Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

У Львівському університеті обговорили новий Кримінально-процесуальний кодекс

5 грудня 2012 року у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося відкриття регіональної конференції на тему: «Кримінальний процесуальний кодекс: практична реалізація та міжнародний досвід», організаторами якої є Львівський університет та Програма реформування системи кримінального судочинства (OPDAT). У конференції взялиу часть представники всіх ділянок судочинної системи різних регіонів України, викладачі та науковці Університету, а також представники Департаменту юстиції й Асоціації юристів США.

Відкрив конференцію декан юридичного факультету, доктор юридичних наук Андрій Бойко, який привітав учасників і представив президію. Андрій Михайлович наголосив, що кафедра кримінального права і кримінології Львівського університету є активно залученою до обговорення та до процесу підготовки Кримінально-процесуального кодексу. Ініціатива проведення конференції зумовлена виникненням низки питань щодо набуття чинності Кримінально-процесуальним кодексом, які потребують переорієнтації у сприйнятті правових стереотипів. Декан висловив сподівання, що проблематика, викликана новим Кримінально-процесуальним кодексом, знайде своє висвітлення в ході зустрічі.

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’ян Лозинський привітав учасників конференції від імені ректорату в «історичній залі одного з найдревніших університетів України та Східної Європи, який упродовж понад 350 років свого існування служив основою для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, зокрема в галузі права». Оскільки одним із перших факультетів в Університеті був юридичний, то закономірно, що 150 років тому на базі юридичного факультету було засновано дві кафедри – цивільного права та кримінального права, де викладання велося українською мовою. Уже цей факт свідчить про первинність зародження основ прав людини на теренах Університету та України. У виступі Мар’яна Володимировича йшлося про потужну юридичну школу Університету та високу оцінку суспільством випускників факультету. Проректор розповів про ініціативу декана та колективу факультету запровадити навчання кандидатів у судді України з початком нового навчального року. Також Мар’ян Володимирович торкнувся питання співпраці Університету й Генеральної прокуратури України. На завершення проректор закликав із розумінням ставитися до фактів нового кодексу, давати фахові роз’яснення його основних положень, аби уникнути спотвореного викладу фактів, який заполонив останнім часом деякі ЗМІ.

Радник із правових питань Департаменту юстиції США Мері Батлер висловила радість, що нинішній захід об’єднав представників різних ділянок судового процесу, основною метою якого є злагоджена та професійна системна праця. Залучення до обговорення не тільки української, а й американської сторони, за словами Мері Батлер, дасть змогу пов­ніше й глибше розглянути тему зустрічі, обмінятися досвідом у тих ділянках, які є дотичними для обох сторін у сфері правознавства. Прокурор звернула увагу на організаційні моменти, які допоможуть ефективніше та більш результативно провести роботу конференції, а також розповіла про функціонування Програми реформування системи кримінального судочинства на теренах України впродовж 7 років.

Від імені Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ виступив суддя Станіслав Кравченко, який відзначив цікавий формат заходу, коли «можемо зустрітися всі разом і не в залі судового засідання» та почути думку науковців щодо актуальних питань, спровокованих новим Кодексом. На завершення Станіслав Кравченко побажав кожному досягти мети сьогоднішньої зустрічі.

У своєму виступі Олег Василенко, прокурор Львівської області, зробив огляд новел Кримінально-процесуального кодексу, розповів про перспективу цілісної реформи всіх ділянок судової системи, про роль і діяльність прокурора у спектрі нового Кодексу. Прокурор зазначив, що «Кримінально-процесуальний кодекс є важливим кроком на шляху до ЄС», оцінив його важливість у судовій системі та розповів про його основну ідею: надання сучасного і дієвого механізму захисту прав людини. Олег Андрійович звернув увагу на практичне втілення новацій Кодексу, зауваживши, що від дій кожного працівника залежить сприйняття суспільством нового Кодексу, адже «коли кожна людина почувається у безпеці, можемо говорити про досягнення очікуваного результату. Ефективність роботи Кримінально-процесуального кодексу вимірюється рівнем довіри громадян».

«Знаковою подією у державі» назвав конференцію завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка, професор, доктор юридичних наук Василь Тимофійович Нор: «Ми давно чекали цього Кодексу, без якого справедливість (юстицію) неможливо було б реалізувати». Привітавши «представників усіх напрямів правознавства, які прибули, аби обмінятися думками», Василь Тимофійович зауважив, що «який би не був досконалий закон, найважливіше – хто і як його використовує, адже від цього залежить успішність закону, бо люди вирішують все». Професор Нор наголосив на важливості зміни свідомості, стереотипів сприйняття, на основі яких базується нормативна основа Кодексу. За словами юриста, нагальним є обговорення «накладок», які нелегко розв’язати у процесі правозастосування, адже новий Кримінально-процесуальний кодекс орієнтує нас і на європейські стандарти, і на англо-саксонську правову систему. Саме це і має на меті вирішити зустріч: «Сьогодні маємо ці проблеми визначити, обговорити й дійти ясності».

Напрями досліджень, які знаходитимуться під прицільною увагою учасників-науковців, включають такий спектр тем: розгляд стадії досудового розслідування, у рамках якої учасники розглянуть роль слідчого судді, прокурорів та органів внутрішніх справ, прав потерпілих, роль сторони захисту, застосування запобіжних заходів. Особливу увагу приверне змагальний процес, зокрема угоди про визнання винуватості й угоди про примирення.

Олена Карабчук,
редактор Прес-центру
Фото Олега Вівчарика

Категорія: №9, грудень 2012 р.