Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Факультету міжнародних відносин – 20 років

Факультет міжнародних відносин святкує своє 20-річчя. Багато це – чи мало? Якщо розглядати цей термін через призму більш, ніж 350-річної історії Львівського національного університету імені Івана Франка – це, звичайно, небагато. Однак за двадцять років свого існування факультет зайняв гідне місце у загальнодержавній системі підготовки фахівців для зовнішньополітичної служби України.

Наш факультет – ровесник незалежної Української Держави. Саме виникнення нової незалежної держави на мапі світу зробило можливим і необхідним створення нашого факультету. Створилася нова ситуація. З одного боку, потреба молодої зовнішньополітичної служби України у кваліфікованих національно свідомих фахівцях, які б відповідали усім вимогам дипломатичної служби, різко зросла. З іншого боку, змінився характер дипломатичної служби – вона стала більш відкритою, а отже, відпала необхідність у централізації підготовки кадрів та постійному контролі з боку партійних та інших органів.

Створення факультету не було легким. Сам факт підготовки фахівців для зов­нішньополітичної служби держави поза столицею видавався тоді нереальним. Відкриття факультету міжнародних відносин у Львові було сміливим кроком. Потрібна була велика відвага, бачення перспективи і віра в можливості Університету, щоб піти на такий крок. Ініціатори створення факультету – Ректор Університету Іван Вакарчук і перший декан факультету Маркіян Зіновійович Мальський, заручившись підтримкою місцевої влади, керівництва Міністерства закордонних справ України, народних депутатів України, не побоялися зробити цей крок, і 1 вересня 1992 року 49 молодих людей стали студентами факультету міжнародних відносин Львівського тоді ще державного університету імені Івана Франка.

Було б, однак, неправильно сказати, що факультет виник на порожньому місці. Викладання дисциплін, пов’язаних з міжнародними відносинами, зокрема міжнародного права, сягає своїм корінням початку ХІХ століття. Серед видатних учених, які займалися проблемами регулювання міжнародних відносин, слід згадати професорів Максиміліана Фюгера (1774–1831), Міколая Нападєвіча (1779–1845), Густава Рошковського (1847–1915), автора праць “Про Женевську конвенцію”, “Про організацію міжнародного об’єднання держав”, “Про суть та організацію міжнародного союзу держав”, “Світовий поштовий союз”, “Про міжнародні конференції товариства Червоного Хреста в Петербурзі і Лондоні 1902 і 1907 рр.”, професора Станіслава Дністрянського (1870–1935), серед публікацій якого слід згадати “Про суть звичаєвого права”, “Україна і мирна конференція”, “До історії та теорії міжнародного приватного права”. Варто також зазначити, що на юридичному факультеті протягом 1914–1917 рр. навчався один з провідних юристів-міжнародників ХХ ст. Герш Лаутерпахт (1897–1960), який зробив значний внесок у розвиток законодавства стосовно воєнних злочинів та у складання Статуту Нюрнберзького воєнного трибуналу для суду і покарання головних воєнних злочинців європейських країн гітлерівської коаліції, був одним із авторів концепції прав людини як норми міжнародного права. Серед видатних вчених пізнішого періоду, які викладали міжнародне право у Львівському університеті, слід згадати Зіґмунта Цибіховського (1879–1946), автора фундаментальних праць “Міжнародне воєнне право”, “Право народів. Система міжнародного права”, “Про поняття та джерела права народів”, а також Людвіка Ерліха (1889–1968), під керівництвом якого в Університеті працювала ціла плеяда талановитих юристів-міжнародників. У цей період у Львівському університеті навчався також Рафаель Лемкін (1900–1959) – розробник конвенції по геноциду.

З 1931 р. на юридичному факультеті університету було створено Дипломатичний Студіум. Цей навчальний підрозділ пропонував студентам юридичного факультету здобувати паралельну освіту з міжнародних відносин. Після закінчення Дипломатичного Студіуму студенти отримували подвійний диплом зі ступенем магістра права та дипломатії. Дипломатичний Студіум, який очолював також Л. Ерліх, був єдиною школою такого типу у всій Польщі і однією з небагатьох в Європі.

Як бачимо, у Львівському університеті існували давні традиції дослідження проблем міжнародних відносин та підготовки фахівців-міжнародників. Створенню у 1992 році факультету сприяла і потужна навчально-методична та наукова база Університету. Факультет творив весь Університет: першими кафедрами факультету були кафедра політичної географії і країнознавства, яка створена на базі географічного факультету, і кафедра міжнародного права, що існувала до цього на юридичному факультеті. Протягом тривалого часу навчальний процес на спеціальності “Міжнародні економічні відносини” забезпечували викладачі економічного факультету і велика частина професорсько-викладацького складу кафедр міжнародних економічних відносин і міжнародного економічного аналізу та фінансів – це випускники та колишні співробітники цього факультету. До фахівців-географів кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби долучилися випускники та колишні співробітники історичного факультету. Враховуючи той факт, що математика і комп’ютерні науки сьогодні є важливою складовою будь-якої сфери знань, а особливо міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу та міжнародної інформації, на факультет для роботи були запрошені випускники механіко-математичного факультету та факультету прикладної математики та інформатики. І, звичайно, не можна не згадати факультет іноземних мов та кафедри слов’янської та польської філології філологічного факультету, викладачі та випускники яких забезпечили якісну мовну підготовку наших студентів. Сьогодні нашим студентам пронується на вибір для вивчення 16 іноземних мов. Об’єднання зусиль потужних, відомих у світі науково-педагогічних шкіл – правничої, економічної, історичної, філологічної, географічно-країнознавчої, іноземних мов, які сформувалися в університеті за більш ніж 300-річну історію його існування, дало змогу забезпечити серйозну науково-методологічну та навчально-методичну базу для нового факультету.

У 1992 році підготовка спеціалістів здійснювалася за спеціальностями “міжнародні відносини” і “міжнародні економічні відносини”. Згодом було розпочато підготовку фахівців також за спеціальностями “міжнародне право” (1996 р.), “країнознавство” та “міжнародна інформація” (2002 р.), “міжнародний бізнес”. Сьогодні на факультеті навчається майже 1000 студентів. Навчальний процес забезпечують понад 100 викладачів, серед яких 8 докторів наук, професорів і 45 кандидатів наук, доцентів. Приблизно третина викладацького складу факультету – наші випускники. На факультеті працює аспірантура за 3 спеціальностями і 2 спеціалізовані ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Сказати, що на початках було важко – і викладачам, і студентам, – це, мабуть, дуже м’яко. Не вистачало підручників та інших навчальних матеріалів, часто їх не було взагалі, викладачам довелося підготувати велику кількість курсів, які часто були новими для них не тільки з точки зору їх наукових інтересів, але й з точки зору наукових та методичних підходів. Викладачі вчилися разом із студентами. Одним із завдань, які поставило перед викладацьким складом факультету керівництво, була підготовка підручників та навчальних посібників. Сьогодні всі дисципліни, які викладаються на факультеті, забезпечені підручниками та навчальними посібниками, значна частина яких підготовлена викладачами факультету. Всього за 20 років викладачі факультету підготували понад 70 підручників та навчальних посібників, серед яких особливе місце займають широко відомий в Україні підручник М. З. Мальського і М. М. Мацяха “Теорія міжнародних відносин”, четверте видання якого вийшло у 2011 році, “Зовнішня політика України” (автори О. Кучик, О. Заяць), “Дипломатичний протокол і етикет” (автор О. П. Сагайдак), “Політична географія світу” (автори О. В. Федунь, С. В. Трохимчук), “Комерційна дипломатія” (спільне видання з Карлтонським університетом, Канада), “Європейський Союз: політика, економіка, право” (автори М. М. Микієвич, Н. В. Антонюк, Н. А. Романюк), “Міжнародне приватне право” (автор Г. С. Фединяк), “Дипломатичне і консульське право” (автор В. М. Репецький), “Міжнародне гуманітарне право” (автори В. М. Репецький, В. М. Лисик), “Міжнародне публічне право” (за ред. В. М. Репецького) та багато інших.

Важливим напрямом роботи факультету завжди було проведення наукових конференцій з актуальних проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики України, передусім – студентських наукових конференцій, семінарів і “круглих столів” з участю колег з багатьох університетів України та європейських країн. Організатором таких форумів найчастіше виступає створений ще 1995 року Центр “Молода дипломатія”, діяльність якого спрямована на поглиблення та розширення як теоретичних знань, так і практичних навичок роботи у міжнародному середовищі. Цій же меті підпорядкована і практика стажування студентів у Міністерстві закордонних справ України, комітетах Верховної Ради України, Представництві Міністерства закордонних справ України у Львові, управліннях міжнародних зв’язків обласної державної адміністрації та міської ради, посольствах і консульствах України за кордоном. Частина студентів має змогу поглиблювати свої знання в університетах США, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Польщі, Швеції, Канади та інших країн, а також у численних літніх школах за кордоном.

Важливим чинником підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності є участь факультету у міжнародних програмах. З 1993 року факультет є активним учасником програми Балтійський університет, що об’єднує 225 вищих навчальних закладів країн басейну Балтійського моря, в рамках якої студенти і викладачі факультету працюють над проблемами сталого розвитку. Студенти та викладачі факультету беруть участь у програмі ERASMUS-MUNDUS, що дає їм змогу стажуватися та навчатися в університетах країн-учасниць проекту. Факультет має тісні зв’язки з Карлтонським університетом (Канада), університетом ім. Дж. Вашингтона, Канзаським та Орегонським університетами (США), Варшавським, Люблінським, Вроцлавським університетами та університетом м. Ополе (Польща). До навчального процесу на факультеті задіяні Центр країн Північної Європи, Інститут європейської інтеграції, Ресурсний центр Британської Ради, Австрійська служба обмінів, Французький альянс у Львові, Італійський центр.

Ми пишаємося нашими студентами і випускниками! Серед наших випускників – 2 доктори наук, 2 директори департаментів Міністерства закордонних справ, відповідальні працівники Міністерства та закордонних представництв України. Сьогодні майже в кожному посольстві чи консульстві України, у країнах Європи працюють наші випускники. Предметом особливої гордості факультету та свідченням його визнання є той факт, що наш багаторічний декан Маркіян Мальський працює на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща. Випускники факультету працюють на відповідальних посадах в центральних та місцевих органах влади, в бізнесових структурах, займаються науковою та викладацькою роботою.

За 20 років свого існування факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка пройшов великий шлях. Зроблено багато, однак ми усвідомлюємо, що в сучасних умовах швидких глибоких змін в усіх сферах суспільного життя ми не маємо права зупинятися на досягнутому. Є великі плани і серйозні напрацювання в навчально-методичній та науково-дослідницькій роботі. Професорсько-викладацький склад і студенти факультету будуть активно працювати, щоб зміцнювати та розвивати той авторитет факультету, який був здобутий попередніми поколіннями.

Ігор Бик,
в.о. декана факультету міжнародних відносин

Категорія: №7, жовтень 2012 р.