Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Історія та антропологія: елементарні взаємозв’язки

14 березня 2011 р. в Актовій залі факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка в рамках проекту Генерального консульства Республіки Польща у Львові за підтримки Національного закладу ім. Оссолінських (м. Вроцлав, РП) професор Варшавського університету Анджей Менцвель прочитав лекцію на тему “Історія та антропологія: елементарні взаємозв’язки”. Упродовж півтори години професор Менцвель зумів провести справжній майстер-клас для слухачів – студентів-полоністів, міжнародників, істориків та культурологів у такій цікавій та новітній царині, як історія антропології або історична культурологія. Звісно, аби розкрити такі поняття, потрібно як мінімум спецкурс і низку семінарських занять. Однак лектор зумів за час лекції донести базові положення проблеми, назвати низку найвизначніших світових дослідників у цій царині науки та зробити історичний екскурс про головні етапи її розвитку. На перший погляд, питання історичної антропології мало дотичне до сучасних інтеграційних процесів у Європі, зокрема до європейської інтеграції України. Однак Анджей Менцвель навів низку аргументів та історичних прикладів, які засвідчують, що вивчення європейської історичної антропології, історії суспільної культури в кінцевому підсумку сприяє розумінню і взаємозближенню людей і народів, сприяючи їх тіснішій співпраці. Усі ми різні, хоча живемо в єдиному географічному просторі. Кожному народу Європи притаманні свої культурні традиції, і в історичному аспекті вони розвивалися індивідуальними шляхами. Сучасні європейські народи уособлюють ці кількатисячолітні шляхи, почасти різноманітні й багатогранні. Тільки усвідомлення цього й намагання якомога краще пізнати свого європейського сусіда дає змогу існувати сучасному об’єднанню європейських народів – Європейському Союзові. Отже, історична антропологія знайшла гідне місце серед сучасних суспільних наук, що покликані сприяти зближенню народів Європи й одночасному визнанню їхнього історичного права на самовизначення і культурну ідентифікацію.

За матеріалами
Інституту європейської інтеграції