Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Західноєвропейське інтроліґаторство: французькі стилі в оздобленні оправ книг ХVІ – ХVІІІ ст.

Уже декілька років поспіль триває послідовна та плідна співпраця Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка з “Французьким Альянсом” у Львові, створюючи підвалини для тривання культурного та інтелектуального діалогу України і Франції. Університетську книгозбірню відвідували відома французька письменниця Деніз Епштайн, радник з питань культури та співробітництва і директор Французького Інституту в Україні Анн Дюрюфле; почесним читачем Бібліотеки став Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ален Ремі. За сприяння Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка створено електронний каталог книгозбірні “Французького Альянсу” у Львові, доступний викладачам і студентам Університету (бл. 5000 західноєвропейських видань французькою мовою з різних галузей науки). Крім того, від 6 квітня 2011 року в головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка організовано відкритий доступ читачів до франкомовної книгозбірні, подарованої дипломатичними представництвами та інститутами Бельгії, Франції, Швейцарії, Канади та Люксембургу. Триває робота над підготовкою до публікації окремих унікальних рукописних франкомовних документів із фондів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, а також ведеться обговорення перспективи друку низки науково-бібліографічних видань у Франції. Готується видання ілюстрованого каталогу виставки “Французька книга ХV–ХVІІІ ст. у Львові на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Цьогорічна “Французька весна”, що відбулася у Львові 12 квітня – 17 травня, також знайшла відображення у заходах Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка. Зокрема, французькій темі було присвячене засідання біб­ліо­теч­ного Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi – “Західноєвропейське інтроліґаторство: французькі стилі в оздобленні оправ книг ХVІ–ХVІІІ ст.” (на матеріалах фондів університетської книгозбірні). 18 квітня 2012 р. у відділі рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка із доповіддю виступила кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу рукописів та стародруків Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, доцент кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції Української академії друкарства Світлана Зінченко.

Інтроліґаторство, або ж палітурництво – виготовлення оправ книг, нерозривно пов’язане з життям книги та існувало ще задовго до винайдення друкування. Книгу писали/друкували на окремих аркушах, а вже власник, придбавши її, – залежно від рівня його статку – замовляв у майстернях прошивку та більш чи менш розкішну оправу. Згодом художнє палітурництво перетворилося на своєрідний вид декоративного мистецтва.

Мистецтво оздоблення книжкових палітурок бере свій початок з Італії XIV ст., згодом було підхоплене та розвинуте французькими майстрами – із першої половини XVI століття Париж та Ліон демонстрували найкращі досягнення в інтроліґаторському мистецтві, а здобутки французьких майстрів знаходили відгомін у Німеччині, Англії та Нідерландах. Світлана Зінченко розповіла присутнім про різноманіття стилів мистецького оздоблення палітурок, види штампів, монограм та символів на книжкових оправах, зокрема про такі, як стиль “Семе”, “ля Фанфар”, “Пуантіль”, “Левантель” (оправи у такому стилі були досить поширені в Україні – серед майстрів друкарні Києво-Печерської лаври), “Янсеністські оправи”, “Дантель” тощо.

Доповідь була щедро проілюстрована зразками мистецького оздоблення палітурок із фондів Університетської книгозбірні, зокрема це цікаві та цінні видання Bourgeois Émile. Le Grand Siècle: Louis XIV Les Arts Les Іdeés. – Paris: Librairie Hachette et Cie, 1896 (із колекції Чарторийських); La Nouvelle Astrée, dediée à son Altesse Royale Madame, Paris, Nicolas Pépié, 1712. Un vol. in-12 de 210 p. та ін.

Промоційний захід у Науковій бібліотеці підтримав уже існуючу традицію формування культури читання студентів Університету. А учасники семінару мали нагоду переконатися, що історія формування культури читання супроводжувалася й певними мистецькими традиціями й естетичними потребами книголюбів, коли книга була не тільки джерелом знань, але й предметом розкоші і мистецької насолоди.

Роман Лаврентій,
в. о. завідувача відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка

Категорія: №4, травень 2012 р.