Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка

Усе життя він віддав копіткій праці

Володимир Семенович Кульчицький

Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка подарував Україні багато визначних науковців, одним із яких був проф. Володимир Семенович Кульчицький. Український правознавець, історик держави і права, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка і, найважливіше, талановитий і харизматичний педагог, який виховав не одне покоління юристів. Володимир Семенович – основоположник Львівської історико-правової наукової школи, автор численних наукових праць з історії держави і права України та країн Центрально-Східної Європи.
28 грудня 1919 р. у селі Кульчиці Самбірського району Львівської області народився майбутній науковець Володимир Кульчицький. Початкову школу закінчив 1930 р. у рідному селі. З 1931 по 1939 рр. навчався у Самбірській державній гімназії ім. А. Міцкевича. 1939 р. Володимир Семенович вступив на І курс юридичного факультету Львівського університету. Закінчивши два курси, змушений перервати навчання, оскільки тривала  Друга світова війна і він пішов на фронт. Брав участь у боях, був важко поранений на фронті й демобілізований як інвалід Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни першого ступеня й одинадцятьма медалями. Згодом його нагородили нагрудним знаком Державного комітету СРСР з народної освіти “За відмінні успіхи в праці”.
Після війни В. Кульчицький у 1945 р. вступив на ІІІ курс юридичного факультету, який закінчив 1948 р. Того самого року вступив до аспірантури на кафедрі історії держави і права Львівського університету. 1951 р. закінчив аспірантуру, його зарахували викладачем, а згодом – старшим викладачем на кафедрі історії та теорії держави і права. У 1954 р. захистив у Московському університеті ім. М. Ломоносова кандидатську дисертацію на тему: “Галицький сейм у системі колоніального апарату Австро-Угорщини”. Науковим керівником В. Кульчицького був проф. П. Домковський. 1956 року В. Кульчицькому надали вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права.
У 1970 р. в Інституті держави і права Академії наук України захистив докторську дисертацію на тему: “Політичний апарат колоніального управління Східною Галичиною (друга половина XIX – початок XX ст.”). 1973 року Володимиру Семеновичу присвоїли вчене звання професора кафедри історії та теорії держави і права.
Основними темами дослідження професора були проблеми державно-правового розвитку західноукраїнських земель у часи австрійського та польського панування, а також у різні періоди становлення української державності. До кола наукових зацікавлень також входили питання українсько-вірменських політично-правових відносин, державно-правового розвитку Молдови тощо.
У науковому доробку В. Кульчицького – близько 500 наукових і науково-популярних праць, зокрема 20 колективних монографій, 20 навчальних посібників, 10 підручників для ВНЗ, понад 30 навчально-методичних розробок. Зокрема, “Юридична наука і освіта на Україні” (Київ, 1992), “История отечественного государства и права” (Москва, 1996), “Історія держави і права України. Академічний курс у 2-х томах”, “Західно-Українська Народна республіка 1918–1923. Історія” (Івано-Франківськ, 2001), “Довідник з історії України” (Київ, 2001), “Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини” (Львів, 2002). Професор був співавтором “Юридичної енциклопедії” (Т.1–6, Київ, 1998–2004 рр.), а також членом редколегії понад п’яти періодичних українських видань, членом Наукової ради республіканського юридичного журналу “Право України”, членом спеціалізованої Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка. У липні 1999 р. проф. В. Кульчицькому за особистий внесок у розвиток дружніх взаємин між народами та зміцнення міжнародного авторитету України присвоєно почесне звання “Народний посол України”. У грудні 1999 р. Володимира Семеновича удостоєно почесного звання “заслужений юрист України”. 10 жовтня 2001 р. Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка надала йому почесне звання заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка за особливі заслуги в розвитку науки і освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, довголітню науково-педагогічну та громадську діяльність в Університеті. Володимир Семенович був прекрасним педагогом, підготував понад 10 кандидатів юридичних наук і передав свої знання багатьом студентам за майже 60 років праці на юридичному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка. На 90-му році життя, 23 липня 2009 року, В. Кульчицький пішов із життя. Поховали професора 25 липня у Львові.
Пам’яті визначного науковця української правової школи В. Кульчицького 22 грудня 2010 р. проведено аспірантсько-студентську наукову конференцію “Проф. Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка” (на базі юридичного факультету, зокрема кафедри історії держави, права та політико-правових вчень, за сприяння декана юридичного факультету проф. А. Бойка). Ідейний натхненник проведення конференції – проф. Б. Тищик. У конференції взяли участь аспіранти, студенти та викладачі. Зі вступним словом і доповіддю про віхи життя і науково-педагогічної діяльності проф. В. Кульчицького виступив доц. Ігор Бойко. Про дослідження звичаєвого права у працях проф. В. Кульчицького розповідав аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових вчень М. Бедрій. Продовжуючи тему наукової діяльності професора, виступила аспірантка Юлія Сеньків. Студент ІІІ курсу В. Мармуляк розповідав про Володимира Семеновича як засновника студентського наукового гуртка з історії держави і права України. Про юридичну освіту і науку в Україні доповідала студентка ІІІ курсу Марта-Марія Яциніна, яка проаналізувала однойменну монографію В. Кульчицького. На тему “Законодавчі основи організації і структури державного апарату ЗУНР” доповідав аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових вчень Павло Кульчицький. Студент ІІ курсу Михайло Кондра запропонував доповідь “Український націоналізм в ідеології ОУН-УПА як практика державного будівництва”.
Щасливою є українська земля, коли доля дарує їй таких великий Людей, які працюють на її благо і процвітання. Жодні труднощі, війна, невдачі, що траплялися на життєвій дорозі Володимира Семеновича, не загасили його любов до рідної України і вірність їй, він був справжнім патріотом своєї землі. Усе життя віддав копіткій праці з відродження втраченої історичної спадщини нашої держави. Зробив багато за своє життя й багато залишив після себе для нащадків. Виховавши не одне покоління студентів, подарував Україні талановитих правників і науковців. В. Кульчицький був чуйною, доброю, порядною людиною, умів дати хорошу пораду й не залишався осторонь, коли студенти потребували його допомоги. Чимало хороших слів можна знайти, характеризуючи цю людину, проте найважливіше – завжди пам’ятати, і за життя, і після смерті, бо саме пам’ять робить людей безсмертними.

Проф. Борис Тищик,
Христина Потапенко,
студентка ІV курсу юридичного факультету

Категорія: №2, лютий 2011 р.