Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Скарбниця академічних цінностей

(до Міжнародного дня музеїв)

“Музеї… приносять задоволення, вони розважають та уможливлюють освіту. Музеї також є поважними інституціями; вони – центри знань та інформації, важливі для розуміння й оцінювання світу навколо нас. Зрештою, колекції та їх дослідження дають змогу розуміти “природу речей”.

Laern J., Edwards F. What is a State Museum of Natural History? Lubbock, 1991.

Уже понад три з половиною століття у Львівському університеті плекають вічні цінності, які сповідував і Великий Каменяр – Дух, Наука, Думка, Воля. Нелегко даються високі досягнення людського генія. Важко бачити крізь віки і вміти тішитися кожною миттю життя. “Істину відкриє час” – говорить антична мудрість. А ще у народі кажуть: “Краще один раз побачити, ніж багато разів почути”. Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка покликанний унаочнити суть, ідею, розвиток і славу академічної громади, дослідити корені, берегти традиції та дбати про майбутнє.

Експонати – основа музею. Музейний об’єкт, будучи “матеріалізованою інформацією”, завдяки своїй цінності оригінала, документує певний рівень розвитку природи або суспільства та, як науково опрацьований і включений у певну систему об’єкт, набуває вартості першоджерела. (З. Странський). Портрети вчених і книги у Музеї історії Університету – найпромовистіші експонати, кількість яких постійно збільшується завдяки небайдужості академічної спільноти.

Святкуючи Міжнародний день музеїв, особливі слова вдячності адресуємо людям, завдяки яким ті скарбниці живуть. Ідеться не лише про музейників, які виконують свою роботу. Важливо подякувати всім небайдужим, представникам різноманітних професій, але залюбленим в історію. В Університеті таких багато – від ректора до студента, випускника, благодійника. Дякуючи їм, за минулий рік Музей історії Університету збагатився цікавими експонатами і може гідно демонструвати велич і славу Науки та Вченого.

Серед тих, хто вболіває за Університет, – представники різних факультетів. Імпульсами до плідної праці свого часу стали такі видання як “Ідея Університету: Антологія” (2002 р., упорядники М. Зуб­риць­ка, Н. Бабалик, З. Рибчинська), “Філософія сучасної науки і техніки” (2006 р. автори Е. Семенюк, В. Мельник). Стимулом для історичних пошуків є робота авторського колективу “Енциклопедії Львівського університету”.

Добра справа об’єднує багатьох. Окрім того, що вже зібрано безцінний матеріал для унікального видання, надійшло чимало цікавих експонатів у Музей. Це насамперед оригінали та копії документів, фотографії, книги. Подвижниками музейної справи в Університеті можна назвати професорів: філолога-романіста Ярему Кравця, математика Ярослава Притулу, історика Романа Шуста. Так, із кафедри світової літератури (заві­ду­вач Мацевко Л.В) у Музей історії Університету передано низку речей, пов’язаних з іменем літературознавця, філолога, професора Олексія Чичеріна. Це – його портрет, читацькі квитки з найбільших бібліотек СРСР 70-х років ХХ ст., робоче крісло. Дрібницею, на перший погляд, але насправді цінним для нас експонатом є значок учасника Міжнародного симпозіуму “Іван Франко і світова культура” (під егідою ЮНЕСКО, Львів, 1986 р.). Незабутні емоції викликає у кожного відвідувача музею студентська лава, сівши за яку, подумки переносимось у минуле століття чи, принаймні, у свої літа юності. Парту передано до музею з механіко-матаматичного факультету (декан Зарічний М.М.) Своєрідним нагадуванням про львівську математичну школу міжвоєнного часу стала польська монета номіналом два злотих 2012 року, на якій зображено видатного математика Стефана Банаха. Це – дар для музею від нумізмата, декана історичного факультету Романа Шуста, який, крім того, ще передав у музей зібрані ним документи студентів минулих епох. Цікаві експонати передали у музей фізичний і хімічний факультети (декани проф. Якібчук П. М. і проф. Каличак Я. М.). Про унікальний телескоп, який є найстарішим науковим приладом у колекції музею, уже йшлося в одному з номерів нашої газети. Висловлюємо подяку викладачам кафедри експериментальної фізики (завідувач Волошиновський А.С.), зокрема, Хапку Зеновію та Шолубку Роману за відреставрований телеграф, принцип дії якого тепер можна наочно продемонструвати відвідувачам музею. Цінні експонати передали до музею і проректори Університету, зокрема елементи інтер’єру своїх попередників, цікаві знахідки з експедицій. Збагатили музейну експозицію дипломи, які Львівський університет отримав за розвиток видавничої справи, а також подарунки від учнів шкіл, які були нашими гостями. Останнім із набутків музею є дубовий стіл для проведення хімічних дослідів. Його виготовлено у 1907р.

Експонатами музею стало чимало подарунків Університетові з нагоди 350-річчя. Одним із найбільш цікавих є інкрустований глобус від випускника хімічного факультету 1961р., а згодом і міністра воєнної промисловості Російської федерації Зиновія Пака. Кілька експонатів надійшли у фонди музею завдяки сприянню Асоціації випускників Львівського університету. Цікаві документи передали в музей і мешканець м. Харкова Перевало Євген, і львів’янин, завідувач Музею Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Янчак Ярослав.

Нові експонати побачили вже сотні наших студентів і гостей Університету. У “Книзі почесних гостей Львівського національного університету імені Івана Франка”, яка зберігається у музеї, можна прочитати записи Євгена Сверстюка, Леоніда Рудницького, Івана Драча, Юстейна Гордера, Жана-Марі Лена, Катерини Ющенко, Богдана Гаврилишина.

Важливим напрямом роботи музею є виставкова діяльність. За участі музейних працівників упродовж останнього року було організовано низку виставок у Дзеркальній та Виставковій залах, у вестибюлі Університету. Різноманітною була тематика: “Репресії проти української еліти: Процес 59-ти”, виставка документів із фондів Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка; “350 років Львівського Університету у документах Наукової бібліотеки”; “Українські церкви в Карпатах”, фотовиставка робіт викладачів і студентів географічного факультету; “Львів по-польськи”, виставка документальних фотографій у межах дослідницького проекту “Польськомовні написи в культурному се­ре­дови­щі сучасного Львова”; “Перша світова війна в Галичині: пам’ятки та пам’ять”, виставка матеріалів громадської організації “Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять”; “…Люб’ю з любком танцювати, що файно трісесі”, з життя карпатського краю, виставка малярських робіт Романа та Надії Федин; “Світ очима студента”, Фотоконкурс; Гаївки студентів факультету іноземних мов у Музеї історії Університету; Студентська фотовиставка робіт Назара Рощука; “Врятувати Меркурія”, фотовиставка; Виставка живопису Ігоря Боніжка; Світлини Юрія Заверюхи – переможця студентської фотовиставки; “Львівський університет. 350 років історії”, ювілейна стендова виставка; “Барви рідної землі” живопис Ореста Манюка; “Закон на службі у природи”, фотовиставка (Мексика); “З любов’ю до жінки”, фотовиставка робіт Л. Карлоса (Аргентина).

Розвивається Університет, а з ним – і музей та музейна справа. Так, на історичному факультеті провадиться курс “Музеологія” (укладачі програми Дудяк О. А. і Файда О. В.), вийшло навчально-методичне видання (2009 р.). Студентам філософського факультету (декан проф. Мельник В. П.), які обрали спеціальність “Культурологія” викладається спецкурс “Музейна справа”, цього року видано комплексну навчальну програму (укладач Сурмач О. І.). Музей історії Університету є базовим для викладання навчальної дисципліни на вибір студентів різних факультетів “Історія Львівського університету”. На кафедрі Новітньої історії України ( завідувач проф. Сухий О. М.) розроблено відповідну програму (укладач доц. Качмар В. М.). Зрештою, кожен університетський музей щоденною працею вносить свій вклад у розвиток освіти, науки та виховання. А це музеї – Археологічний (завідувач Погоральський Я. В.), Зоологічний (завідувач Шидловський І. В.), Палеонтологічний (завідувач Волошиновська О. І.), Мінералогічний (завідувач Мамчур І. М.), Рудних формацій. Крім того, в Університеті є колекції: Відділ нумізматики при кабінеті спеціальних історичних дисціплін (завідувач Шиманський М. М.), Гербарій (завідувач Хміль Т. С.), Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів біологічно активних речовин (науковий керівник Федоренко В. О.), колекція тропічних і субтропічних рослин ботанічного саду. Три останні колекції та фонди Зоологічного музею є науковими структурами й об’єктами, які становлять національне надбання.

Історія, теперішній стан і перспективи розвитку музеїв у системі вищих навчальних закладів України періодично розглядаються на профільних науково-практичних конференціях міжнародного рівня. Музейники Львівського університету завжди діляться з колегами своїми успіхами, разом долають труднощі, мають надію на краще.

Юрій Гудима
завідувач Музею історії Університету

Категорія: №4, травень 2012 р.