Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Василь Височанський, перший проректор

В ювілейний рік Університет увійшов зі значними здобутками і великими планами на майбутнє. Навчання велося відповідно до вимог Болонського процесу для всіх студентів денної форми навчання і I-IV курсів заочної форми. Студенти здобувають освіту за навчальними планами переліку 2006 року. Університет отримав ліцензії для провадження освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” – напрям хореографія, освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” – спеціальність міжнародний бізнес. До того ж акредитовано низку спеціальностей: на III і IV рівні – інформаційні технології проектування, на IV рівень – прикладна лінгвістика, літературна творчість, археологія, міжнародна економіка, міжнародний бізнес. Відкрито нові спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр” на факультетах журналістики, прикладної математики та інформатики, економічному, біологічному, механіко-математичному, фізичному, географічному. Наголосимо, що цього року вперше всі охочі випускники 2010 та 2011 років (бакалаври, спеціалісти, магістри) мали змогу отримати додатки до дипломів європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT.
Важливим елементом навчального процесу є дистанційне навчання, яке розвивається в Університеті вже давно. Сьогодні маємо електронні підручники та посібники з багатьох дисциплін. Зараз немає таких напрямів підготовки, навчання на яких повністю перейшло в дистанційне, але окремі курси можна вивчати за допомогою Інтернету. Проте МОНМС цю форму навчання повністю перевело на комерційну основу.
Приділяємо увагу й працевлаштуванню випускників. Зокрема, випускники педагогічних спеціальностей укладають тристоронню угоду, відповідно до якої скеровуються у середній загальноосвітній навчальний заклад, де працюють упродовж трьох років, та отримують одноразову адресну грошову допомогу. Університет бере безпосередню участь у працевлаштуванні випускників: відділ пра­це­влаш­ту­вання разом із приймальною комісією відвідують різноманітні ярмарки кар’єри тощо. Окрім того, створено сайт відділу працевлаштування випускників Університету, де можна знайти потрібну інформацію.
2011 рік особливий тим, що святкуємо 350 років від часу заснування Університету. Вітаємо професорсько-викладацький склад, працівників, студентів та випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Варто докласти максимум зусиль у праці та навчанні для того, щоб цей рік запам’ятався. Зичу всім доброго здоров’я, натхнення, успіхів та великих звершень!

Категорія: №7, жовтень 2011 р.