Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Гармонійність і нерозривність

Наукові досягнення Університету
Львівський національний університет імені Івана Франка – один із найдавніших вищих навчальних закладів Європи – уже четверте століття творить свою історію. Змінювалися епохи і політичний статус Галичини, а Університет завжди залишався дійовим осередком науки, культури і духовності. Наукова діяльність Університету, досягнення його викладачів та студентів становлять наріжний камінь Університету та є його візитною карткою як в Україні, так і у світі…
Станом на сьогодні в Університеті працюють понад 25 визнаних в Україні і світі наукових шкіл. Яскравим результатом їхнього ефективного функціонування є те, що 10 учених фізичного, хімічного факультетів, факультету прикладної математики та інформатики у період з 2000 по 2009 рік одноосібно або у складі авторських колективів стали лауреатами 5 Державних премій України в галузі науки і техніки. Сім молодих учених (до 35 років) одержали гранти Президента України для підтримки наукових досліджень, двоє з них – доцент Тарас Шмігер (факультет іноземних мов) та науковий співробітник Роман Шопа (фізичний факультет) – у 2011 році.
Також визначним є те, що двоє науковців у 2008 році одержали іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.
Маємо відзначення наукової діяльності на найвищому рівні і в поточному році. Зокрема, асистент хімічного факультету, к.х.н. Назар Походило одержав премію Президента України для молодих учених.
Яскраво представляють Львівський національний університет імені Івана Франка наші студенти. Щороку 40-50 студентів Університету стають призерами Всеукраїнських олімпіад із різних предметів та конкурсів наукових робіт, а кілька студентів – призерами міжнародних олімпіад. Зокрема визначним досягненням було те, що у 2008 р. команда студентів факультету прикладної математики та інформатики виборола золоту медаль на чемпіонаті світу з програмування у м. Банфф (Канада).
Не менш визначні здобутки Університету у цьому році. Так, студент хімічного факультету Андрій Нещадін одержав золоту медаль на IV Міжнародній студентській олімпіаді з хімії у м. Тегеран (Іран), а студент механіко-математичного факультету Остап Червак став призером двох всеукраїнських олімпіад – з математики (диплом ІІ ст.) і механіки (диплом І ст.). Також Остап Червак виборов срібну медаль на Міжнародній олімпіаді з математики у м. Благоєвград (Болгарія).
Саме талановиті молоді учені, аспіранти і студенти є запорукою успіхів нашого Університету у майбутньому. Для того щоб учені могли успішно працювати в Україні, наш Університет робить конкретні кроки для закупівлі найновішого наукового обладнання, удосконалює і модернізує інформаційне забезпечення наукових досліджень та розвиває наукову співпрацю наших учених із ученими зарубіжних країн. З метою забезпечення матеріально-технічної бази для наукових досліджень за ініціативою Ректора, професора Івана Вакарчука у 2007 році започаткована програма “Мільйон на прилад”, за якою Університет щорічно виділяє 1 млн грн на закупівлю сучасного наукового обладнання. Це дозволяє провадити наукові дослідження на світовому рівні. Завдяки цій програмі, а також коштам окремих грантів, за останні кілька років закуплено обладнання на суму понад 3,4 млн грн.
Як результат спільних зусиль і успіхів студентів, учених різних поколінь, які творять науку в нашій alma mater, Львівський університет у рейтингу університетів світу “Webometrix” у 2010 році мав найкращий результат серед українських вищих навчальних закладів. Він зайняв 1443 рядок рейтингу з понад 20 000 ВНЗ світу, включених до світової бази вищої освіти (WHED) (газета “Дзеркало тижня”, № 4, 2011).
У контексті динаміки наукової роботи та поступу поколінь варто також відзначити ще кілька вагомих наукових і науково-організаційних здобутків Львівського національного університету за останнє десятиріччя.
В Університеті є одна з найбільших в Україні аспірантур, де навчається майже 900 осіб за 89 спеціальностями. За роки незалежності України кількість аспірантів зросла у 3,45 разу – від 256 у 1991 р. до 884 у 2010 р.
Університет видає 38 фахових наукових періодичних видань, 10 з яких засновано після 2000 року.: Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. (2001 р.); Просценіум (2001 р.); Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології (2005 р.); Вісник Львівського університету. Серія соціологічна (2007 р.); Вісник Інституту археології (2006 р.); Біологічні студії (2006 р.); Теорія і практика викладання української мови як іноземної (2006 р.); Хімія металів і сплавів (2008 р.); Міфологія і фольклор (2008 р.); Мова і суспільство (2010 р.). 34 видання включено у новий перелік фахових видань ВАК України.
В Університеті діють 20 спеціалізованих учених рад за 44 спеціальностями, з них 10 – докторські. У 2010 році співробітники і аспіранти Університету захистили 15 докторських та 188 кандидатських дисертацій, опублікували 3682 статті в наукових журналах, у т.ч. 663 – у зарубіжних, одержали 21 патент України. Науковий доробок студентів теж суттєвий: щороку на наукових конференціях понад 1500 студентів виступають з доповідями, публікують майже 400 наукових статей та понад півтисячі тез доповідей.
У 2009 році створено науково-навчальний центр “Фрактал”, до діяльності якого залучено викладачів, науковців, студентів і аспірантів трьох факультетів – фізичного, електроніки, хімічного та ННТЦ низькотемпературних досліджень. Діяльність Центру орієнтується на фізико-хімічні дослідження наносистем і підготовку висококваліфікованих фахівців нового типу, здатних вирішувати завдання на рівні високих технологій у суміжних галузях фізики, хімії та матеріалознавства.
Загалом щороку вчені Університету виконують науково-дослідні роботи на суму понад 10 млн грн за рахунок коштів державного бюджету, державного фонду фундаментальних досліджень, госпдоговорів на замовлення державних і приватних організацій, установ і фірм, а також інших позабюджетних джерел фінансування і грантів, у т.ч. зарубіжних.
Пріоритетний розвиток науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка буде забезпечуватися і в майбутньому, адже ми всі розуміємо, що тільки таким шляхом – гармонійним і нерозривним поєднанням освіти і науки – можна досягти гідного місця для нашої держави у світовому співтоваристві у третьому тисячолітті.

Богдан Котур,
проректор з наукової роботи,

Категорія: №7, жовтень 2011 р.