО
3 жовтня 2008 року

Категорія: №6, жовтень 2008 р.