Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Міжнародна науково-практична конференція “Наука і духовність у системі сучасного управління”

19 квітня 2012 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочалася Міжнародна науково-практична конференція “Наука і духовність у системі сучасного управління”, тематика якої об’єднала понад 300 науковців майже з усієї України, а також науковців з-за кордону. Присвячена конференція провідній ідеї управління, витоки якої у Книзі Буття – Святого Письма, що базується на Законах Божих і веде до мети!

Відкрив конференцію декан економічного факультету Університету, професор Степан Панчишин. Проректор з наукової роботи, професор Богдан Котур привітав усіх присутніх і побажав учасникам плідної праці та цікавих дискусій.

Від імені Владики Ігоря (Возняка), Архієпископа та Митрополита Львівського УГКЦ, до присутніх звернувся отець Володимир, який наголосив на актуальності конференції, тематика якої співзвучна зі словами Йосипа Сліпого про те, що віра та наука підносять людину.

Вітальну телеграму від академіка Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту психології НАПН України імені Г. С. Костюка, Голови Товариства психологів України Сергія Максименка озвучила координатор заходу – Наталія Жигайло. Так, за словами Сергія Максименка, цією конференцією “науковці та духовенство, молоді вчені та педагоги, управлінці та представники влади торкнулися надзвичайно потужних і принципових питань управління на засадах християнських цінностей, етики, моралі, справедливості. Адже це важелі подальшого розвитку, розквіту і добробуту нашої держави. Це шлях реалізації свого призначення бути людиною, духовного оновлення і самоздійснення особистості…”

Завідувач кафедри економіки підприємства доктор економічних наук, професор Іван Михасюк також підкреслив важливість обговорення означеного конференцією кола питань, зупинившись на викликах сучасності, проблемах розвитку науки в Україні та на важливості виховання громадянина, відкритого до світу. Учасників засідання також привітав доктор історичних наук, директор Інституту європейської інтеграції Богдан Гудь.

Надалі із доповідями виступили учасники пленарного засідання, зокрема шанованим гостем був талановитий Учитель сучасності, перекладач цінної пам’ятки української релігійної культури – Острозької Біблії із церковнослов’янської мови на українську, доктор богослов’я, завідувач кафедри богослов’я Національного університету “Острозька академія”, архимандрит, Рафаїл Турконяк. Він як Пророк Правди Божої є яскравим прикладом морального і духовного зростання для молодого покоління.

Дослідження витоків управління презентував завідувач кафедри менеджменту, професор Володимир Яцура.

З концептуальною доповіддю про психологію духовного становлення управлінця виступила доктор психологічних наук, професор кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Жигайло.

Доповідь про шанування життя та гідності людини в контексті Папської Енцикліки “ЕВАНГЕЛІЯ ЖИТТЯ” виголосив Іван Луць, доктор філософії, директор Львівського медичного коледжу післядипломної освіти, член Папської Академії Життя, Президент Асоціації лікарів-католиків.

Конференція відбулась за такими секціями: “Сучасний суспільний поступ і управління: ціннісні орієнтири”; “Управління процесами духовного становлення особистості”; “Світоглядні цінності у парадигмі сучасного управління”; “Папська Енцикліка Євангелія життя та інші християнські вчення в контексті проблем сьогодення”; “Розвиток науки і духов­ності в добу глобалізації та техногенної цивілізації”; “Сучасні наукові підходи – вирішенню проблем управління”.

Зазначимо, що організаторами конференції були Економічний факультет та Інститут європейської інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівський державний університет внутрішніх справ, Українська асоціація викладачів-католиків та Асоціація лікарів-католиків.

Наталія Друль