Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Кращі порадники

Святкова ейфорія перших днів вересня минає, і студентам, насамперед першокурсникам, час братися до серйозної та сумлінної праці.

Для студентів першого курсу вересень – особливий період студентського життя. Перший місяць – емоційно насичений: знайомство з однокурсниками, перші студентських друзів, симпатії… Але також виникає певне занепокоєння і збентеження. Період адаптації у кожного минає по-різному. Комусь важко звикнути до гуртожитку й організувати свій побут, у когось виникають труднощі із пошуками спільної мови з одногрупниками, хтось сумує за домом… Словом, поруч з позитивом є щось, що пригнічує, непокоїть, часом навіть обурює.
У цей період порадник академічної групи є чи не найпотрібнішою людиною для студентів молодших курсів. Адже саме порадники академічних груп повинні забезпечити “студентам-новобранцям” умови, які допоможуть віднайти своє місце у студентському колективі і соціальному житті.
Упродовж перших двох років порадники, завдяки індивідуальному підходу до роботи з кожним студентом в академічній групі, допомагають вирішити навчальні та соціально-побутові проблеми, сприяють розвитку здібностей і талантів. Вони заохочують до навчально-дослідницької роботи та культурно-мистецького життя в Університеті, створюють в групі атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, творчого підходу до навчання. Часто стають “миротворцями” у конфліктних ситуаціях, які можуть виникати як всередині групи, так і між студентами та викладачами.

На факультеті іноземних мов порадниками академічних груп І та ІІ курсів призначено 30 викладачів. Серед них – як викладачі з багатолітнім досвідом роботи на факультеті, так і молоді колеги, які працюють на кафедрах 5-7 років.
Порадники не лише організовують заходи для студентів, але й самі беруть у них активну участь. Інститут порадництва є необхідним, особливо для таких чисельних факультетів як факультет іноземних мов, на якому навчається близько 2-ох тисяч студентів.

Ганна Кость,
заступник декана факультету іноземних мов

Відтак порадник академічної групи є тим наставником, який допомагає студентам-першокурсникам адаптуватись до нової для них системи навчання. Адже така бажана й омріяна школярами самостійність і “дорослість” часом для студентів обертається неорганізованістю та недисциплінованістю, а як наслідок – проблемою у навчанні. Тому порадники знайомлять студентів із правами й обов’язками студента Університету, а також правилами поведінки в навчальних і наукових установах, гуртожитках тощо.
У Положенні про порадника академічної групи Львівського національного університету імені Івана Франка визначена головна мета їхньої роботи – “формування національно свідомої, фізично здорової особистості із притаманними їй цінностями сучасного українського виховання”.
Перед ними стоїть завдання виховати у студентів потребу до здорового способу життя, розвитку творчого потенціалу та здатності до саморозвитку. Тому обов’язком порадника згідно зі згаданим Положенням є поінформувати студентів про роботу поліклініки, профілакторію, студентських товариств і об’єднань, спортивних секцій, гуртків фізичного вдосконалення, а також, як вже згадувалося, про колективи Центру культури і дозвілля Університету. До порадника студенти звертаються, коли їм потрібна допомога в певних організаційних питаннях, у проведенні культурно-мистецьких, спортивно-масових та інших заходів, які є частиною виховної роботи.

Інститут порадництва відіграє вагому роль у процесі адаптації студентів молодших курсів, насамперед першого, до вимог вищої школи. Поінформованість студентів, яку забезпечує порадник, його вчасна слушна порада дозволяють студенту оперативно освоїтися із новими обов’язками у процесі влиття першокурсників в академічне середовище з його давніми традиціями і укладом. Для нашого Університету ці традиції пов’язані із Франкововими ідеалами людини, відповідальної за своє майбутнє і майбутнє свого народу. Саме цим визначається дух Університету,саме цим визначається спілкування порадника з його підопічними.

Наталя Раданович, заступник
декана юридичного факультету

Порадники академічних груп стежать за успішністю студентів, допомагають обрати навчальні дисципліни факультативного циклу, порадять щодо отримання другої вищої освіти. Вони враховують інтереси студентів, зважають на індивідуальні смаки та творчий потенціал молодих людей, але ефективною робота порадників буде лише за умови, якщо студенти будуть активними, самостійними й ініціативними. Віра кожного студента в свої сили, сумлінна праця, використання усіх можливостей, які дає Університет, забезпечать успіх та добрі результати у навчанні.

Академічні порадники – це викладачі, на яких покладена найперше роль виховання. Студенту, котрий приходить на перший курс, потрібний певний час для адаптації в Університеті, а оскільки батьківські збори Університет не проводить, хоч якась підтримка у нього повинна бути.
Тому Студентський уряд разом з адміністрацією Університету ініціював проведення опитування серед студентів, задля яких були розроблені критерії оцінювання порадників.
На мою думку, це стимулює порадників до роботи зі студентами, адже вони перші розкажуть про Університет, наше місто та життя, яке у ньому вирує.
Також кращі академічні порадники нагороджені преміями за сумлінну працю. Таким чином викладачі мають стимул для роботи із молодшими курсами, мають приділяти більше часу, аби стати кращим порадником Університету.

Роман Яцикович,
голова Студентського уряду

За ініціативи Студентського самоврядування нашого Університету вироблені критерії роботи порадників академічних груп. Цього року вперше Студуряд провів анкетування серед студентів, метою якого було визначити ефективність роботи порадників. В анкеті було чотири основних пункти, а саме: заохочення студентів-першокурсників до участі в громадській діяльності; допомога студентам у навчальному процесі; виховна робота зі студентами; робота зі студентами в гуртожитках. Кожен пункт містив 10 запитань, які розроблені відповідно до критеріїв оцінки роботи порадників, відтак загалом анкета мала 40 запитань, відповівши на які, студенти оцінювали роботу порадника академічної групи.
У результаті проведеного Студентським самоврядуванням анкетування, відповідно до Положення про порадника академічної групи Львівського національного університету імені Івана Франка, а також на підставі витягів із протоколів засідань учених рад факультетів за підсумками 2011/2012 навчального року згідно з Наказом Ректора від 06 серпня 2012 року “за розвиток академічних традицій Університету, високий рівень виховної, мистецько-культурної та громадської роботи” премійовані вісім кращих порадників.

Я – студентка філологічного факультету, хочу висловити подяку нашим академічним порадникам. Спершу, коли ми познайомилися зі своїм керівником групи, нам здалося, що це нікому не потрібно. Але з часом зрозуміли, що це люди, на яких ми можемо покластися і з якими радимося.
Пригадую свій перший курс. Перші дні навчання. Ми розгублені, не знаємо куди піти. А от наші порадники нам із радістю допомагали. Показали, де є аудиторії, а то ми не знали, як потрапити на пари. Розповідали про предмети і про викладачів, які нам здавалися такими “страшними”.
Завдяки нашим наставникам ми побували на екскурсіях у різних бібліотеках, у тому числі в Науковій бібліотеці ім. В. Стефаника, куди потрапити може не кожен, лише студент третього курсу. Порадники дбали про те, щоб своє дозвілля ми проводили цікаво і корисно. Ми відвідали дуже багато музеїв і театральних вистав, а також різних конференцій.
Звісно, наші, так би мовити, вчителі іноді бували дуже строгими. Дбали, щоб ми ходили на пари, не прогулювали. Вони нам допомогли дуже швидко адаптуватися у студентському житті.

Ольга Іванчук,
студентка 2 курсу філологічного факультету

Ними стали:
Бичкова Соломія Володимирівна – доцент кафедри фізіології людини і тварин.
Назарук Микола Миколайович – професор кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи.
Рожко Ігор Михайлович – доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи.
Білик Наталя Теодорівна – асистент кафедри мінералогії.
Войтович Наталія Олегівна – асистент кафед­ри теорії і практики журналістики.
Кушнір Оксана Павлівна – асистент кафедри французької філології.
Мельничин Андрій Володимирович – доцент кафедри оптимальних процесів.
Шпирка Зеновія Михайлівна – доцент кафед­ри неорганічної хімії.
Вітаємо кращих порадників та бажаємо наснаги для подальшої праці.

Анастасія Коник