Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

В Університеті відбулося засідання Парламенту студентів Університету

22 лютого в Актовій залі Університету відбулося засідання Парламенту студентів Львівського національного університету імені Івана Франка. У роботі засідання парламенту взяло участь 165 делегатів, де ухвалено рішення щодо змін до Положення про студентське самоврядування в Університеті, обрано представників до Вченої ради Університету й затверджено логотип Студентського уряду.
Робота парламентерського засідання розпочалася зі вступного слова проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Звенислави Мамчур. Проректор звернула увагу на значну кількість присутніх делегатів й означила це як небайдужість до студентського самоврядування та побажала успішної праці в ювілейному для Університету році.
Також із вітальним словом виступив студентський мер Львова – Тарас Прокопишин: “Студентство неодноразово відігравало вирішальну роль в історичному аспекті. Зазвичай буває так, що суспільство поділяють на дві групи: активну меншість та пасивну більшість. Саме студенти разом із передовою інтелігенцією становили прогресивну когорту суспільства. А оскільки ви присутні на засіданні парламенту, то, значить, не є байдужими, а отже – ви активісти. Тож бажаю вам не втрачати своїх позицій та впевнено крокувати до своєї мети”.
 Після затвердження складу президії, звіту голови мандатної комісії, а також обрання членів лічильної комісії затвердили порядок денний засідання парламенту:
1.    Вибори представників до Вченої ради Університету.
2.    Внесення змін до Положення про студентське самоврядування Університету.
3.    Затвердження логотипу Студентського уряду.
Першим пунктом порядку денного були вибори до складу Вченої ради Університету представників студентства. Пакетним голосуванням більшістю голосів обрали таких кандидатів: Романа Яциковича – голову Студентського уряду, студента 5 курсу історичного факультету, Михайла Мураля – голову профкому студентів, аспіранта геологічного факультету, Тараса Косцьов’ята – першого заступника голови Студентського уряду, студента філологічного факультету, Андрія Білинського – голову профбюро механіко-математичного факультету, студента 4 курсу, Андрія Харіва – заступника голови Студентського уряду із загальних питань, студента 4 курсу факультету електроніки, Мар’яну Миколів – заступника голови Студентського уряду з питань культури, студентку 4 курсу Педагогічного коледжу, Марію Чубу – голову Студентської ради біологічного факультету, студентку 3 курсу.
Другим питанням розглянули внесення змін до Положення про студентське самоврядування у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Зміни внесено до Розділу І “Загальні положення”, статті 1 – введено визначення термінів “Парламент студентів”, “Студентський уряд”, “Конференція студентів”, “Студентську рада факультету, коледжу”;
Розділу ІІ “Організаційно-правова основа органів студентського самоврядування” глави І “Парламент студентів Університету” статті 8, пункту 3 – висловлення недовіри Голові Студентського уряду Університету прийматимуть 2/3 повного складу делегатів Парламенту;
Розділ ІІ, глава ІІ “Студентський уряд”, стаття 12 – Голова Студентського уряду призначає своїх Заступників за згодою Студентського уряду;
Розділ ІІ, Глава ІІІ “Голова Студентського уряду”, стаття 15 – повноваження Голови Студентського уряду розпочинається з моменту обрання на засіданні Парламенту терміном на 2 роки;
До розділу ІІ додано нову главу IV “Студентська рада факультету, коледжу”
Стаття 16. Організація роботи Студентської ради
Студентська рада діє на основі чинного законодавства України, цього Положення.
Формою діяльності Студентської ради є засідання. Засідання Студентської ради є відкритими і правомірними, якщо на них присутні більшість членів Студентської ради. Головуючим на засіданнях є голова Студентської ради відповідного факультету чи коледжу.
Голова Студентської ради призначає секретаря Студентської ради тазаступників голови Студентської ради.
Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання.
Голову Студентської ради відповідного факультету чи коледжу обирає терміном на один рік конференція студентів факультету чи коледжу.
Делегатами на конференцію факультету, коледжу є два представники кожної академічної групи денної форми навчання (на факультетах, де кількість студентів перевищує 1500, – по одному представнику академічної групи)
Голова Студентської ради факультету чи коледжу зобов’язаний особисто брати участь у засіданнях Студентського уряду. У разі неспроможності взяти участь особисто він може делегувати уповноваженого заступника для участі в засіданнях Студентського уряду.
Повноваження голови Студентської ради починаються з моменту його обрання і припиняються в разі:
закінчення терміну, на який його було обрано;
висловлення недовіри Парламентом;
висловлення недовіри Студентською радою відповідного факультету чи коледжу;
відкликання студентською громадою факультету;
складання повноважень;
завершення навчання в Університеті;
відрахування з Університету чи переведення до іншого навчального закладу;
припинення його повноважень як члена Студентського уряду (рішення більше приймається не менше 2/3 складу уряду);
У разі припинення повноважень як члена уряду Студентський уряд проводить позачергові вибори на факультеті, коледжі.
До моменту обрання нового голови Студентської ради та члена уряду голова Студентського уряду призначає виконувача обов’язків за згодою Студентського уряду з числа Студентської ради факультету, коледжу;
оформлення академічної відпустки;
смерті.
 Розділ ІІІ “Порядок формування органів студентського самоврядування”, стаття 17 – Студентський уряд формується з голів Студентської ради факультету, коледжу від одного факультету чи коледжу, а також із Голови, заступників і секретаря.
Студентський уряд формуватиметься з голів Студентської ради факультету, коледжу, а також Голови, заступників і секретаря;
Розділ V “Прикінцеві положення”, стаття 22 – Студентське самоврядування на факультеті та в коледжах діє на основі Положення про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка.
На засіданні парламенту внесено поправки до Положення про Студентське самоврядування у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Заключним пунктом засідання розглянуто питання про прийняття та затвердження логотипу Студентського уряду. Конкурс на найкращий проект логотипу Студентський уряд оголосив ще півроку тому. У ньому мали нагоду взяти участь усі студенти ЛНУ ім. Івана Франка. Але, на жаль, робіт було дуже мало, серед яких емблема, яку розробив голова профкому філологічного факультету Руслан Пірус. Саме цей логотип – силуети молодих людей, які стоять поруч одне одного на фоні Університету, що символізує єдність студентів задля процвітання рідної alma mater, – затвердили на засіданні парламенту.

Коментар голови Студентського уряду Романа Яциковича:
– На засіданні Парламенту студентів розглянуто низку важливих питань. Окрім обрання кандидатів до складу Вченої ради Університету та затвердження логотипу Студентського уряду, внесено зміни до Положення про студентське самоврядування. Варто зазначити, що ці зміни є вагомими та ґрунтовними. Означення термінів, таких як “Парламент студентів”, “Студентський уряд”, “Конференція студентів”, “Студентська рада факультету, коледжу” допомагає пізнати структуру університетського самоврядування. Збільшення строку повноважень голови Студентського терміну сприятиме кращій роботі з колективом уряду, налагодженню відносин із представниками інших вищих навчальних закладів та реалізації спільних проектів, підкріплених досвідом. Крім тих змін, до положення внесено нову главу про роботу студентських рад на факультетах, що також сприятиме поліпшенню організації роботи рад.

Уляна Барановська,
студентка 3 курсу філософського факультету
Фото Олега Гордійчука