Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Персональні документи Архіву Університету

У 2011 р. в рамках ініціативного комплектування Архів Університету розпочав роботу над створенням фондів особистих документів професорів Університету. Це дасть можливість поповнити архівні фонди документами відомих діячів освіти, науки, культури, діяльність яких пов’язана зі Львівським національним університетом імені Івана Франка. Зауважимо, що ця ініціатива є новою в українському досвіді університетської архівної справи. Архіви як відомчі установи, згідно зі законодавчо затвердженими професійними правилами роботи, комплектуються лише документами, які вийшли з діловодства. Але це не відповідає вимогам сучасності та тій ролі, яку відіграють університети в науковому та суспільному житті. Роботу з ініціативного комплектування, наразі, активно проводить лише Науковий архів Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Працівники Архіву Університету розпочали активну співпрацю з колегами вказаної установи, провели спільні наради та науково-методичні семінари, метою яких було напрацювання нових засад роботи з університетською документацією.

Наразі в архіві вже створено декілька фондів, серед яких – фонди заслужених професорів Університету Степана Арсентійовича Макарчука та Нонни Хомівни Копистянської, а також відомих громадських діячів Ірини й Ігоря Калинців.

Персональні архівні фонди можуть включати такі групи документів: творчі матеріали (дисертації, примірники лекцій, статті, рецензії, відгуки, інтерв’ю, відкриті листи, матеріали круглих столів, тексти доповідей, виступів), листи (листування, вітальні листівки тощо), матеріали до біографії (автобіографія, списки наукових праць, статей, особисті документи, довідки, грамоти), зібрані матеріали (друковані джерела, виписки з праць, архівних матеріалів, статті, бібліографія та ін.), образотворчі матеріали (фотографії та ін.), матеріали про діяча (публікації про діяча, вирізки з газет та ін.). На зберігання приймаються матеріали різних типів і форматів (звіти, щоденники, фотографії, записки, вирізки, у тому числі й електронні, аудіо- та відеоматеріали). Архів ставить перед собою завдання розробити чіткий механізм поточного комплектування персональних фондів можуть поступово поповнюватися необіговими матеріалами викладачів. Архів також зацікавлений у тому, щоб власники документів не робили обмежень щодо можливостей їхнього наукового опрацювання, адже це сприятиме активній комунікації та плідним науковим дискусіям університетської спільноти.

Василь Герун,
відповідальний за роботу сектору ініціативного комплектування
Архіву Університету

Категорія: №4, травень 2012 р.