Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Хроніка Днів Університету

Цьогоріч, у 351-у річницю Львівського національного університету імені Івана Франка, академічна спільнота вже втринадцяте відзначала день, коли 11 жовтня 1999 року Указом Президента України Львівському державному університету імені Івана Франка було надано статус «національного». Щороку Університет піднімається сходинками власних здобутків і великих інтелектуальних перемог. Упродовж 10-и жовтневих днів свої сходження та досягнення активно демонстрували факультети, коледжі й інші структурні підрозділи Університету численними святковими заходами, серед яких – конференції, урочисті академії, круглі столи, презентації друкованих видань, виставки, змагання з різних видів спорту серед студентів, викладачів і співробітників, дні відкритих дверей тощо.

«Мелодійно» розпочала тиждень святкування мистецька спільнота Університету й Львова 1 жовтня 2012 року. У рамках Міжнародного дня музики, факультет культури і мистецтв проведенням конференції та урочистого концерту відзначив 100-ліття від часу заснування Інституту музикології Львівського університету – однієї з найпомітніших серед європейських університетських музикологічних інституцій, котра відкрила нові сторінки у світовій музичній науці. Друга (після краківської) кафедра музикознавства у довоєнній Польщі була заснована польським музикологом-медієвістом, етнографом і музичним критиком Адольфом Хибінським, який переніс європейську класичну наукову методологію та методи організації музикології як наково-дослідної дисципліни на ґрунт Львівського університету, що дало можливість організувати педагогічну й наукову роботу на високому рівні та продовжити традиції європейського музикознавства у Галичині.

Цього ж дня замайоріли «Кольорописні новели» «найкращого художника серед фізиків і найкращого фізика серед художників» Світлани Вакарчук. 42 полотна художньої експозиції стирали будь-які рамки традиційного сприйняття відвідувачів.

2012 рік став ювілейним для низки факультетів, зокрема найдавнішого – філософського, історія якого сягає 1661 року – часу, коли Єзуїтський колегіум перетворили на університет із теологічним і філософським відділом. Проте після закриття факультету напередодні ІІ світової війни функціонувала лише одна кафедра філософії. Непересічною подією стало відновлення факультету, урочистості з нагоди 20-річного ювілею якого розпочалися 2 жовтня 2012 року відкриттям Міжнародної наукової конференції «Духовність. Культура. Наука», у ході якої активний філософський дискурс висвітлив завжди актуальні проблеми буття людини у світі. Філософи представили світоглядні здобутки у сфері власних наукових пошуків численними підручниками і монографіями та періодичними виданнями, а також переклади праць видатних світових філософів. А 3 жовтня відбулася Урочиста академія на честь відновленого факультету.

Один із найважливіших кроків у розвитку Університету – утворення 20 років тому факультету міжнародних відносин. Факультет-ювіляр відсвяткував цю пам’ятну дату 12 жовтня пленарним засіданням Міжнародної конференції «Міжнародні відносини в Україні: школи, постаті, проблеми». На честь ювілею факультету міжнародних відносин випущено поштову марку та здійснено її спецпогашення. У рамках конференції відбулася відкрита лекція академіка, депутата Латвійського Сейму Яніни Курсіте-Пакуле «Європейська інтеграція: досвід Латвії», у якій лектор представила латвійський шлях до побудови європейської успішної держави та акцентувала на важливості обміну досвідом між двома країнами.

5 жовтня свій 10-річний ювілей кафедра туризму географічного факультету (перша у часі створення на теренах України) в об’єднанні з кафедрою країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин відзначила проведенням VІ Міжнародної конференції «Географія і туризм: національний та міжнародний досвід». Поклавши ще один доказ у безперечний тепер уже факт, що туризм може бути не лише хобі, а й науковим доробком, кафедра заявила про себе як потужний, поважний науково-педагогічний підрозділ із рисами класичної академічності, навіть з огляду на те, що туризм важко вписати в академічні рамки. Свідченням цього є й значимий науковий доробок працівників кафедри за недовгий про­мі­жок часу – підручники та посібники, що заповнили прогалину в україномовній спеціалізованій літературі. Також 9 жовтня на географічному факультеті відбулася презентація ювілейного випуску наукового збірника «Вісник Львівського університету. Серія географічна», який вперше побачив світ півстоліття тому, у 1962 році.

Кафедра історії та соціології ЛНУ ім. Івана Франка, поєднавши три важливі для академічної спільноти події: 10-річчя від часу свого створення, 351-у річницю утворення Університету та нещодавно запроваджене в Україні професійне свято – День соціолога (1 жовтня), провела 12 жовт­ня VІ Міжнародний Львівський соціологічний форум «Дискретність чи непе­рерв­ність? (Ре)Інституціоналізація соціології в Україні», учасниками якого стали представники вищих навчальних закладів і наукових установ України, Польщі, США та Литви.

У рамках Днів Університету були згадані й достойно пошановані постаті видатних вчених і науковців, які внесли свою важливу лепту у розвиток університетської науки. Саме у нашому Університеті завжди відбувався важливий процес – творилася безперервна історія поколінь талановитих і геніальних особистостей – тих, хто забезпечував поступ українськості у всіх сферах наукового та суспільно-політичного життя, що дало і дає змогу забезпечити гідне місце нашої країни у світовому співтоваристві. 2 жовтня на кафедрі загальної та соціальної педагогіки відбулися науково-педагогічні читання та круглий стіл, приурочені до 100-річчя від дня народження Галини Паперної (1912-1991), яка увійшла в історію Університету як організатор педагогічної науки та освіти, піонер макаренківського руху в Україні, одна з перших дослідниць педагогічних поглядів Івана Франка, автор понад 70 наукових праць, присвячених дидактиці середньої та вищої школи, проблемам сімейного виховання та іншим важливим аспектам педагогічної роботи.

Розкішний подарунок до Дня Університету зробив факультет культури і мистецтв – презентацію об’ємного науково-популярного видання «Життя і творчість Леся Курбаса», присвяченого 125-літтю від дня народження та 75-літтю трагічної загибелі найвидатнішого українського режисера-новатора, актора, драматурга, теоретика театру та педагога першої третини ХХ століття. Упорядником і науковим редактором книги, яка стала «резонансним виданням, подією, етапом, вибухом у курбасознавстві», за словами редактора театрознавчого журналу «Просценіум» Майї Гарбузюк, є лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України, професор Львівського університету Богдан Козак.

Низка конференцій, що відбувалася у святковий тиждень, збагатила інтелектуальне середовище України своїми ґрунтовними напрацюваннями.

Так, 4 жовтня на геологічному факультеті відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Комплекс стратиграфічних методів під час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України», актуальне коло питань якої було пов’язане із найважливішими проблемами ХХІ століття – покладами ресурсів та їхнім раціональним використанням. Доповіді, представлені на конференції, є цінними у контексті подальших досліджень геологічної історії та специфіки формування нашої планети.

За задумом та ідеєю кафедри аналітичної хімії хімічного факультету, наукові доробки якої відомі в Україні та світі, упродовж 3-5 жовтня уже втретє організовано науково-практичний семінар вузькогалузевого профілю студентів, аспірантів і молодих вчених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу». У ході семінару хіміки з провідних університетів України обмінялися результатами своїх напрацювань у галузі аналітичної хімії й ознайомилися з науково-дослідним процесом інших наукових інституцій.

Ще раз засвідчила особливу важливість кібернетичної науки, яка одна може осмислити економіку держави у системі та віднайти оптимальні шляхи її розвитку, потужна Львівська кібернетична школа, котра 4 жовтня відкрила ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», під прицілом якої були актуальні питання оптимальних шляхів розвитку систем, першочергово – економічних.

18-ий раз поспіль зібралися на Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», яка щорічно проходить у рамках святкування Дня Університету, прикладники, приурочивши цьогорічний захід 70-річчю заслуженого професора ЛНУ ім. Івана Франка, завідувача кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів, доктора фізико-математичних наук, відомого математика Григорія Цегелика, який і започаткував проведення конференції.

Одна з найкращих в Україні Львівська правнича спільнота відсвяткувала Міжнародний день юриста 8 жовтня урочистою академією, родзинкою якої, своєрідним музичним подарунком правникам став виступ-шоу скрипаля-віртуоза, композитора, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів, призера різноманітних телевізійних проектів Олександра Божика. Також на юридичному факультеті 5 жовтня відбулося відкриття школи німецького права.

Традиційно в рамках святкування Днів Університету Ректор, професор Іван Вакарчук зустрівся зі студентами першого курсу, представивши ознайомлювальну презентацію про Університет та окресливши переваги й перспективи навчання у нашій альма-матер, яка відкриває перед першокурсниками широкий спектр найрізноманітніших напрямів, що дозволяють зреалізувати себе не лише в науковій діяльності, а й у громадській, культурно-мистецькій чи навіть політичній. Приємною несподіванкою став концерт мистецьких колективів Університету «Будьмо знайомі», організований Центром культури і дозвілля. А найуспішніших студентів Ректор на наступній черговій зустрічі зі студентською спільнотою нагородив почесними грамотами за підкорені ними вершини: відмінне навчання, активну участь у громадському житті та високі спортивні досягнення.

11 жовтня відбулося традиційне святкове засідання Вченої Ради з нагоди відзначення Дня Університету, почесними гостями якого стали очільники міста й області та представники адміністрації польських університетів. У ході заходу було вручено звання «Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка» сімом визнаним ученим, чий вагомий внесок є фундаментальним для роз­вит­ку наукового й освітнього середовищ Університету, та відзначено цінними подарунками призерів міжнародних конкурсів та олімпіад.

Мандрівки історичними місцями – щорічні акції, присвячені Дню Університету, ініційовані профбюро історичного факультету. Представники професорсько-викладацького складу та співробітники історичного факультету 6 жовтня відвідали Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви», відомий також як «Козацькі Могили».

Диспут на тему «Здоровий спосіб життя та проблеми формування культури здоров’я» провели викладачі спортивного комплексу Університету.

8-9 жовтня двічі на день у Виставковій залі кожен охочий міг переглянути фільми за участю геніального українського актора Богдана Ступки. У рамках вшанування пам’яті митця відбувся також круглий стіл «Харизма в українському кіно: поза межами добра і зла».

Започаткована минулоріч традиція відзначення ювілейних випусків – 50-річчя від часу завершення навчання – і цього року знайшла продовження. Асоціація випускників ЛНУ ім. Івана Франка запросила на святковий екскурсійний тур на чудо-поїзді спеціальним маршрутом (за адресами рідних факультетів) випуск­ників усіх факультетів, які закінчили вищу школу 1962 року.

Величну й шляхетну місію вчителювання вшанував Педагогічний коледж Львівського університету святковим концертом, присвяченим Дню працівника освіти, за участю студентів та викладачів, що відбувся 9 жовтня.

«Мелодійним» стало також закінчення святкування Дня Університету. 16 жовтня Народний ансамбль пісні і танцю «Черемош» привітав альма-матер творчим вечором (захопливим і колоритним видовищем), який став чудовою нагодою для зустрічі різних поколінь учасників ансамблю, адже історія його починається з 1963 року.

Львівський національний університет імені Івана Франка – інтелектуальне середовище, творцями якого у щоденній праці в ім’я добра і справедливості заради гідного майбутнього стають викладачі та студенти, об’єднані високою місією збереження та помноження славетних традицій альма-матер, донесення їх до наступних поколінь. І десять, здавалося б звичайних і водночас знакових для Університету, днів його «народження» і цього року засвідчили, що не тьмяніє істинне прагнення до знань, не замулюється чистота душі, не пропадає сміливість у ствердженні свого права думати, говорити та боротися за ідеали українськості, не забуті слова Патрона Університету: «Лиш боротись – значить жить».

Олена КАРАБЧУК,
редактор Прес-центру
Фото Олега ВІВЧАРИКА