Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

В Україну повернуть втрачені раритети

У рамках Угоди між урядом України та урядом Республіки Польща про співробітництво у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей від 25 червня 1996 року в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка впродовж 9–11 грудня 2013 року відбувалося засідання груп експертів Міжурядової українсько-польської комісії: друге засідання групи експертів з питань бібліотек, третє засідання групи експертів з питань архівної спадщини, четверте засідання групи експертів з питань “Оссолінеум”. Згідно з наказом Міністерства культури України участь у роботі Комісії з питань бібліотек взяли: з українського боку – директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, професор Л. Дубровіна, начальник відділу контролю управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України О. Юрченко-Микита, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України національної академії наук України Г. Боряк, директор Наукової бібліотеки Університету В. Кметь; з польського боку в засіданні групи брали участь: директор Національної бібліотеки у м. Варшава Т. Маковскі, керівник відділу книгознавчої документації Національної бібліотеки у м. Варшава Т. Швацінскі, професор Національної бібліотеки у м. Варшава П. Бухвальд-Пельцова, головний спеціаліст Департаменту національної спадщини Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща Х. Марчик.

10 грудня 2013 року в Науковій бібліотеці Університету відбулося друге засідання групи експертів з питань бібліотек. Під час роботи Комісії українська сторона розглянула клопотання щодо передання польській стороні дублетних видань із колекції Волинської гімназії та Волинського (Кременецького) ліцею з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та запропонувала здійснити передачу на засадах рівноцінного обміну дублетами з історичних колекцій або цінних для України видань, що зберігаються у бібліотеках Польщі. Також українські експерти працюють над укладенням реєстру довідкової літератури, відсутньої у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського й важливої для розвитку досліджень полоністики в Україні. У рамках угоди польська сторона запропонувала розглянути можливість передання українській стороні два дзвони церковної громади с. Лютовище в обмін на дублети.

Важливим пунктом угоди для Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка стало клопотання про надання інформації щодо стародруків, вилучених із фондів університетської книгозбірні під час Другої світової війни, які зберігаються у Національній бібліотеці у м. Варшава або в інших польських книгозбірнях. У рамках обговорення директор Національної бібліотеки у м. Варшава Т. Маковскі підтвердив готовність польської сторони до співпраці в питаннях ідентифікації та можливого повернення книжкових пам’яток  в Україну, висловив згоду з пропозицією В. Кметя створити міжінституційний електронний репозитарій для архівування унікальних одиниць зберігання, вилучених із фондоутворювача.

Також одним із пунктів українсько-польської угоди передбачено надання інформації щодо знаходження оригіналів офортів із колекції Т. Шевченка “Мальовнича Україна” та трьох мідних дошок, які, ймовірно, зберігаються в Національній бібліотеці у м. Варшава.

Польські експерти висловили зацікавлення щодо місцезнаходження бібліотеки Вітольда Казиміра Чарторийського, а також ініціювали передання з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника документів відомчого архіву Національного закладу імені Оссолінських до Національного закладу імені Оссолінських у Вроцлаві. В обмін на це до України планують передати матеріали архіву Наукового товариства імені Шевченка з Вроцлава та Варшави.

Нагадаємо, що Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника вже багато років плідно співпрацює зі закладом Оссолінських у питаннях збереження та популяризації спільної спадщини. Так, за фінансової підтримки Польщі стало можливим відновлення колишнього палацу Баворовських (сьогодні це Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника) та облаштуванні новоствореного наукового відділу іншомовних видань XIX – поч. ХХ ст. бібліотеки. На базі відділу буде створено кабінет полоніки. До того ж польські колеги висловили готовність сприяти в наданні необхідної підтримки проекту відновлення Гербової Зали (сховища відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника). Також учасники Комісії обговорили перспективи спільного проекту з опрацювання й оцифрування матеріалів “Оссолінеум”.

Українська сторона висловила особливу подяку директору Національного закладу імені Оссолінських у Вроцлаві, доктору А. Юзвенку за організацію візиту і стажування співробітників Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника.

У межах роботи Міжурядової українсько-польської комісії в Науковій бібліотеці Університету відбулося третє засідання групи експертів з питань архівної спадщини. Участь у засіданні взяли: заступник Голови Державної архівної служби України Ольга Музичук, головний спеціаліст відділу контролю Управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України Інеса Татіївська, директор Центрального державного історичного архіву України (м. Львів) Діана Пельц, начальник відділу контролю управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України Олена Юрченко-Микита, заступник генерального директора Головної дирекції державних архівів Польщі, доктор. Анджей Бєрнат, головний зберігач фондів Головного Архіву Давніх Актів у Варшаві Алісія Новак, головний спеціаліст Департаменту національної спадщини Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща Януш Шиманьскі.

Учасники експертної комісії з питань архівної спадщини погодили рішення щодо створення спільної електронної бази україніки та полоніки, також під час засідання обговорили реалізацію спільного архівного проекту “Галицький кадастр”, у рамках якого польські колеги запропонували організувати 2014 року. у Польщі семінар реставраторів з метою обміну досвідом у здійсненні реставраційних і профілактичних заходів задля збереження архівних фондів. Серед дискусійних питань експерти обговорили доцільність переміщення фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові, що відображають історію державних урядів та установ Польщі міжвоєнного періоду й були передані до Львова до початку Другої світової війни. Під час засідань також йшлося про труднощі в застосуванні норм національного законодавства у питаннях удоступнення архівних матеріалів, які містять особисту інформацію.

За організаційну підтримку й активну участь у другому засіданні групи експертів з питань бібліотек Міжурядової українсько-польської комісії у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей, що відбулося впродовж 9–11 грудня 2013 року, Міністерство культури України висловило подяку директорові Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка В. Кметю.

Наступне засідання групи експертів відбудеться у Польщі, місце і дату буде визначено в робочому порядку.