Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Цікава статистика

Присвоєння почесного звання «Заслужений професор Львівського національного університету» було започатковано у 2001 р. За період з 2001 до 2012 року його було надано 64 особам. Сьогодні (із врахуванням новообраних) у Львівському університеті плідно працюють 45 заслужених професорів, серед яких – 5 деканів, 28 завідувачів кафедр.

За соціодемографічними характеристиками гендерний зріз показує, що станом на 2011 рік цього звання удостоєні 35 чоловіків і 2 жінки, а в 2012 році ще одна жінка.

Формальною вимогою до присвоєння цього почесного звання є стаж роботи в Університеті не менше 30 років. Але заслужені професори нашого Університету значно перевершили цей термін. Без урахування останнього поповнення загальний стаж роботи у ЛНУ ім. Івана Франка 37-и заслужених професорів з 2001 до 2011 р. становив 1629 років і 3 місяці, тобто в середньому 44 роки на кожного.

Понад 50 років працюють у ЛНУ ім. Івана Франка10 заслужених професорів:

1. Пашук Андрій Іванович 61 р. 2 міс.
2. Матковський Орест Іллярович 55
3. Романюк Микола Олексійович 55
4. Миколайчук Олексій Гордійович 54
5. Сербенська Олександра Антонівна 53
6. Шаблій Олег Іванович 53
7. Тищик Борис Йосипович 53
8. Довгий Ярослав Остапович 53
9. Кравчук Ярослав Софронович 50 р. 10 міс.
10. Стасюк Зеновій Васильович 50 р. 4 міс.

Які науки представляють заслужені професори? Якщо поділити наукові дисципліни на природничі, технічні, соціальні й гуманітарні, то станом на сьогоднішній день є 24 представники природничих і технічних наук та 21 – соціогуманітарних. Отже, як бачимо, досягнуто гармонійного балансу в їхньому співвідношенні.

Варто додати й кількість дисертацій, захищених під керівництвом заслужених професорів Університету (не менше 7) та інші, не менш важливі чинники. Йдеться про кількість і характер виданих ними праць, здобутки в галузі запровадження інновацій, новітніх технологій тощо. Усе це вимагає накопичення відповідної інформації, її систематизації та впорядкування.

Заслужений професор Львівського університету не може відняти чи поділити здобутки академічної спільноти свого Університету, він має додати свою працю до них і примножити ці здобутки во славу альма-матер та українського народу. І хай ця арифметика буде найвищою алгеброю нашого спільного духовного й морального життя.

Наталія Черниш, доктор соціологічних наук, завідувач кафедри
теорії та історії соціології, заслужений професор ЛНУ ім. Івана Франка