Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Спершу навчатися, а потім навчати інших

(до 140-річчя Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка)

Історія Педагогічного коледжу Львівського національного університету сягає витоками 1871 року. Саме тоді, відповідно до Статуту, затвердженого у Відні Міністерством віросповідань і освіти Австрії, та Розпорядження Крайової шкільної ради у Львові засновано Державну жіночу учительську семінарію і розпочато підготовку вчителів для початкової школи. Складні етапи функціонування навчального закладу, реорганізація та трансформація нових спеціальностей і напрямів упродовж років формували та вдосконалювали освіту Львівщини. Педагогічний ліцей (з 1933 р.), Педагогічна школа № 1 (з 1939 р.), Львівське педагогічне училище №1 (з 1948 р.), врешті Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (з 1999 р.) сьогодні – вищий навчальний заклад, випускники якого гідно реалізовують себе на освітянській ниві як в Україні, так і поза її межами.

22 грудня став ювілейним днем Педагогічного коледжу у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Зранку в Дзеркальній залі розпочалось пленарне засідання науково-практичної конференції “Сучасні тенденції становлення і розвитку корекційної освіти в Україні та світі”. Учасниками наукової зустрічі були науковці, фахівці, що працюють у царині корекційної освіти у західному регіоні, розбудовують цю молоду галузь на теренах Львівщини, а також небайдужі однодумці з дотичних до корекційної освіти сфер.

Відкрила роботу конференції Зоряна Ленів, в. о. директора Педагогічного коледжу Університету, кандидат педагогічних наук: “На сучасному етапі розвитку суспільства, в час глобалізації та інформатизації особливого значення набувають проблеми української корекційної освіти, що розвивається в добрих давніх традиціях вітчизняної школи та модернізується на тлі світових тенденцій. Дефектологія – наука, яка формується в міждисциплінарних підходах багатьох галузей знань – медичних, психологічних та педагогічних, а сучасні тенденції, висвітлені на сторінках наукових досліджень останніх десятиліть тяжіють до нейробіологічних та нейропсихолінгвістичних аспектів. Засадничою константою, яка регламентує та об’єднує світогляд і діяльність дефектологів є філософський екзистенційний погляд на людину, в тому числі з порушеннями у розвитку. Тому однією із домінантних тенденцій у світі, та в Україні зокрема, є запровадження інклюзивної форми навчання. Цей процес є доволі складним, містить низку проблем, які й стануть предметом конференційної дискусії”.

Від імені Ректора Університету учасників конференції привітала проректор з науково-педагогічної роботи Марія Зубрицька: “У всі віки освіта завжди об’єднувала спільноту, а тому знаково, що важливі аспекти розвитку корекційної освіти в Україні та світі обговорюються саме у Львівському Університеті. Для освіти людей із особливими потребами важливою є консолідація вчителів, батьків, академічної спільноти, усього суспільства. Розвиток корекційної освіти та запровадження інклюзивного навчання впливає на гармонію у суспільстві, його шляхетність та досконалість, торує шлях до цілісної суспільної інклюзії”.

Доповіді висвітлювали актуальні проблеми логопедії, спеціальної психології, психокорекційної педагогіки, аутології, сурдопедагогіки, тифлопедагогіки, олігофренопедагогіки та реабілітології. Професор М. Шеремет, доктор педагогічних наук, заступник директора Інституту корекційної педагогіки та психології, завідувач кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, у виступі на тему:“Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі” розкрила віхи становлення корекційної освіти в Україні та розглянула етапи процесу підготовки фахівців за останні десятиліття, Д. Шульженко, доктор психологічних наук, професор ка­фед­ри психорекційної педагогіки ІКПП Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, виголосила доповідь “Становлення та розвиток психокорекційної педагогіки дітей з аутистичним спектром в Україні”. М. Бабадагли, науковий консультант Міжнародної клініки відновлювального лікування та Інституту проблем медичної реабілітації, кандидиат медичних наук, доцент, спільно з Т. Пічугіною, доцентом кафедри психології, педагогіки та права Національного університету “Львівська Політехніка”, кандидатом педагогічних наук, науковим керівником Медико-логопедичного центру “Світава Галицька” презентували доповідь “Особливості діагностики та корекції шкільної дезадаптації у молодших школярів. Медико-педагогічний аспект”. В. Лобода, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту менеджменту, кандидат педагогічних наук, розповіла про “Психолого-педагогічні особливості залучення осіб із порушеннями слуху у віртуальне навчальне середовище”. Л. Лепеха, завідувач Львівської обласної психолого-медико-педагогічної консультації представила результати дослідження у доповіді “Система психолого-медико-педагогічних консультацій як механізм забезпечення корекційної складової в інклюзивному просторі”. І. Кобель, доц. кафедри загальної і соціальної педагогіки Українського католицького університету, кандидат педагогічних наук, презентував доповідь “Проблеми родинного спілкування чуючих батьків і нечуючих дошкільників у вітчизняній сурдопедагогіці та світовій практиці”. З. Ленів представила презентацію “Структура процесу підготовки педагогічних кадрів на тлі інтегративно-інклюзивних тенденції в освіті України”. Особливий інтерес у присутніх викликав виступ В. Маїка, проректора з наукової роботи Української академії друкарства, канд. техн. наук, доцента про новітні технології відтворення шрифта Брайля для створення навчально-методичних засобів для корекційної освіти (“Можливості застосування поліграфічно-інформаційних технологій для виготовлення навчально-методичних видань для корекційної освіти”). В обговоренні взяли участь І. Курляк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки Українського католицького університету, Г. Васянович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу гуманітарної освіти Львівського науково-практичного центру ПТО НАПН України, Д. Герцюк, кандидит педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки, Д. Бородій, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, К. О. Островська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка. Продовжувалась конференція у п’яти секційних засіданнях. Також, у рамках конференції відбулося урочисте відкриття аудиторії дефектології та інклюзії імені Лева Виготського (1896 – 1934 рр.), відомого вченого-психолога, дефектолога з нагоди 115-ї річниці з дня його народження. Упродовж двох днів учасники та гості мали нагоду оглянути інформативні фотостенди й ознайомитися з працями вченого та дослідженнями виготськознавців – експонованими книгами, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Університету, а також переглянути документальний фільм про Л. Виготського.

Після пленарного засідання в Актовій залі відбулася Урочиста Академія з нагоди 140-річчя від часу заснування Педагогічного коледжу за участю ректорату та гостей Університету.

Слова Ректора, професора, Героя України Івана Вакарчука про 140-ліття, що з легкістю вплітається та доповнює 350-літній ювілей Львівського Університету, розпочали урочистості. За віддану працю та вагомий внесок у розвиток Педагогічного коледжу Ректор нагородив грамотами-подяками викладачів Педагогічного коледжу, побажав їм успіхів, вдячних і розумних учнів.

Після короткого екскурсу в історію виникнення та формування педагогічного закладу у Львові, яку запропонувала викладач соціальної педагогіки Н. Кубінська, з вітальним словом до присутніх звернулась в.о. директора Педагогічного коледжу, З. Ленів: “140-річниця від часу заснування Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка – це не лише святкова та урочиста мить, але й історична подія в освітянському житті, яка запам’ятається нам ще й тому, що 2011 рік є ознаменований 20-ю річницею незалежності України, 350-ю річницею з часу заснування Львівського національного університету імені Івана Франка, а також ювілеями геніїв українського народу – І. Франка, М. Грушевського, Лесі Українки, М. Драгоманова, М. Шашкевича та ін. Чимало відомих талановитих постатей в історії культури України були випускниками нашого навчального закладу. Вчительську семінарію закінчила дружина М. Грушевського – М. Вояківська. Навчалися тут К. Малицька і У. Кравченко. Упродовж багатьох років своїм досвідом, сумлінною творчою та науковою працею з майбутніми педагогами ділилися талановиті та знані викладачі. Українську мову і літературу у семінарії викладав О. Партицький, О. Маковей, І. Огієнко (митрополит Іларіон). Дякую усім викладачам Коледжу, які гідно працювали і тепер працюють творчо й професійно, діляться власним досвідом, долучають майбутніх педагогів до скарбниці педагогічної мудрості. Дякую студентам, які обрали саме наш Коледж для навчання, маю надію, що ви станете окрасою нації, виховаєте достойних громадян України”.

Після побажань і пісенного вітання заступника директора з науково-методичної роботи Ірини Кметь (прозвучала пісня “Синові в дорогу”, сл. М. Сингаївського), заслужені та віддані Педагогічному коледжу працівники отримали почесні грамоти та нагороди – від Р. Бабія, заступника начальника Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, від імені в.о. начальника Управління освіти Львівської міської ради К. Горохівської; від імені голови Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області П. Лазура. Грамоти та подяки працівники Коледжу отримали від голови профспілкового комітету викладачів та працівників Львівського національного університетут імені Івана Франка А. Бородчука.

Професор М. Шеремет привітала ювілярів від дирекції ІКПП Національного педагогічного університету імені М. П.Драгоманова, і висловила подяку попередній і нинішній дирекції Коледжу та керівництву Університету за багаторічну активну співпрацю з Інститутом, подарувала студентам Педагогічного коледжу добірку посібників і підручників. “Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка завжди був на вістрі часу і потреб суспільства. Сьогодні він єдиний на Західній Україні втілює в життя програму підготовки фахівців із корекційної освіти” – наголосила М. Шеремет.

Окрасою урочистої академії був виступ гурту “Барва” (художній керівник – С. Крукеницька) та мішаного хору студентів факультету культури і мистецтв (художній керівник і диригент – М. Камінська). Завершилася Урочиста Академія спільним виконанням “Gaudeamus”.

Увечері цього ж дня в Актовій залі Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся святковий концерт “Зустріч поколінь” (організатор та ведуча – методист Коледжу Р. Михайлишин), на який зібралися гості та працівники, які впродовж багатьох років творили і творять історію Коледжу. Привітав з ювілеєм та подарував від імені директора та всього колективу Наукової бібліотеки Університету книги завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Р. Лаврентій. Із власною поезію та теплими побажаннями звернувся до присутніх почесний гість, доктор педагогічних наук, професор Г. Васянович. Спогадами про працю у Педагогічному Коледжі з теплотою та вдячністю поділилася з присутніми Н. Федорович, начальник Управління сім’ї, молоді і спорту Львівської міської ради.

Під час концерту виступали колишні викладачі Педагогічного коледжу – ансамбль скрипалів у складі Т. Собчук (керівник), Є. Скрипченко, Л. Сироїд, Л. Дацко та Т. Швецової виконав “Мелодію” М. Скорика та музичну композицію “Гуцулія” в обробці І. Шніцара. Г. Гавриш, старший викладач Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка, заслужена артистка України подарувала колективу Коледжу пісні “Осінь, моя осінь” та “Сміються, плачуть солов’ї”. Студентки напряму “Початкова освіта” презентували танець “Квітка-душа” у постановці О. Цигилик (керівник – С. Трачук). Пісню “Мова єднання” виконала Г. Пушкар, студентка II курсу напряму “Початкова освіта”.

Із музичною композицією виступили фортепіанний дует у складі викладачів музикотерапії Н. Дрібнюк та С. Вижанової. Дует “Княжни” (І. Кметь та О. Карпович) виконали пісню “Різдво Христове”. Пісенними акордами привітав усіх соліст Львівської обласної філармонії, нар. артист України М. Шуневич.

На завершення З. Ленів нагадала, що цілі покоління педагогів і ви­пуск­ни­ків Педагогічного коледжу протягом багатьох десятиліть дарували один одному в цих рідних стінах радість зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід. Подякувала попередньому директорові  – Д. Бородій за її сердечність і ті прекрасні умови в яких трудиться нинішнє покоління працівників Коледжу. “Протягом 14 десятиріч наш навчальний заклад набував авторитету завдяки творчій, згуртованій праці педагогічного колективу, його активній громадянській позиції, участі у суспільних змінах країни” – акцентувала З.Ленів і подякувала організаторам, учасникам й усім присутнім за прекрасний, по родинному теплий вечір, та побажала здоров’я, довголіття, творчості, бадьорості й нових зустрічей –

“…низький уклін Вам, вдячність і пошана!”.

Нині, і викладачі, і студенти Коледжу є активними учасниками та творцями нових, не менш успішних ювілейних багатоліть. Історія, давні традиції, впровадження інновацій і віра у європейський розвиток освіти ХХІ століття згуртовують і надихають спільноту Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка до наполегливої праці та нових досягнень.

Зоряна Ленів, в. о. директора Педагогічниго коледжу